ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြနဲ႔ မေပးအပ္ေသာ နာမည္တြဲမ်ား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္ (17.4.2019 မွ 16.4.2020) သည္ ေကာဇာမဟာဘုတ္ (၂)ၾကြင္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာတြင္ မမွည့္အပ္ေသာ ပကၡတြဲမ်ား ဟူ၍ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အမည္ေပးရာတြင္ ေရွာင္အပ္ေသာ (၀ါ) မမွည့္သင့္ေသာ အမည္တြဲမ်ားကို ေန႔ဖြားအားလံုးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႕ဖြား

ယခုႏွစ္ ေမြးဖြားေသာ တနဂၤေႏြေန႕ဖြားမ်ားသည္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ အထြန္းဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ အမည္ေပးရာတြင္ လံုး၀ေရွာင္အပ္ေသာ အမည္တြဲမွာ တနဂၤေႏြအစ အဂၤါအဆံုး (၁+၃)ေပးအပ္ျခင္းကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။ (ဥပမာ – ေအာင္ေဇာ္၊ ေအာင္ဆက္၊ ေအာင္စည္)

အတတ္ပညာကို အေျချပဳျပီး ဘ၀တိုးတက္မႈကိုရရွိမည ဇာတာမ်ားျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းေပၚ ခင္တြယ္မႈ မ်ားတတ္ျပီး လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြစစ္ျဖစ္ေျမာက္ရျခင္းရွိမည္။အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈကို ရွာေဖြရမည့္ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႕ဖြားမ်ား

ယခုႏွစ္ တနလၤာေန႕ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ ျမန္္မာ့မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာအရ ဘဂၤဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕ကို အမည္ေပးရာတြင္ တနလၤာအစ တနလၤာအဆံုး ( ၂+ ၂) အမည္မ်ားကို မွည့္ေခၚျခင္း လံုး၀ေရွာင္အပ္ပါသည္။ (ဥပမာ – ခုိင္ေက်ာ္၊ ခန္႔ၾကည္၊ ၾကည္ခုိင္)

ေမြးစမွ ၁၅ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးအားနည္းတတ္သည္။ တစ္ခုထက္ ပို္ေသာ အနာဂတ္ပန္းတုိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရမည့္ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႕ဖြားမ်ား

ယခုႏွစ္တြင္ အဂၤါေန႕ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ ပုတိဖြားမ်ား ျဖစ္ပါမည္။ နာမည္ေပးအပ္မွည့္ေခၚရာတြင္ အဂၤါအစ တနဂၤေႏြအဆံုး (၃+၁) အမည္ကိုေပးအပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။ (ဥပမာ – ဆန္းေအာင္၊ စုိးဦး၊ ဥာဏ္ေအာင္)

ခံစားမႈကို ဦးစားေပးလြယ္တတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္ ၈-ႏွစ္အတြင္း ေဆးမွား အစာမွားျဖစ္တတ္ေသာ ကံရွိသည္။ ရန္ အတိုက္အခံမ်ားေလ ေအာင္ျမင္မႈရေလျဖစ္တတ္ေသာ ဇာတာရွင္ေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ား

ယခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ားကေတာ့ သုိက္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ အမည္ေပးအပ္ရာတြင္ ဗုဒၶဟူးအစ စေနအဆံုး (၄+၇) အမည္တြဲမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။ (ဥပမာ – လြင္ထူး၊ ဝင္းထြဋ္၊ ယဥ္ႏု)

အသက္ ၄ႏွစ္ ၁၁ႏွစ္ အတြင္း က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာအားနည္းတတ္ေသာ ကံရွိသည္။ စိတ္သေဘာသဘာ၀ ႏူးညံ့လြယ္ျပီး အႏုပညာ ခံစားတတ္မႈ ၀ါသနာပါမႈ ရွိမည္။ စိတ္ပါေသာအရာမ်ားအေပၚ စူးစိုက္ျပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတးေန႕ဖြားမ်ား

ယခုႏွစ္ဖြား ၾကာသပေတးေန႕ဖြားမ်ားသည္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအလိုအရ မရဏဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕ကို အမည္ေပးရာတြင္ ၾကာသပေတးအစ ေသာၾကာအဆံုး (၅+၆) အမည္တြဲကို ေပးအပ္ျခင္း လံုး၀ေရွာင္အပ္သည္။ (ဥပမာ – ျမင့္သန္း၊ မ်ဳိးသက္၊ ဘုန္းသစ္)

ထင္ရာ တဇြတ္ထုိး လုပ္တတ္ျခင္း၊ ေခါင္းမာတတ္ျခင္း၊ မွန္သည္ထင္က မည္သူ႕ကိုမွ ဂရုမစိုက္ျခင္း စေသာသေဘာ၀မ်ား ရွိတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္တိုင္ခံစားခြင့္ အားနည္းတတ္ေသာ ကံရွိသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား လူမ်ိုးကြဲ လူမ်ိုျခားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကံအားေကာင္းသည္။ ဇြဲရွိမႈ အနစ္နာခံမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အျပည့္အ၀ ခံစားရမည့္ ဇာတာမ်ိးျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႕ဖြား

ယခုႏွစ္ဖြားမ်ား ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ားသည္ အဓိပတိဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ အမည္ေပးရာတြင္ ေသာၾကာအစ ၾကသပေတးအဆံုး (၆+၅) အမည္တြဲေပးအပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေပသည္။ (ဥပမာ – ဟိန္းမင္း၊ သိန္းျမင့္)

တစ္ပါးသူအေပၚ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရျခင္း ၊ ၾသဇာေညာင္းျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႕ေပၚ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္သည္။ စပ္တူလုပ္ငန္း လူအမ်ားႏွင့္ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမႈအားနည္းတတ္ေသာ ကံဇာတာမ်ားျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္း မင္းအစိုးရႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ အၾကီးအကဲျဖစ္ရျခင္း ကံအားေကာင္းသည္။

စေနေန႕

ယခုႏွစ္ စေနေန႕ဖြားမ်ားသည္ ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ ရာဇဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕ကို အမည္ေပးရာတြင္ စေနအစ ဗုဒၶဟူးအဆံုး (၇+၄) အမည္တြဲကို ေပးအပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဥပမာ – ေဌးဝင္း၊ ထိန္လင္း၊ ႏုႏုလြင္)

ကိုယ္ပုိင္အစြမ္းအစျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရလြယ္ေသာ ဇာတာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆရာသမားေကာင္း ေတြ႕လြယ္ေသာကံ အားေကာင္းသည္။ သူတပါးေပၚ အမိန္႕ေပး ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမည္။ စကားေျပာေနာက္က်တတ္တတ္ေသာ ဇာတာရွင္ေလးမ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ပကၡအမည္တြဲမ်ားကို အဓိကေရွာင္အပ္ေသာ အခန္းက႑ျဖင့္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ နာမည္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ပညာ၏ သိမ္ေမြ႕လွေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာသမားမ်ားထံ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီ၍ သင္ယူသင္ၾကားခဲ့ရေသာ အစိတ္အပို္င္းမ်ား လက္ေတြ႕ဘ၀ကံမ်ားကို သုေသတန ျပဳရျခင္းျဖင့္ နက္ရိႈင္းစြာ တည္ရွိေနပါသည္။

ရင္ေသြးငယ္မ်ား အမည္ေပးမွားျခင္းေဘးမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)