ရာသီခြင္အရ အိမ္ကပ္သူနဲ႔ အျပင္ထြက္ဖုိ႔ ေခ်ာင္းေနသူမ်ား

၁၂ ရာသီခြင္အလိုက္ အိမ္ေပ်ာ္အိမ္ကပ္သူမ်ဳိး နဲ႔ အျပင္ထြက္ဖို႔ ေခ်ာင္းေနသူ ဆုိၿပီး အုပ္စု (၂) စုကို ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္ေပ်ာ္ အိမ္ကပ္ အိမ္တြင္းေအာင္းတတ္ၾကသူမ်ား – ရာသီခြင္သေဘာသဘာဝအရ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ေအာင္းေနဆုိ ေနႏုိင္ၾကသူေတြ၊ အိမ္မွာ ေနရတာ ပို သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိသူေတြ၊ အိမ္သာတက္ ေခ်းပါရင္ေတာင္ ကိုယ့္အိမ္သာမွ တက္ခ်င္သူေတြကေတာ့ ေအာက္ပါရာသီဖြားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အိမ္မေပ်ာ္၊ အိမ္မကပ္ အျပင္ထြက္ဖို႔ ေခ်ာင္းေနသူမ်ား – ရာသီခြင္စရုိက္သဘာဝအရ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ေနေနရင္ အက်ဥ္းက်သလိုလို၊ ယားနာေပါက္သလုိလို ျဖစ္တတ္တဲ့၊ အျပင္ထြက္ရၿပီဆုိ စူဠလိပ္ကုိ ေရထဲခ်လိုက္သလို လႊတ္ေပ်ာ္တဲ့၊ ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ အျပင္ဒုိးခ်င္ေနတတ္တဲ့ ရာသီဖြားေတြကေတာ့

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲဲ႕ ဇာတာနဲ႔ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၁၂ ရာသီခြင္ရုပ္ေတြရဲ႕ စရုိက္သဘာဝနဲ႔သာ ေယဘုယ် တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ ကိုယ့္အိမ္ကုိယ္အခန္းမွာ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔အတူ အခ်ိန္ေတြကို အက်ဳိးရွိရွိ ကုန္ဆံုးျဖတ္သန္းႏုိင္ပါေစ။ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)