မိႆအစ ၿဗိစာၦအဆံုး ရာသီဖြား (၈) ခုရဲ႕ စတုိင္

အေနာက္တုိင္းစနစ္အရ မိႆအစ ကရကဋ္အဆံုး ရာသီဖြား (၄) ရဲ႕ အက်င့္စရုိက္နဲ႔ စိတ္ေနသဘာဝေတြကို စုစည္းတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေဗဒင္အလိုအရ အားလံုး တုိက္ဆုိင္မႈ ရွိခ်င္မွ ရွိမယ္ဆုိေပမယ့္ ရာခုိင္ႏႈ္န္းအရ အနည္းနဲ႔အမ်ား တုိက္ဆုိင္တူညီမႈေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အေပ်ာ္တမ္းပဲ ဖတ္ဖတ္၊ အတည္ေပါက္ပဲ ယူယူ ၊ အားလံုး ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေအာင္လို႔ ရာသီဖြားေဗဒင္ အျဖစ္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အထိ)

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အထိ)

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အထိ)

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အထိ)

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အထိ)

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အထိ)

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ အထိ)

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အထိ)

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဓႏုရာသီကေန မိန္ရာသီအထိ လက္က်န္ရာသီဖြား ၄ ခုအတြက္ကုိလည္း ေဗဒင္သုတကေန ဆက္လက္ တင္ျပေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ အားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)