ျမတ္ ဟူေသာ ပညတ္အေၾကာင္း

ျမတ္ ဟူေသာ ပညတ္ကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွည့္ေခၚသုံးစြဲေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ျမတ္ဆုိကတည္းက ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ၊ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေသာ သေဘာ ေဆာင္သည့္ ပညတ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အမည္တစ္ခုဆုိတာ သူ႔ပညတ္သေဘာနဲ႔ ညီေအာင္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံႏုိင္မွလည္း ပညတ္အားနဲ႔ အမည္ရွင္ ကုိက္ညီၿပီး ေကာင္းက်ဳိးေပးတတ္ေသာ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္နဲ႔မွည့္ထားၿပီး အက်င့္ယုတ္တတ္..၊ ဘာသာတရားကင္းမဲ့..၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ ေနထုိင္တတ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ျမတ္ဟူေသာ ပညတ္သည္ က်ိန္စာတစ္ခုလုိပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ျမတ္နဲ႔မွည့္ေခၚထားၿပီးရင္ အျပဳအမူ အေနအထုိင္၊ အေျပာအဆုိ လိမၼာယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ျမင့္ျမတ္ဖုိ႔က အထူး လုိအပ္လာပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ျမတ္ဟူေသာ ပညတ္ကုိ မအကၡရာတစ္ခုထဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ မ အကၡရာကုိ စေနပုိင္ တ အကၡရာျဖင့္ အကူအညီျပဳၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတး ကုိ စေနၿဂိဳဟ္အကူညီျပဳျခင္းကုိ ..ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာမွာ အာလပၸနကာရက ျပဳတယ္လုိ႔ မည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျမတ္ဟူေသာ ပညတ္မွာ ေနာင္တရျခင္း၊ ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရျခင္း၊ အမွားမွ အမွန္သုိ႔ ျပန္လည္ ဦးတည္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရျခင္းေတြ ပါဝင္လာေစပါတယ္။

ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညတ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမတ္ကို ဘုန္း..၊ ျမင့္မုိရ္၊ အာကာ ၊ ေ၀ယံ ၊ ေတဇာ စတဲ့ အျခားေသာ အျမင္႔ပုိင္း ပညတ္ေတြနဲ႔ ထပ္မံ တြဲစပ္လာသည့္အခါမွာေတာ့ မွည့္ေခၚမိေသာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ မႏုိင္ဝန္ ထမ္းရသည့္ ပညတ္တြဲေတြအျဖစ္ ျဖစ္လာေစပါေတာ့တယ္။

ဥပမာဆုိပါစုိ႔…ဘုန္းနဲ႔ တြဲျပီး ဘုန္းျမတ္ ဟူေသာ ပညတ္အျဖစ္ မွည့္လုိက္သည္ ထားပါစုိ႔.၊ ဘုန္းကံၾကီးမား ျမင့္ျမတ္ေသာလုိ႔ အနက္ရေသာ ထုိပညတ္ကုိ မူလဇာတာက မလုိက္နုိင္ေသာ ကေလးမ်ားအဖုိ႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဟုိအရာမွာ ကံမေကာင္း၊ သည္အရာမွာ ကံေခ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လာေစပါေတာ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာကုိ မ်က္စိမွိတ္ မယုံပါနဲ႔။ မိမိတုိ႔ သားသမီးအတြက္ မိမိတုိ႔ ရင္ေသြးအတြက္ မိမိတုိ႔ဥာဏ္ကုိ ဖြင့္ၿပီးမွသာ ေလ့လာပါ။ မွတ္သားပါ။

အႏွစ္ ျပန္ခ်ဳပ္ပါမယ္။ ျမတ္ပညတ္သည္ မမွည့္ေခၚေကာင္းေသာ ပညတ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ေကာင္းေသာ မွည့္ေခၚသင့္ေသာ ပညတ္တစ္ခုပါ။ ေကာင္းလြန္းလုိ႔ …မႏုိင္၀န္ ျဖစ္မွာသာ စုိးရသည့္ ပညတ္မ်ဳိး ဆုိတာသာ နားလည္ပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္မွည့္ထား အသုံးျပဳေနသည့္ တစ္သက္တာ အမည္က ျမင့္ျမတ္ေနရင္ ျမင့္ေအာင္ ျမတ္ေအာင္၊ ေတြးၾကံ..လုပ္ကုိင္..ေျပာဆုိ..ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ရာ အထူး လုိအပ္ပါမယ္ခင္ဗ်ား။

ျမတ္ေသာ ..ျမတ္တုိ႔…..ေအးခ်မ္းၾကပါေစသတည္း။

ေလးစားစြာျဖင့္…

ကုိဖုန္း
သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) 09 789 333 791 , 09 318 17 287
ေဟာခန္းလိပ္စာ တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္းကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။