သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာေဗဒဟု ေခၚဆိုေသာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာရပ္အရ လက္ရွိ မိမိ အသက္ပိုင္းကံကို အလြယ္တကူ တြက္စစ္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ မိမိ၏ အဂၤလိပ္ ေမြးသကၠရာဇ္ အျပည့္အစုံမွ ေမြးရက္ ၊ ေမြးလႏွင့္ အဂၤလိပ္ခုႏွစ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္လုံး (ေရွ႕ဂဏန္း ေထာင္ရာဂဏန္းပယ္) ၿပီး တစ္လုံးတည္းေပါင္းပါ။ ရလာေသာ ဂဏန္းတစ္လုံးတည္းကိုမွ မိမိလက္ရွိ ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းႏွင့္ ဂဏန္းတစ္လုံးတည္း ရေအာင္ ထပ္ေပါင္းပါ။ ရလာေသာ ဂဏန္းအတိုင္း ေဟာကိန္းကို ဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ – ၄. ၂. ၁၉၈၆ ေမြးသူအတြက္ တြက္မည္ဆိုပါက ၄+၂+၈၆ = ၉၂ = ၉ +၂ = ၁၁ = ၁+၁  = ၂ ၎တစ္လုံးတည္းကို လက္ရွိအသက္ ၃၄ႏွင့္ ထပ္ေပါင္းေသာ္ ၃၄ + ၂ = ၃၆ = ၃+၆ = ၉ ဂဏန္း တစ္လုံးတည္းသာ က်န္ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း ၉ ဂဏန္းအတိုင္း လက္ရွိအသက္ပိုင္း၏ ကံဇာတာကို ဖတ္ရႈရန္ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၁-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  –  လုပ္ငန္းသစ္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ မထင္မွတ္ေသာေနရာမွ ေငြဝင္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ ဘဝအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ ။ ႏွလုံး လည္တိုင္ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား သတိျပဳပါ။ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးတို႔ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရမည္။ ပညာကံ စာေမးပြဲကံ ေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၂-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ခရီးမ်ား သြားလာရမည္။ စိတ္ခံစားမႈဘက္ ပိုမို ဦးစားေပးတတ္ေသာ ကာလျဖစ္မည္။ မိသားစုတြင္း အလႉအတန္းကိစၥမ်ား ႀကဳံရမည္။ နီးစပ္ရာ၊ ခင္မင္ရေသာ ပုဂၢိဳဟ္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝန္းတြင္ သမီးမိန္းကေလးဖြားျမင္ေသာ နိမိတ္မ်ား ႀကဳံၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ခရီးကိစၥ ေပၚေပါက္ျခင္း ေငြဝင္ျခင္းရွိမည္။ ေသြးတိုး ေသြးက် ေရာဂါႏွင့္ အစာအိမ္ ေရာဂါမ်ားသတိျပဳပါ ။ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ယတိျပတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ လုပ္ရန္ အခြင့္မသာေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၃-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – စိတ္ကူးထားသည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ စြန႔္စားၿပီး လုပ္ရေသာကိစၥမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေမတၱာေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းေငြေၾကးစီးပြားတိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းေနရာ ရာထူးကိစၥမ်ား တိုးတက္မႈရွိမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

၄-ဂဏန္းရေသာအသက္ပိုင္း  – မိသားစုက်န္းမာေရး ျခဴျခာအားနည္းတတ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆည္းပူးျခင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရမည္။ ယဥ္ကား စီးႏွင္းျခင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ ေလာဘကို ေရွ႕တန္းတင္၍ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၅-ဂဏန္းရေသာအသက္ပိုင္း  – အစစအရာရာ သတိထားသင့္ေသာ ကာလအပိုင္းျခားျဖစ္သည္။ ရန္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ သည္းမခံႏိုင္ပါက အမႈျပႆနာ ျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ သူတပါးကိစၥ ၾကားဝင္ယူ အာမခံျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ ကတိစကား ေပးလြယ္တတ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။

၆-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္မည္။ ႏွလုံးသားေရးရာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ အကူအညီ ရမည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၇-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ပစၥည္း ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အနစ္နာခံလုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ရပ္ေဝးႏွင့္ပက္သက္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးျခဴျခာအားနည္းတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာခရီးသြားရမည္။

၈-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ရတတ္ေသာ အသက္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ထီေပါက္ျခင္း ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြအစုလိုက္၊ အပုံလိုက္ ဝင္ျခင္းက ကံေပၚထြန္းသည္။ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ႀကဳံေစကာမူ အဆင္ေျပသြားမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၉-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား တတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမတိုင္း ေနသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ယာဥ္၊ ကား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား သတိျပဳထားသင့္သည္ ။ ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲေနက် စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္း လြယ္တတ္သည္။ ကံဇာတာ အားနည္းနိမ့္က်ေသာ အသက္ပိုင္းျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)