အလိုက္ဖက္ဆံုး ရာသီခြင္အတြဲမ်ား

ခ်စ္သူရည္းစား ထားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေဗဒင္ဝါသနာပါတဲ့ ၊ ယံုၾကည္တဲ့ စံုတြဲေတြဟာ ကုိယ့္လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ဇာတာခ်င္း ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြဆီမွာ တြက္စစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြဆီ မသြားႏုိင္ေသးတဲ့ စံုတြဲေတြအတြက္ ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္မႈ အရွိဆံုး ရာသီခြင္က ဘာလဲဆုိတာ ကိုယ္တုိင္ အလြယ္ သိႏုိင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) ဟာ ဓာတ္သဘာဝခ်င္း ကုိက္ညီတဲ့ သိဟ္၊ ဓႏု ရာသီဖြားေတြအျပင္ ကုမ္၊ ေမထုန္ရာသီဖြားေတြနဲ႔လည္း အတြဲအညီဆံုး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က ကန္နဲ႔ မိန္ရာသီခြင္ေတြမွာ ေမြးဖြားသူေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ အညီဆံုးလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။  ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က ဓာတ္ခ်င္း တူညီတဲ့ တူ၊ ကုမ္ရာသီဖြားေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း အေစးကပ္ပါလိမ့္မယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) အတြက္ ခံစားခ်က္ခ်င္း တူညီတဲ့ မိန္ရာသီနဲ႔ ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြက အလုိက္ဖက္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က မိႆ၊ ဓႏု ရာသီဖြားေတြအျပင္ ေမထုန္၊ တူ ရာသီဖြားေတြနဲ႔လည္း အဆငေျပေျပ လက္တြဲႏုိင္ပါတယ္။ ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က ၿပိႆနဲ႔ မကာရရာသီဖြားေတြဟာ အေကာင္းဆံုး၊ လက္တြဲအညီဆံုးလို႔ ဆုိရမွာပါ။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က တူရာသီခ်င္းလည္း အုိေက၊ သိဟ္၊ ဓႏုရာသီဖြားေတြနဲ႔လည္း စုိေျပႏုိင္ၾကပါတယ္။ ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က ခံစားခ်က္ခ်င္း ကုိက္ညီၾကတဲ့ မိန္ရာသီဖြား အျပင္ ၿဗိစာၦရာသီခြင္ဖြားအခ်င္းခ်င္းလည္း အတြဲညီၾကပါတယ္။  ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က မိႆ၊ သိဟ္ ဆုိတဲ့ ဓာတ္သဘာဝခ်င္း ကုိက္ညီတဲ့ ရာသီဖြားေတြလိုပဲ တူ၊ ကုမ္ရာသီဖြားေတြနဲ႔လည္း အဆင္ေျပဆံုးပါပဲ။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) ဟာ ၿပိႆ၊ ကန္ဆုိတဲ့ ဓာတ္ခ်င္းညီတဲ့ ရာသီဖြားေတြ၊ ၿဗိစာၦ၊ မိန္ရာသီဖြားေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္အညီဆံုးပါ။ ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) က ကုမ္ရာသီဖြားခ်င္း အေကာင္းဆံုး လက္တြဲေဖာ္ ျဖစ္ေနသလို ေမထုန္၊ တူ ရာသီဖြားေတြနဲ႔လည္း အတြဲညီပါတယ္။ မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) ဟာ ဓာတ္ခ်င္းတူတဲ့ ၿဗိစာၦ၊ ကရကဋ္ရာသီ အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး တြဲဖက္ေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ရာသီခြင္ခ်င္း ေတ့ဆုိင္စစ္ေဆးရာမွာ ႏွလံုးသားေရးရာတင္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းဖက္ခ်င္း ညွိႏိႈင္းမႈနဲ႔ အစုစပ္ရွယ္ယာခ်င္း ေပါင္းစပ္မႈ၊ ေဘာ္ဒါခ်င္း အဆင္ေျပမႈေတြမွာလည္း ဆက္စပ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

၁၂ ရာသီခြင္အခ်င္းခ်င္း လိုက္ဖက္ညီညီ တြဲလက္သီႏုိင္ၾကပါေစ – ဧက

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)