ယိခ်င္းႏွင့္သင့္ကံဇာတာ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြက္)

၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ တရုတ္တို႕ရဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ယိခ်င္းေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ ကိုယ့္ကံအေနအထားကို တြက္စစ္ႏိုင္ဖို႕ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ)

ဒါကို အရင္ဖတ္ျပီး တြက္စစ္ၾကည့္ပါ။
၁။ ပထမဦးစြာ မိမိရဲ႕ အဂၤလိပ္ေမြးရက္ကုိ သိရပါမယ္။
၂။ ေမြးရက္သိျပီးရင္ မိမိစိတ္ထဲမွာ ၁ကေန ၉ ဂဏန္းအတြင္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ဆႏၵဂဏန္းတစ္ခုကို မွတ္ထားပါ။
၃။ ျပီးရင္ေတာ့ ေဟာစာတမ္းကို ဖတ္မိတဲ့အခ်ိန္ နာရီမိနစ္ကို ဂဏန္းတစ္လုံုးတည္းေပါင္းပါ။
အထက္ပါ အစီအစဥ္ ၁၊၂၊၃ ကဂဏန္းတန္ဖိုးေတြကို ဂဏန္းတစ္လံုးတည္းရေအာင္ေပါင္းလိုက္ပါ။ ၁ ကေန ၉ ဂဏန္းအတြင္း ရတဲ့ဂဏန္းအလိုက္ ကိုယ့္ကံဇာတာကို ေဟာစာတမ္းဖတ္ႏိုင္ပါျပီ။

ဥပမာ-
၁။ကိုယ့္ေမြးရက္က အဂၤလိပ္လို ၇-ရက္ေန႕= ၇
၂။၁ ကေန ၉အတြင္း စိတ္ၾကိဳက္ဂဏန္း = ၅
၃။ ဖတ္မိေသာအခ်ိန္ (၅း၃၁-နာရီ) =၅+၃+၁=၉
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၇+၅+၉ = ၂၁ (၂+၁) = ၃ -ဂဏန္းကို ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နားလည္းသေဘာေပါက္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

ကိစၥအလုိက္ ကံအားနည္းမ်ားျပတဲ့အခါ ….
၁။ၾကယ္ ၁-ပြင့္ဆို အလြန္အားနည္းပါတယ္။
၂။ၾကယ္ ၂ -ပြင့္ဆို အနည္းငယ္အားနည္းပါတယ္။
၃။ၾကယ္ ၃-ပြင့္ဆို သင့္တင့္ပါတယ္။
၄။ၾကယ္ ၄-ပြင့္ဆို ေကာင္းပါတယ္။
၅။ၾကယ္ ၅-ပြင့္ဆို အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ)

✳၁-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————-
မိုး ႏွင့္ ေျမ၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ကံအားနည္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ထဲတြင္ မြန္းၾကပ္ေနေသာ ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေနတတ္မည္။ ဦးတည္လိုက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ၾကံရြယ္ထားေသာကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနမည္။ သည္းခံႏုိင္မႈ ၊ ဇြဲလံုလရွိမႈ ၊မာန္မာနကိုျခိဳးႏွိမ္မွု စတာေတြနဲ႕ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မွသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ပါမည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥမ်ားတြင္ မိမိဘက္မွ ကံအားနည္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမ်ွႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္တုပျခင္း မလုပ္သင့္ေသာကာလျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းစီးပြားကံ အားနည္းတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပန္ရတတ္သည္။ ပညာေရးပိုင္းတြင္ ၾကိဳးစားမွတန္ကာ က်မည့္ကာလျဖစ္သည္။ ခ်စ္မႈေရးရာနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ အေျခအေနကြာဟာမႈေတြ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္း၀ို္င္း ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို႕ ပဋိပကၡ ျဖစ္တည္ျခင္း၊ ခြဲခြာရတတ္ျခင္း၊ သေဘာထားကြဲလြဲျခငး္မ်ား ရွိတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – *
က်န္းမာေရး – *
စီးပြားေရး – ***
ပညာေရး – **
အလုပ္အကိုင္ – ***
မိသားစုေရး – **

✳၂-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————
ေျမႏွင့္မိုးၾကိဳး၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ကာလအတန္ၾကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာမည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္က ခက္ခဲမႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရာရာကို အသစ္ကတစ္ဖန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးသစ္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အနာဂတ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိမည္။ ကြဲကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းရတတ္ေသာ ကာလပင္တည္း။ သတင္းစကားေကာင္းမ်ား စာအဆက္သြယ္ေကာင္းမ်ားလက္ခံရရွိမည္။ ခါတိုင္း မိမိႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေသာသူမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဆက္သြယ္လာတတ္သည္။ ဆန္းၾကယ္ေသာ အိပ္မက္မ်ား ျမင္မက္တတ္သည္။ ရသင့္လ်က္ၾကန္႕ၾကာေနေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ၾကိဳးစားသေလာက္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ပါမည္။
ခ်စ္မႈေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ အေနေ၀းေသာသူမ်ား ျပန္လည္ ဆံုဆည္းခြင့္ ရတတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မသင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပမႈမ်ား ရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ခြဲေနရသူမ်ား ကြဲကြာေနေသာသူမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းသင္းရမည္။ မိသားစုတြင္း အခက္အခဲမ်ား ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ)

