က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္

အေရးၾကီးတဲ့ကာလမုိ႔ …ခါတုိင္းလုိ အေၾကာင္းအက်ဳိး ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတာေလးေတြကုိ ေလွ်ာ႔ခဲ့ပ့ါမယ္။ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိပဲ ဦးစားေပး ရွင္းေအာင္ ေရးေပးပါရေစ။

ေနထုိင္မေကာင္း မမာမက်န္းသူရဲ႕ အိပ္ယာေခါင္းရင္းမွာ ပန္းအုိးေလးတစ္အုိး ထားမယ္။ လုိအပ္တဲ့ အညြန္႔အခက္အပြင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ထုိပန္းအုိးေလးနဲ႔ထည့္ထားျပီး ေခါင္းရင္းမွာ ထားေပးထားရုံပဲ။ ေျခာက္လာညိွးလာရင္ အသစ္ျပန္လဲ ..ဒါပါပဲ။

တဆက္တည္းမွာပဲ အိပ္ယာေျခရင္းမွာ …သုိ႔မဟုတ္ ခုတင္ေျခရင္းမွာ လူနာအိပ္သည့္ ေျခေထာက္ ေနရာေလာက္မွာ လုိအပ္တဲ့အရြက္ သုိ႔မဟုတ္ အခက္ကုိလည္း ဆုိင္ရာအေရအတြက္အလုိက္ ..ျဖန္႔ခင္းမယ္။

အဓိကက လူနာေျခေထာက္နဲ႔ အဲဒီ့ျဖန္႔ခင္းထားတာေလး ညအိပ္တဲ့အခါ ထိမိဖုိ႔ပဲ လုိတယ္။ သူ႕ကုိေတာ့ ေျခာက္သည္အထိ မထားဘူး။ မနက္လင္းတာနဲ႔ ဆုိင္ရာ စြန္႔ရမယ့္ ေထာင့္ကုိ အိမ္သားတစ္ေယာက္ေယာက္က စြန္႔ေပးရမယ္။ ( စြန္႔ခါနီးခ်ိန္မွာ …ကာယကံရွင္လူနာသည္ စြန္႔ေတာ့မယ့္ အရြက္ေတြကုိ ျပန္မထိရပါဘူး ) ။

မက်န္းမာသူသည္ …

(၁)  တနဂၤေႏြေန႔ဖြားျဖစ္ပါက …

ပန္းအုိးထုိးရန္  အညြန္႔အခက္အပြင့္  =  ၾကာသာပေတးနံ အညြန္႔အခက္အပြင့္ တစ္စုံတစ္ရာ … ဥပမာ ၊ ပိန္းညြန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ပုန္းညက္ပြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေမျမိဳ႕ပန္း / အေရအတြက္ (၁၉)။

ခုတင္ေျခရင္း ေျခေထာက္ေနရာေလာက္တြင္ ထားရန္ = အဂၤါနံအညြန္႔ အရြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ၊ ဥပမာ …ဇြန္ညြန္႔ ၊ ဇီးရြက္။ အေရအတြက္ (၈)။ ၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ ( ေတာင္စူးစူးအရပ္) ။

(၂) တနလၤာေန႔ဖြား ျဖစ္ပါက ….

ပန္းအုိးထုိးရန္ ညြန္႔ခက္ပြင့္ = ေသာၾကာနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္ / အေရအတြက္ ၂၁ ။

ခုတင္ေျခရင္း ထားရန္ = ဗုဒၶဟူးနံ အရြက္ / အေရအတြက္ (၁၂) သုိ႔မဟုတ္ (၁၇) ။ ၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ (အေနာက္ေတာင္ စူးစူးအရပ္ ) ။

(၃) အဂၤါေန႔ဖြား ျဖစ္ပါက …

ပန္းအုိးထုိးရန္  = စေနနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္ / အေရအတြက္ (၁၀)

ခုတင္ေျခရင္း ထားရန္ = ၾကာသာပေတး အရြက္အခက္ / အေရအတြက္ (၁၉)။ ၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ (အေနာက္ စူးစူး အရပ္ ) ။

(၄) ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ဖြား ျဖစ္ပါက …

ပန္းအုိးထုိးရန္ = တနဂၤေႏြနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္ / အေရအတြက္ (၆)။

