ဗ်ည္း (၃၃) လံုးႏွင့္ ယၾတာအခါေပးနည္း

နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္း (၁၁) ႏွစ္ျပည့္ အထူးထုတ္တြင္ ဆရာႀကီးရန္ေအာင္ဟိန္း ေရးသား တင္ျပခဲ့ေသာ ဗ်ည္း (၂၂) လံုးႏွင့္ ယၾတာအခါေပးနည္းကို လိုရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ျပန္လည္ တင္ျပေပးလိုပါသည္။ ယၾတာအခါကုိ အသံုးျပဳနည္းမွာ ….

အမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေကာင္းက်ဳိးရွာရန္၊ လာဘ္လာဘ ရရွိေစရန္ စသည့္ ကိစၥအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပင္ထြက္ သြားလာသည့္အခါ လမ္းတြင္ ပထမဆံုး ၾကားရသည့္ စကားသံနိမိတ္ပညတ္ကုိ အာရံုျပဳရပါမည္။ ဆရာႀကီးရန္ေအာင္ဟိန္း၏ မူရင္းေဆာင္းပါးပါ အေတြ႔အႀကံဳ ပညာခန္း တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ေသာ အကၡမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္သားထားပါ။

အထက္ပါနည္းလမ္းသည္ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သဒၵါရံုအားျဖင့္ ဗ်ည္း (၃၃) လံုးႏွင့္ ယၾတာ အခါေပးနည္း ပညာ ျဖစ္ၿပီး အမႈကိစၥ တစ္ခုခုအတြက္ အျပင္ထြက္ လမ္းသြားသည့္အခါ ပထမဆံုး စၾကားရေသာ အသံကို ပညတ္ ေကာက္ယူ၍ အကၡရာအလုိက္ ရြတ္ဖတ္ရသည့္ ပညာ ျဖစ္သည္။

ရြတ္ဖတ္ ျဖစ္ပါက မိမိ သြားလာ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ လာဘ္လာဘ ဝင္ျခင္း အက်ဳိးကို ခံစားရမည္ ဟု ဗားမဲ့ဆရာေတာ္ႀကီးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာရန္ေအာင္ဟိန္း ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးေသာ ထုိပညာရပ္ကို ေဗဒင္သုတ ပရိတ္သတ္မ်ား နားလည္ သိရွိ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးရန္ေအာင္ဟိန္းထံ ေဗဒင္ေမးျမန္းလိုသူ၊ ယၾတာအစီအရင္ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာ-ဖုန္းနံပါတ္အတုိင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ေဗဒင္သုတ Admin Team

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)