နာမည္ေတြအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (၂)

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ဦး ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ ခင္ခင္ဦး ၊ ေမာင္ေမာင္ဦး ၊ ေက်ာ္ဦး .စသျဖင့္ေသာ သူတုိ႔မွာ အစစအရာရာ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ေနာက္က်ရတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အမည္ကုိ လူက လုိက္မမီသည့္ အခါတုိ႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ အက်ဳးိတုိ႔ ရရွိတတ္ကုန္၏။

ဥပမာအားျဖင့္ … သင္း ျဖင့္ မွည့္ထားျပီး ၊ အမည္ကုိ လူကလုိက္ဖက္ညီေအာင္ မေနထုိင္လွ်င္ (ထုိပညတ္ကပင္လွ်င္ ..ဆန္႔က်င့္ဘက္ သဘာ၀ျဖင့္ .. လူကုိ ျပန္ၿပီး ဒုကၡေပးတတ္၏။ ) သင္းသည္ သင္းပ်ံ႕ျခင္း ၊ ရနံ႔ ဆုိင္ရာ ဂႏၶာရုံ ပညတ္မ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သဘာ၀ျဖင့္ ဒုကၡေပးသည့္ အခါ .. ၊ အေသးစား ထိခုိက္မႈအားျဖင့္ ..အဆုိပါအမည္ရွင္၏ ကုိယ္နံ႔မွာ ျပင္းထန္ျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း ထြက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာတတ္ျပီး ၊ မူလဇာတာ အေနအထားပါ ညံ႔ခဲ့ပါမူ …၊ သူတစ္ပါး နွာေခါင္းရႈံ႕စရာ ဘ၀အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ သင္း ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ သူမ်ားအဖုိ႔ ( သီလ ) ကို သူတစ္ထူးတုိ႔ထက္ပင္ ပုိမုိေစာင့္ထိမ္းမွ အမည္က အက်ဳိးျပဳနုိင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ေလာကတြင္ သီလသည္သာ အေမႊးပ်ံ႕ဆုံး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သင္းျဖင့္ မွည့္ထားျပီး သီလနည္းပါးေလေလ၊ ဒုကၡေဘးဘယာ သာမန္ထက္ ပုိမ်ားေလေလပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသုိ႔ပမာတူပင္ ဦးျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူတုိ႔မွာ ၊ ဦး ဟူသည္ ေစာလွ်င္ျခင္း ၊ ကနဦးအစျဖစ္ျခင္း သေဘာ ရွိျခင္းေၾကာင္ ့ ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ သားဦး သမီးဦး ျဖစ္ပါမွ ဆန္း၀င္ၿပီး အမည္နွင့္လူ လုိက္ဖက္ညီ၏။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

အလားတူပင္ နံနက္ကုိ သူတစ္ပါး မနုိးခင္ ထျခင္း၊ အိမ္တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းမ်ဳိး ျပဳေပးရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အမည္နွင့္လူဆန္း၀င္သျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္လြယ္၏ ။ ဒါနအမႈတုိ႔တြင္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ မိမိမွ ျပဳရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလည္း မိမိတြင္ ဦးစြာ ရလြယ္၏။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါမူ အစစအရာရာ ေနာက္က်တတ္ၿပီး ၊ ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အရြယ္သုံးပါး တတိယအရြယ္တြင္မွ ေကာင္းစားတတ္ျခင္းမ်ဳိးတုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ေၾကာင္း … ေတြ႕ရွိရေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေလးစားစြာျဖင့္ …ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း (ေခၚ) ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)