နံတူစဆံုး မွည့္ေသာ အမည္မ်ားအေၾကာင္း

တနဂၤေႏြနဲ႔ စၿပီး တနဂၤေႏြနဲ႔ပဲ ျပန္အဆံုးသတ္တဲ့ အမည္၊ အဲဒီလိုပဲ တနလၤာနဲ႔ စ၊ တနလၤာနဲ႔ပဲ ဆံုးတဲ့ အမည္ (ဥပမာ – ေအာင္ေအာင္ဦး၊ ခုိင္ခုိင္ေက်ာ္၊ စုိးစုိးစံ၊ လင္းလင္း၊ ဘုန္းျမတ္မင္း၊ ေသာ္တာဟိန္း၊ ထက္မင္းေနာင္) စတဲ့ နံတူ အစဆံုးအမည္ေတြကို ျမန္မ့ာရုိးရာေဗဒင္ပညာမွာ ကတၱဳကာရကအမည္ လို႔ ေခၚဆုိပါတယ္။ ကတၱဳကာရက ဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္း  ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီနံအတူအစအဆံုး (ကတၱဳကာရက) အမည္ရွင္ေတြရဲ႕ ဘဝဟာ အံ႔ၾသဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ရုတ္တရက္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဘဝရဲ႕ ဆန္းက်ယ္တဲ့ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနဲ႔  ျပည့္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီနာမည္ရွင္ေတြဟာ အဆုိးတစ္ခု ႀကံဳတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္္ ဆက္တုိက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာတတ္သလို ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခု စႀကံဳတာနဲ႔  ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္း  ဆက္ခါ ဆက္ခါ ရတတ္တဲ့ အမည္ရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အမည္ အားေကာင္းၿပီး မူလမဟာဘုတ္ အေနအထား၊ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္ရဲ႕ ရုပ္ဆင္းလကၡဏာ မ်ဳိးရုိးဗီဇနဲ႔ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရာ ေနရာေတြ အားေကာင္းခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအမည္ရွင္ေတြဟာ အလြန္ ထင္ရွားစြာနဲ႔ ဆက္တုိက္ ေအာင္ျမင္ တုိးတက္လာသူေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဒါ့အျပင္ သူမ်ားေတြနဲ႔ မတူတဲ့ တစ္ခ်က္က ဒီနာမည္ရွင္ေတြဟာ အားလုံးထက္  စိတ္တန္ခုိး ပိုမို ႀကီးမားတတ္ျခင္းပါပဲ။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ျခေတာင္ပုိ႔တစ္ခုကုိ ေသးငယ္တဲ့ သတၱ၀ါေလးေတြရဲ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သလို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အႏုိင္ယူ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ထူးမ်ဳိးကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ နံတူအစအဆံုး မွည့္တဲ့ (ကတၱဳကာရကအမည္ရွင္) ေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ကာယကံရွင္ေတြေတာင္ သတိျပဳမိသူ  နည္းပါးတဲ့အတြက္ တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဒီနာမည္ရွင္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ တစ္ေနရာတည္းမွာ တဝဲလယ္လယ္ ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း၊ မတုိးတက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဖာက္မထြက္ႏုိင္ဘဲ ေနရာမေရြ႕  ျဖစ္ေနတတ္ျခင္းမ်ား  ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ကံလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္  ဒီအခ်က္ကိုလည္း ဂရုျပဳသတိျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။   အထူးသျဖင့္  တနဂၤေႏြ အစတနဂၤေႏြအဆုံး အမည္ရွင္မ်ားနဲ႔ အဂၤါ အစ အဂၤါ အဆုံး အမည္ရွင္မ်ားမွာ  ပုိၿပီး ဂရုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။  ဥပမာအားျဖင့္ ေအာင္မင္းဦး  ၊ ေအးေအး ၊ စုိးစုိး  ၊ ဇာနည္ေဆြ ၊ စတဲ့ နာမည္ရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး  မေတာ္တစ္ဆ Accident ေတြမွာ ပါဝင္မိတတ္တဲ့အတြက္ သိထားႏုိင္ဖို႔ ေဆာ္ၾသလိုက္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ကတၱဳကာရကအမည္ေတြက အမ်ဳိးအစား  စုစုေပါင္း ၈ မ်ဳိး ရွိၿပီး   မူလမဟာဘုတ္အေနအထား ၇ မ်ဳိး အရ နာမည္ရွင္ အမ်ဳိးအစားေပါင္း  ၅၆မ်ဳိး ရွိပါတယ္။  တစ္ခုျခင္းစီအတြက္  အေသးစိတ္ တြက္ေပးဖို႔ အလြန္ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ နာမည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတေတြ ျဖန္႔ေဝေပးဖုိ႔ ရွိပါေၾကာင္း။

ကေလးအမည္ေပး၊ လုပ္ငန္းအမည္ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္းထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

(ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)