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – ****
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – ***
ပညာေရး – *****
အလုပ္အကိုင္ – ****
မိသားစုေရး – ****

✳၃-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————
မိုးႏွင့္ကန္၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ မိမိသေဘာ မိမိဆႏၵျဖင့္ တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္း ေရွာင္ပါ။ လမ္းသစ္္ထြင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္။ မာန္မာနကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွားပါတတ္သည္။ တတ္သိနားလည္ေသာသူ အၾကီးအကဲမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက လမ္းမွန္ကို ေရာက္ေစပါမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ) ရိုေသေလးစားထုိက္သူကို ရိုေသျခင္းသည္ ယခုကာလအတြက္ မိမိတို႕အတြက္ လိုက္နာဖြယ္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေျပာင္းအေရႊ႕ေပၚတတ္သည္။ မိမိစိတ္သေဘာသဘာ၀ျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဆံုးရႈံးတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူ၏ အၾကံဥာဏ္ကို ယူျပီးေဆာင္ရြက္ပါ ။ အစပိုင္း ခက္ခဲလင့္ကစား ေနာက္ပိုင္းအဆင္ေျပကံေကာင္းမည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – ****
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – ****
ပညာေရး – **
အလုပ္အကိုင္ – *
မိသားစုေရး – ****

✳၄-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
———————————–
မီးႏွင့္ေျမသေကၤတျဖစ္သည္။ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚထြန္းမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ကံဇာတာထြန္းလင္းေတာက္ပမႈ စတင္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္၏။အတိတ္ကအဆင္မေျပမႈမ်ား အခက္အခဲမ်ား အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းျခင္းမဂၤလာမ်ား စတင္ေတာ့ေပမည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား အဆင္ေျပတိုးတက္မည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထန္းဆိုက လစာ ရာထူး တိုးတက္မႈ ရွိမည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအဖို႕ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္း ပြားစည္းျခငး္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အလုပ္သစ္တင္ျခင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေကာင္းသည္။၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မနာလုိ ရန္အတိုက္အခံ ရွိတာေလးေတြေတာ့ွရွိတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းေသာ ကာလပင္ျဖစ္သည္။ စန္းပြင့္ျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားၾကံဳျခင္းရွိမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားလည္း သာယာေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – *****
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – *****
ပညာေရး – *****
အလုပ္အကိုင္ – ****
မိသားစုေရး – ****

✳၅-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————-

(ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ) မိုးႏွင့္မိုး၏ သေကၤေတျဖစ္သည္။ အရာရာကို စနစ္တက် ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ တိုးတက္ဖို႕ထက္ လက္ရွိအေနအထားကို ထိန္းထားႏိုင္ျခငး္သည္သာ ပိုမို အေရးပါေသာအေနထားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနရတတ္ျပီး ပင္ပန္းတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ရမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သူမ်ားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားပါ လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနရတတ္သည္။ လစာ၀င္ေငြ တိုးသင့္လ်က္ ၾကန္႕ၾကာတတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ရမည္။ ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ သင့္တင့္ေသာအေနထားျဖစ္မည္။ မိသားစု အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ ေကာင္းသည္။ မိသားစုအတြင္း လုပ္ငန္းစီးပြားကံ မိသားစုတြင္း တိုးတက္မည္။ က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္ ကိုယ္ခံအား က်ဆင္းျခင္း ေသြးအတက္အက်မမွန္ျခင္းတို႔ ဂရုစိုက္သင့္ေသာ ကာလပင္တည္း။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ)

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – *****
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – ****
ပညာေရး – ****
အလုပ္အကိုင္ – **
မိသားစုေရး – *****


✳၆-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————–
ေတာင္ႏွင့္ကန္၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလမွာ အသာစံရဖို႕အတြက္ ယခုကာလမွာ အနာခံေပးရေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ ေငြအကုန္အက်မ်ားတတ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူညီရမည္။ အာမခံကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည္။  ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ေနရတတ္ေသာကာ ျဖစ္သည္။ သံသယႏွင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုက သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို႕ မိသားစုျပသနာ အခက္အခဲမ်ား ရွိတတ္မည္။ယခုကာလအတြင္း ၾကံဳလာေသာ အခက္အခဲ အညံ့မ်ားသည္ အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ျဖစ္လာျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – ***
က်န္းမာေရး – ****
စီးပြားေရး – ****
ပညာေရး – ****
အလုပ္အကိုင္ – ****
မိသားစုေရး – **

