တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၆ ခုႏွစ္ ကံဇာတာ

တနလၤာေန႔ဖြားေတြ အမ်ားစု အတြက္…သည္တစ္နွစ္သည္…ဘာပဲေျပာေျပာ….အေမာေျပနုိင္မယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ပါ။ မနွစ္က တုန္းက တနလၤာေန႔ဖြားေတြ….အနိမ္ခံရ၊ အပယ္ခံရ၊ အမုန္းခံရ… မ်ားခဲ့သမွ် ဒီတစ္နွစ္ေတာ့….ခ်စ္ခင္ကူညီမယ့္သူ…..ေထာက္ပံ႔ေပးမယ့္သူ…ေတြ ေပါလာတတ္ခ်ိန္ပါ။

အလုပ္အကုိင္ နွင့္ စီးပြားေရး

အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရရွိေရးမွာ….တစ္ခုေတာ့ အခက္ေတြ႕ၾကပါမယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့…ခါတုိင္းလုိ…လြယ္လြယ္ နီးနီး က ေန ရွာေဖြလုိ႔မရတတ္ဘဲ… ေ၀းေ၀းကေန….အနဲငယ္ခဲရာခဲစစ္ ၾကိဳးစားရွာရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ရွည္မႈသည္ …သည္တစ္နွစ္အတြက္ …အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြ ရရွိေရးမွာ အလြန္ အေရးၾကီးပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းေတြဆုိ…..နယ္ဘက္၊ အစြန္အဖ်ား က်ေသာေဒသမ်ား၊ ပုံမွန္လုပ္ေနက် ဌာနမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ… လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ…လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ….ေနရာေဒသမ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရတတ္ခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားကကုိ…..ေ၀းေ၀းမွာ……ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ …မိမိတုိ႔ကုိ ေနာက္ကေန ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမယ့္….Background ေကာင္းေကာင္းေတြ ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္လုိ႔ခင္လုိ႔ ေနရာေပးခံရတတ္ေသာ ကံေကာင္းမႈမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္ခ်ိန္လုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္မႈေရးရာ နွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး

ဒီႏွစ္က ဂရုစုိက္ရမယ့္ကာလပါ။ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရး…ကေျပာင္းကျပန္ အေျပာင္းအလဲေတြ က်ေရာက္လြယ္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပ်ဳိရြယ္သူ လူပ်ဳိအပ်ဳိ ..လူလြတ္ေတြအဖုိ႔….. သမီးရည္းစားေရးရာက႑ မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လြယ္တတ္ခ်ိန္ပါ။

ေနာက္တစ္ေယာက္ေပၚလာတာနဲ႔…ပထမတစ္ဦးနဲ႔ ..ျပသနာျဖစ္လြယ္ေသာ အခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့…ဒီနွစ္မ်ဳိးသည္…….မုန္႔စားရင္း လွည္းစီး…ငါးရံနွစ္ေကာင္ ေသေသ၀ပ္၀ပ္နဲ႔ တစ္ျပိဳက္နက္ ဖမ္းလုိ႔ရနုိင္ေသာ ကာလမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။

ဒုတိယတစ္ေယာက္ခ်ဥ္းကပ္လာတာနဲ႔ ပထမတစ္ေယာက္နဲ႔ ျပသနာ…တက္နုိင္ဖုိ႔ ေသခ်ာေနေသာ ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး…(အဆုံးစာလုံး) စေနနံျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပုိင္ရွင္မ်ား…၊ ဥပမာ…ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ ခ်စ္နွင္းႏြယ္၊ စန္းစန္းေထြး..စသည္ျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္မ်ဳိးေတြမွာ ေမတၱာေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားရန္ လြယ္ကူေနေသာ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အနက္ေရာင္သည္…ယခုနွစ္တစ္နွစ္လုံးအတြက္ ေမတၱာေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ အေနွာက္အယွက္ ျပဳနုိင္ေသာ အေရာင္ျဖစ္တာမုိ႔ ..တစ္နွစ္လုံးအထူးေရွာင္က်ဥ္သင့္လွပါတယ္။

ပညာေရး

ဆရာသမားေတြနဲ႔ …ပညာရွင္ဆုိသူေတြနဲ႔….အတုိက္အခံ ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလပါ။ သတိျပဳပါမယ္။ သင္တန္းေတြ၊ သင္ၾကားခြင့္ကံေတြဘက္မွာေတာ့ ေကာင္းလွပါတယ္။

ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားသည္ျဖစ္ေစ…..ရသင့္သေလာက္ ဂုဏ္ထူး ဘြဲထူး.. ရနုိင္ဖုိ႔ေတာ့ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်မယ့္ကာလ တစ္ခုပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သည္တစ္နွစ္မွာက ေကာင္းေသာ သင္ယူခြင့္ သင္ၾကားခြင့္ေတြ ရလြယ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာမုိ႔ ..၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ေတြမွာေတာ့ တနလၤာေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔ ပုိမုိ လြယ္ကူေသာ နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။

