ခ်မ္းသာေငြဝင္ ဖုန္းေ႐ႊအစီအရင္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့ေနေသာ ဖုန္းေ႐ႊေလာကီပညာရပ္တြင္ ေနအိမ္အေဆာက္အဦ အခန္းေထာင့္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းဆိုင္ရာ အရပ္မ်က္ႏွာေထာင့္ ရွိသည္။ ထိုအရပ္မ်က္ႏွာ ရွာေဖြပုံကို ယခု ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

မိမိတို႔ အေဆာက္အဦ (သို႔) အခန္းထဲမွ ေန၍ အိမ္အျပင္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလိုက္ပါ။ လက္ဝဲဘက္ ထိပ္ျခမ္းေထာင့္သည္ ေငြေၾကးဓနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာေထာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအရပ္မ်က္ႏွာတြင္ အမႈိက္မ်ား ရႈပ္ပြေနျခင္း ၊ ပစၥည္းမ်ား ရႈပ္ေထြးေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရပါ။ ဓား၊ လက္နက္ ၊ တံမ်က္စည္း စသည့္ အနိဌပစၥည္းမ်ားလည္း မရွိအပ္ပါ။ ရွိေနပါက မိမိ၏ ေငြေၾကးစီးပြားတိုးတက္မႈ ရပ္တန႔္တတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

china zod 182

၎အရပ္မ်က္ႏွာေထာင့္ကို သန႔္ရွင္းစြာ ထားသင့္ၿပီး ဖုန္းေ႐ႊပညာအရ ေငြေၾကးစီပြား တိုးတက္ေစသည့္ ေအာက္ပါအစီအရင္မ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္အပ္ေပသည္။

နံပါတ္ ၁) ၎အရပ္တြင္ အလွဝါးပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပါ။ ပန္းအိုးကို အျပာေရာင္ ခရမ္းေရာင္ အနီေရာင္ ေဆးသုတ္ထားပါ။

နံပါတ္ ၂) ၎ေဘးတြင္ ေရတံခြန္အေသး ေလးထားရွိပါ။ (ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ေသာ ေရတံခြန္အငယ္မ်ား ရွိပါသည္) သို႔မဟုတ္ပါက ၎အရပ္မ်က္ႏွာတြင္ ေရတံခြန္ပုံကို ကပ္ထားႏိုင္ပါသည္။

နံပါတ္ ၃) ၎အရပ္တြင္ အလွေမြးငါးကန္ကို ထားရွိပါ။ ေ႐ႊငါးကိုးေကာင္ (ဝါ) Lucky Fish ကဲ့သို႔ေသာ ငါးကို ထားရွိရမည္။

ထိုသို႔ အရပ္မ်က္ႏွာကို ေသခ်ာတြက္စစ္ၿပီး အထက္ပါ ၃-ခ်က္ကို စီရင္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ဓနဥစၥာကံေကာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေပလိမ့္မည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ေဗဒင္ႏွင့္ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)