အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၃

လက္ရွိျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို အဌဂဠဳန္စက္နဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ပညာခန္း တြက္ခ်က္မႈေတြကိုလည္း တပါတည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဟာကိန္းကို သီးသန္႔ ဖတ္လိုသူမ်ားကေတာ့ ေဆာင္းပါးအဆံုးမွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

(၁)ထာ၀ရကိန္း ႏွင့္ ထာ၀ရနကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိဋကတ္သခ်ၤာကိန္းအရ ေကာက္ယူၿပီးေပါင္းယူေသာ္ ၆၃ ရသည္။ ၆၃ ကို ထာ၀ရကိန္းဖြဲ႕ေသာ္ ၄၃ ရသည္။ ၄င္း ထာ၀ရကိန္း ၄၃ ကို ထာ၀ရနကၡတ္ဖြဲ႕ေသာ္ ၁၈လုံး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃဋီျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၂လၤာအိမ္ ၆ၾကာခြင္ (အထြက္) ေဇယ် ဘုဇ လက္႐ုံး ျဖစ္၏။ ေသာမအိမ္ ေသာမခြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၤ၀ပူရ (က်ား) ျဖစ္သည္။

(၂)ဇဂၤမကိန္းႏွင့္ဇဂၤမနကၡတ္ တြက္စစ္ျခင္း

၁၃၈၃ ကို ဇဂၤမကိန္းဖြဲ႕ယူေသာ္  ၄၅ ရမည္။ ၄င္း ၄၅ ကို ဇဂၤမနကၡတ္ဖြဲ႕ေသာ္ ၁၉လုံး ၀ပါဒ္ ၀၀ဃဋီ ျဖစ္ၿပီး အဌဂဠဳန္စက္တြင္ တနလၤာအိမ္ အဂၤါခြင္ (အထြက္) ဒုဗၻိခ အဌိ အ႐ိုး ျဖစ္ပါသည္။ ေသာမအိမ္ ပါပခြင္ျဖစ္၍ နပုံသကပူရ (နပုံး) ျဖစ္သည္။

(၃)ယုဂ္နကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း

အထက္ပါ ထာ၀ရနကၡတ္ ၁၈လုံး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃဋီႏွင့္ ဇဂၤမနကၡတ္ ၁၉လုံး ၀ပါဒ္ ၀၀ဃဋီ ကိုေပါင္းလွ်င္ ယုဂ္နကၡတ္ ၁၀ လုံး ၀ပါဒ္ ၁၀ဂဋီရမည္။ ၄င္းသည္ အဌဂဠဳန္စက္တြင္ အဂၤါ အိမ္ ရာဟုခြင္ (အထြက္)ဓေဇာ ဂဗၻ ဝမ္း ​ျဖစ္သည္။ ပါပအိမ္ပါမခြင္(ဣတၳိပူရ) ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၄)ကပ္နကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း

အထက္ပါ ယုဂ္နကၡတ္ ၁၀ လုံး ၀ပါဒ္ ၁၀ဂဋီတြင္ ထာ၀ရနကၡတ္ ၁၈လုံး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃဋီျပန္ေပါင္းေသာ္ ကပ္နကၡတ္ ၁-လုံး ၀-ပါဒ္၂၀ဃဋီ ရ၏။ ၄င္းသည္ အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၁ေႏြအိမ္ ခြင္၄ဟူး (အဝင္)ကလိဝပူရ (ေရာေႏွာ)ေဇယ် မံသ အသား ျဖစ္သည္။

(၅)ကင္းဖမ္းျခင္း

တြက္လိုေသာ ၁၃၈၃ကို ကင္းဖမ္းရာတြင္ ေကာလီတြင္ ဓာတ္ဆန္းပါမည္။ တြက္ရေသာ ႏႈတ္ႂကြင္း ၈ တြင္ ၁တိုးေသာ္ ႏွစ္၉ ရပါမည္။ ေကာလီဓာတ္ဆန္းလွ်င္  ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွစ္တို႔၌ ကပ္သင့္သည္ဟုဆိုရာ ၉ ႏွစ္(၁၃၈၃)သည္ ကပ္သင့္ေသာႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ထို႔ေၾကာင့္  ၁၃၈၃-ခုႏွစ္တြင္ ဇဂၤမနကၡတ္သည္ ေသာမအိမ္ တြင္ ဒုဗၻိခ ျဖစ္၍ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတၱ​ျမန္မာႏိုင္ငံ​​ေတာ္” သည္ ေသာမအိမ္ ျဖစ္ရကား ထာဝရကိန္းေသာမ ဇဂၤမကိန္း ပါပ ဒုဗၻိခ သင့္လွ်င္ -ငတ္မြတ္ရွားပါးအံ့။ တိုင္းသူျပည္သား အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾက၍ စစ္ထိုးၾကအံ့ ဟု အဌဂဠဳန္က်မ္းတြင္ ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဇဂၤမနကၡတ္သည္ တစ္ကမာၻလုံးသေဘာ သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ရွိတတ္ေပရာ ကမာၻအဝန္းမွာပါ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ယုဂ္နကၡတ္သည္ပါပအိမ္တြင္ ဓေဇာသင့္လွ်င္ –ၿမိဳ႕႐ြာပူပင္အံ့၊ အခ်င္းခ်င္း ရန္မ်ားအံ့ ဟု အဌဂဠဳန္က်မ္းတြင္ ဆိုထားသည္။ ကပ္နကၡတ္သည္ ပါပအိမ္တြင္ ေဇေယ်ာသင့္လွ်င္.. ေဘးမရွိ ရန္မရွိ ရန္မ်ိဳးမွန္သမွ်ေအာင္မည္ ဟုဆိုထားသည္။

အထက္ပါ ၃-ခုတြင္ ဝိေသသျဖစ္ေသာ ယုဂ္နကၡတ္ မေကာင္းေသာ္လည္း ဝိေသသျဖစ္ေသာ ကပ္နကၡတ္ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးထဲမွအေကာင္း ကံတရားမ်ား ဖန္တီးေပၚေပါက္လာမည္ ဟုသာ ယူဆသုံးသပ္ရေပမည္။

ဤတြင္ နတ္စက္ေရာင္ဆရာေတာ္ႀကီး တီထြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အဌဂဠဳန္စက္ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ အလားအလာကို ပညာရႈေထာင့္မွ အျမင္သီးသန္႔ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း ကပ္ေရာဂါေဘးလြတ္ကင္းၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ

အာစရိယဂုဏံအဟံ၀ႏၵာမိ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ဆန္းက်မ္းႏွင့္နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)