ေရွာင္က်ဥ္အပ္ေသာ (၁၃) ဂဏန္းရက္မ်ား

ျမန္မာ့ေဗဒင္ပညာမွာ မဂၤလာကိစၥေတြ မလုပ္အပ္တဲ့ ျပႆဒါးရက္ ဆိုတာကို လူသိမ်ားပါတယ္။ ဘယ္ရက္က ျပႆဒါး က်တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ျပကၡဒိန္မွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆဒါးရက္လိုမ်ိဳး သတိထား ေရွာင္က်ဥ္ရမယ့္ ၊တနည္းအားျဖင့္ မဂၤလာအခါ မေပးအပ္တဲ့ ဝါရမိတၱဳရက္ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။

ဝါရမိတၱရက္ ျဖစ္ေပၚလာပုံက ထူးဆန္းပါတယ္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္က လဆန္း၊ လဆုတ္ ရက္မေ႐ြး ရက္နဲ႔ ေန႔ကို ေပါင္းလို႔ (၁၃) ဂဏန္း ရရင္ ဝါရမိတၱဳအျဖစ္ သတ္မွတ္တာေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္းဂဏန္းသခ်ၤာေဗဒင္ပညာက အမဂၤလာဂဏန္းလို႔ ယူဆတဲ့ (၁၃) ဂဏန္းနဲ႔ သြားဆင္တူေနတာပါပဲ။ တဲေရာ့ေဗဒင္မွာလည္း ကတ္နံပါတ္ ၁၃ က Death (ေသမင္းကဒ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝါရမိတၱဳရက္ဟာ (၁၃) ဂဏန္းနဲ႔ပတ္သက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဝါရမိတၱဳရက္ကို ဘယ္လို တြက္ယူသလဲ – မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ဟာ ျပကၡဒိန္မွာ ၾကည့္ရင္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၁၁ နဲ႔ တနလၤာေန႔ ဆိုတဲ့ (၂) ဂဏန္းေပါင္းရင္ ၁၃ – ဂဏန္း ျဖစ္လာပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဝါရမိတၱဳက္ရက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားမွာ လတုိင္းအတြက္ ဝါရမိတၱဳ ဘယ္ေန႔က်သလဲဆိုတာ အလြယ္သိႏိုင္ပါတယ္။

ဝါရမိတၱဳရက္မွာ ဘာေတြ ေရွာင္ရမလဲ – ဝါရမိတၱဳ ဘယ္လို ျဖစ္လာသလဲ၊ ဘယ္လို တြက္ယူရသလဲ ဆိုတာေတာ့ သိပါၿပီ။ ဝါရမိတၱဳရက္မ်ိဳးမွာ ဘာေတြ ေရွာင္ရမယ္၊ ဘာေတြ သတိထားရမယ္ဆိုတာ ဆက္ေျပာပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဝါရမိတၱဳရက္မွာ အိမ္သစ္တက္မဂၤလာအခါ ယူတာ၊ ထိမ္းျမားမဂၤလာ လက္မွတ္ထိုးတာ၊ ခရီးေဝး စတင္တာ၊ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ေတ့ဆိုင္စကား ဆိုတာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ မ်ိဳးႀကဲတာ၊ က်ီသြင္းတာေတြ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ေရွးေဗဒင္က်မ္းေတြမွာ အဆို ရွိပါတယ္။ အဲဒီရက္ကို မဂၤလာရက္ျမတ္အျဖစ္ ယူမိ၊ လုပ္မိရင္ စိုးရိမ္ေသာက မ်ားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ အေနာက္တိုင္းဂဏန္းေဗဒင္ေရာ ျမန္မာ့ေဗဒင္အရပါ အမဂၤလာသေဘာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဝါရမိတၱဳ (သို႔) ၁၃ ဂဏန္း က်တဲ့ ရက္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ သိရွိ ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ဖို႔ ဗဟုသုတတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

႐ိုးရာေဗဒင္သုတ တိုးပြားရရွိၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)