✳၇-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————-

(ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ) ေျမႏွင့္ကန္၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္အေကာင္းျဖစ္သည္။ ေပးအပ္လာေသာ ကံအခြင့္အလမ္းေပၚ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ယဥ္ကား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေငြ၀င္ေကာင္းလင့္ကစား ေငြမျမဲတတ္ေသာလ ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲျပသနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား မိိမိထက္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ေပးအပ္လာေသာ အၾကံဥာဏ္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥညး္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၀င္မည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား အလုပ္သစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ဆုိးမ်ားမွ ကင္းစင္မည့္ကာလျဖစ္သည္။ ခ်စ္မႈေရးရာနဲ႕ပက္သက္ျပီး မိမိစိတ္အေျပာင္းအလဲေပၚ သတိျပဳရမည္။ ကိုုယ္တိုင္စိတ္ မျငိမ္သက္ျဖစ္တတ္ျခင္း အလုိမက်ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးနဲ႕ပက္သက္ျပီး အေလးနက္ထား ဦးစားေပးမသင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမိသားစုေရး သင့္တင့္ေသာကာလတစ္ခုျဖစ္၏။ ခရီးထြက္ျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား အတူဖန္တီးျခင္းမ်ား ျပဳရမည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – ****
က်န္းမာေရး – *****
စီးပြားေရး – ***
ပညာေရး – *****
အလုပ္အကိုင္ – *****
မိသားစုေရး – ****

✳၈-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————–
ေလႏွင့္မိုး၏သေကၤတျဖစ္သည္။ လိုအပ္ဆႏၵမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးေစာင့္ဆိုင္းေနရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဖံုးကြယ္ျမိဳသိပ္စရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတတ္မည္။ သို႕ေသာ္ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ား ၾကံဳမည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားတတ္လင့္ကစား ေက်ာ္လႊားအဆင္ေျပမည္။ စိတ္ထဲတြင္ ရတာမလို လိုတာမရ ဆိုသကဲ့သို႕ေသာ စိတ္တိုင္းမက်မႈမ်ား ရွိေနမည္။ အမ်ိဳးသမားမ်ား ေလာင္းကစားေပ်ာ္ပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္က် မ်ားရတတ္သည္။ ခရီးေ၀းမ်ားသြားလာရမည္။ လုပ္ငန္း(သို႕) အိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းလဲမႈရွိတတ္မည္။ ေ၀းလံေသာေဒသမွ သတင္းစကားေကာင္းမ်ား ၾကားရမည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းသတိျပဳသင့္သည္။ ခ်စ္မႈေရးရာကံတြင္ အားနည္းတတ္သည္။ ထင္ရာစို္င္းျခင္း အရြဲ႕တိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို႕ သည္းမခံႏိုင္ပါက ကြဲကြာတတ္သည္။ မမ်ိဳသိပ္ႏုိင္ပါက ျပသနာၾကီးတတ္သည္။ သည္းခံျခင္း လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ပညာသင္မ်ားအဖို႕ ၾကိဳးစားမွ တန္ကာက်မည္။ အေပ်ာ္ပါး အေပါငး္သင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္အလဟသ ျဖစ္တတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta မွ တင္ဆက္ပါသည္- ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ခြင့္မျပဳပါ)

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – ***
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – **
ပညာေရး – **
အလုပ္အကိုင္ – **
မိသားစုေရး – ***

✳၉-ဂဏန္းရေသာသူမ်ား✳
——————————-

ေလႏွင့္မီး သေကၤတျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရည့္ကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာတတ္သည္။ လူမႈေရး အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးေနရတတ္ေသာအေနထားျဖစ္သည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ သားဦးေယာက်္ားေလး ေမြးဖြားေသာ နိမိတ္ကို ေတြ႕ျမင္ပါက အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသမီးမ်ားအဖို႕ ရင္ေသြးေမြးမည္ဆိုက သားဦးျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ရသင့္လ်က္ၾကန္႕ၾကာေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္ရမည္။ ခရီးကိစၥ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ိုင္းမ်ား၏ အခက္အခဲကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရတတ္မည္။ မိမိထက္နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားထံ အကူညီရယူျပီး ေဆာင္ရြက္ျခငး္က အမွားကင္းေစပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ရတတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ကာလကို အတူျဖတ္သန္းရတတ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာတရားကို ခံစားရေစမည္။ အမ်ိးသမိးမ်ားအဖို႕ ခင္ပြန္းသည္အလုပ္အဆင္မေျပမႈ ေျခမျငိမ္မႈတို႕ ရွိတတ္သည္။ ပညာရွာသူမ်ားအဖို႕ ဆရာသမားေကာင္းေတြ႕ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းရွိမည္။

ကိစၥအလိုက္ကံအားအနည္းအမ်ား
————————————
ကံအေနအထား – *****
က်န္းမာေရး – ***
စီးပြားေရး – *****
ပညာေရး – ****
အလုပ္အကိုင္ – ****
မိသားစုေရး – *****

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ဆရာလင္းေ၀ေအာင္ (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)