ခုတင္ေျခရင္း ထားရန္ = ေသာၾကာနံအရြက္အခက္ / အေရအတြက္ (၂၁) ။ ၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ ( ဗုဒၶဟူးအတြက္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ၊ ရာဟုအတြက္မူ အေရွ႕စူးစူးအရပ္ ) ။

(၅) ၾကာသပေတးေန႔ဖြား ျဖစ္ပါက…

ပန္းအုိးထုိးရန္ = တနလၤာနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္  / အေရအတြက္ (၁၅) ။

ခုတင္ေျခရင္းထားရန္ = စေနနံ အရြက္အခက္ / အေရအတြက္ (၁၀) ။

၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ (အေရွ႕ေျမာက္အရပ္) ။

(၆) ေသာၾကာေန႔ဖြား ျဖစ္ပါက …

ပန္းအုိးထုိးရန္  = အဂၤါနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္ / အေရအတြက္ (၈) ။

ခုတင္ေျခရင္း ထားရန္ = တနဂၤေႏြနံ အရြက္အခက္/ အေရအတြက္ (၆) ။

၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ (အေရွ႕ေတာင္)။

(၇) စေနေန႔ဖြား ျဖစ္ပါက…

ပန္းအုိးထုိးရန္ = ဗုဒၶဟူး/ရာဟုနံ ညြန္႔ခက္ပြင့္ / အေရအတြက္ (၁၇) သုိ႔မဟုတ္ (၁၂) ။

ခုတင္ေျခရင္းထားရန္ = တနလၤာနံ ရြက္ခက္/ အေရအတြက္ (၁၅) ။ ၄င္း ေျခရင္းထားသည္တုိ႔ကုိ မနက္တြင္ စြန္႔ရမည့္ အရပ္ (ေျမာက္စူးစူးအရပ္) ။

ကုိင္း ဒီနည္းေလးက အဂၤ၀ိဇၨာပညာရပ္ နဲ႔ ေရွးအစဥ္အဆက္သုံးလာသည့္နည္းပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္တင္ မကဘူး။ အျခားက႑ေတြမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာသုံးလုိ႔ရတဲ့နည္း ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ က်န္းမာေရးမုိ႔ ညအိပ္သည့္အခါ ကုိ အဓိကထားျပီး သုံးသြားတယ္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေလးေတာ့မမွတ္နဲ႔။ အဂၤ၀ိဇၨာ ပညာရပ္သည္ အေျခခံအက်ဆုံး နဲ႔ ထိေရာက္မႈလည္း အားသိပ္ ေကာင္းတဲ့ သဘာ၀ေက်ာရုိးပညာရပ္တစ္ခုပါ။

အဂၤ၀ိဇၨာ ေလ့လာဖူးသူေတြဆုိ အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းၾကမ္း ကုိ ပြိဳင့္တစ္ခုထုတ္ျပီး ျဖတ္သုံးသြားတယ္ ဆုိတာ ရိပ္မိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီသဘာ၀ယၾတာေလးက က်န္တာေတြထက္ …သဘာ၀ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ျပန္တည့္မတ္ ခ်ိန္ညိွေပးတာပါ။ က်န္းမာေရး ညံ႔လာျခင္းသည္လည္း သဘာ၀ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဓါတ္ေလးပါး ေဖာက္ျပန္သည့္အခါ …သတၱ၀ါတုိင္း နာမက်န္းျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီသဘာ၀ ယၾတာေလးသည္ နာမက်န္းသူရဲ႕ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သဘာ၀ ေဖာက္ျပန္မႈကုိ အတန္အသင့္မွ သည္ အေျမာက္အမ်ား ျပဳျပင္ေပးနုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ကံေၾကြး၀ဋ္ေၾကြး ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ေျပးမလြတ္ဘူးေပါ့။

သုိ႔ေသာ္ ပစၥဳပၸန္ မ်က္ေမွာက္မွာ …ရသေလာက္ျပဳျပင္ၾကည့္ရမွာ။ လုပ္ၾကည့္ပါ ။  အက်ဳိး မယုတ္ပါဘူး။ အားလုံးကုိ မခ်မ္းသာေစနုိင္ေတာင္….အတန္အသင့္ေတာ့ ကယ္နုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

အားလုံးပဲ ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာျခင္း ရွိၾကပါေစ။ တစ္ျခားနည္းလမ္းေလးေတြ လည္း ဆက္လက္ ေရးတင္ေပးပါဦးမယ္။  ေလးစားလ်က္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း – 09 789333791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)