အိုဇာတာ ေကာင္းမလား

အိုဇာတာေကာင္းမလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းအတြက္ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္ေသာ လက္ဆန္းနည္းမ်ား ရွိသည္။

ဦးစြာ မိမိ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို သိဖို႔ လိုမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိ ေမြးေန႔ကို သိဖို႔ လိုပါမည္။ ၎ ႏွစ္ခုကို သိ႐ုံျဖင့္ မိမိအိုဇာတာ ေကာင္း၊ မေကာင္းကို တြက္ခ်က္ ႏိုင္ေပမည္။

မိမ ိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ေမြးနံျဖင့္ ေပါင္းပါ။ ဉပမာ – ၁၃၀၅ ခု ေမြးသည့္ ဗုဒၶဟူး သမီးဆိုပါစို႔ ။

မိမိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၀၅ ကို ေမြးနံၿဂိဳဟ္ ၄ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ ၁၃၀၉ ခု ရေပမည္။ ၎ရလဒ္ကို ၇-ျဖင့္ စားပါ။ အႂကြင္းကို ၾကည့္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ေဟာကိန္းျဖစ္ေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္တြင္ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ေပါင္းလဒ္မွာ ၁၃၀၉ ျဖစ္၍ ၇ႏွင့္စားေသာ္ ဝ-ႂကြင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုဇာတာ ေကာင္းဆိုးေရာေထြး ေသာ ဇာတာမ်ိဳးဟု သုံးသပ္ရေပမည္။ အႂကြင္းလိုက္ ေဟာကိန္းမွာ –

– ၁ႂကြင္းပါက
အိုဇာတာအားနည္းခ်က္ရွိသည္။ အသက္ႀကီးမွ အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္ျခင္း ၊ စိတ္မြန္းၾကပ္မႈ မ်ားတတ္ျခင္း၊ သားသမီးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေၾကာင့္စိတ္ပူပန္ရတတ္ျခင္းမ်ား သတိျပဳရမည္။

– ၂ႂကြင္းပါက
အိုဇာတာေကာင္းမည္။ ေငြေၾကးအတြက္ ပူပန္စရာ မလိုဘဲ အလႉအတန္းမ်ား ျပဳရတတ္သည္။

-၃ႂကြင္းပါက
အိုဇာတာ ထိပ္တန္းေကာင္းမည္။ အသက္ႀကီးေလ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝေလ ျဖစ္တတ္ေသာ ဇာတာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

-၄ႂကြင္းပါက
အနည္းငယ္ညံ့သည္။ အသက္ႀကီးမွ ရန္မ်ားျခင္း ၊ အတူေနအသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ မသင့္ျမတ္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။

-၅ႂကြင္းပါက
အထူး သတိထားရမည္။ အသက္ႀကီးလွ်င္ ဘာသာေရးဘက္ပိုမို အားျပဳသင့္ေသာ ဇာတာမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး နာတာရွည္ သတိျပဳရမည္။

-၆ႂကြင္းပါက
အိုဇာတာေကာင္းမြန္မည္။ စီးပြားအတြက္ မပူပန္ရတတ္ဘဲ ကူညီေဖးမသူ မ်ားမည္။

-ဝႂကြင္းပါက
ေကာင္းဆိုး ဒြန္တြဲေနတတ္မည္။ စီးပြားေငြေၾကးႏွင့္ မိသားစုေႏြးေထြးမႈၾကား ခ်ိန္ညႇိရန္ ခက္ခဲတတ္မည္။ မၾကာခဏ ေကာင္းလိုက္ ဆိုးလိုက္ျဖစ္ေနတတ္မည္။

ဤကားျမန္မာ့လက္ဆန္းနည္းျဖင့္ မိမိအိုဇာတာေနာင္ေရး မည္သို႔ ရွိမလဲ ဆိုသည္ကို လြယ္လင့္တကူ တြက္ဆႏိုင္ေသာ တြက္ကိန္းနည္း ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔၏ ေမြးမူလဖြားဇာတာ နာမည္ပညတ္မ်ားအရ အနည္းအမ်ား ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိထားနားလည္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)