က်န္းမာေရး…

ေလျဖတ္ျခင္း …ေလျဖန္းျခင္း အနည္းငယ္ ဂရုစုိက္အပ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ခါတုိင္းလုိမဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ အကဲဆတ္ခ်င္္တဲ့ ကာလပါ။ အေရျပား၊ ေလရႈျပြန္ နဲ႔ အဆုတ္ေ၀ဒနာမ်ား၊ အာရုံေၾကာမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းျခင္းဒဏ္ ခံရလြယ္တတ္ခ်ိန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားသည္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္က်ဆင္းလြယ္ေနေစတတ္ပါတယ္။

အေထြေထြ သုံးသပ္ခ်က္

ေနရာေပးခံရမႈေတြကုိ ဂရုစုိက္ပါ။ ရလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေပၚမွာ…အက်ဳိးရွိေအာင္ အသုံးခ်တတ္ရပါမယ္။ ရရွိလာနုိင္တဲ့ ေနရာေပးခံရမႈ….အေထာက္ပံ႔ေကာင္း စသည္တုိ႔သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းစြဲ အေပၚမူတည္ျပီး ရရွိလာနုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ေသာၾကာနံ ျဖင့္ မွည္ေခၚထားေသာ ဥပမာအားျဖင့္ …ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း၊ ခင္စႏၵာေသာ္၊ မ်ဳိးမ်ဳိးသြင္၊ စန္းသီတာေသာ္၊ စသည္ျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္မ်ဳိးေတြမွာ….. မုခ် အခြင့္အလမ္း ေကာင္း၊ အေထာက္အပံ႔ေကာင္း၊ေနရာေကာင္း ရလြယ္ေနပါလိမ့္မယ္။

အက်ဳိးခံစားရလြယ္ေသာ ကာလပါ။ မရွာဘဲရတဲ့အက်ဳိးမ်ဳိးက ပုိမုိထက္သန္ေနပါမယ္။ ကုိယ္ရွာေဖြလုိက္တာမ်ဳိးက်ေတာ့ အခက္အခဲနဲ႔ စိတ္ရွည္သီးခံရမႈေတြ ပါ၀င္ေနပါမယ္။ အရမ္းစူးစုိက္မိေနတဲ့ အာရုံစူးစုိက္မႈေတြေၾကာင့္ …အာရုံေၾကာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ရတတ္ပါတယ္။

လူလိမ္လူေကာက္ ရန္ကုိလည္း သတိထားအပ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကြးျမီက႑ေတြကိုုလည္း သတိထားျပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ့္ကာလပါ။ ေခ်းငွားလုိ႔ လြယ္သလုိ…ေၾကြးအေျမာက္အမ်ားလည္း တင္လြယ္ေနတတ္ပါတယ္။

တင္ျပီးသြားရင္လည္း…..ဗြက္ေပါက္မသြားေအာင္ ထိမ္းနုိင္ဖုိ႔ ခက္တဲ့ကာလပါ။ ဒါေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ ေခ်းငွားရတုိင္း မလုိအပ္ဘဲ..အေၾကြးမယူမိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားကုိသာ ေရြးျခယ္ပါ။

ခါတုိင္းနွစ္ေတြလုိ…ဆူလြယ္နပ္လြယ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ဳိး ေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ လုံး၀မရွိသည့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္အက်ဴး စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိးေတြကုိလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ုဳိ႕ေသာ တနလၤာေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကား ၀င္ျခင္းမ်ဳိး၊ ေကာင္းေသာ ခရီးသြားလာျခင္း ၊ ေကာင္းေသာ အေမြအနစ္ ဆက္ခံရျခင္း ကံမ်ဳိးေတြ ၾကံဳနုိင္ေသာ ကာလ လည္း ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္သင့္/ေရွာင္သင့္

ဒီတစ္ႏွစ္အတြက္ တနလၤာေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔…ဆုိးက်ဳိးအေပးနုိင္ဆုံးျဂိဳဟ္သည္ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္….အစိမ္းေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သတိျပဳျပီးသုံးစြဲအပ္သလုိ…အေနာက္ေျမာက္အရပ္ေဒသကုိလည္း အသြားအလာ ဆင္ျခင္ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္ကေတာ့ တစ္နွစ္တာကာလပတ္လုံး အက်ဳိးေပးအား အေကာင္းဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္မွာ ျဖစ္လုိ႔ ခရမ္းျပာေရာင္ သည္ ..ကံေကာင္းေစတတ္ေသာ အေရာင္ျဖစ္သလုိ… ေျမာက္စူးစူးအရပ္သည္လည္း လာဘ္လာဘနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေကာင္းကုိ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ေဆာင္သင့္တာကေတာ့……အားေကာင္းေသာ သံလုိက္တုံးေလး တစ္တုံးကုိ ခရမ္္းျပာေရာင္ ကတၱီပါစေလးနဲ႔ ထုပ္ျပီး ေဆာင္ထားသင့္လွပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား အားလုံး….ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ..က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး ေလာကီအက်ဳိးစီးပြား ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြား နွစ္ျဖာကုိ….မွ်တစြာ ရရွိနုိင္ၾကသည္ျဖစ္ေသာ္…

ေလးစားမႈျဖင့္

ဆရာစိုးမိုးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)