၁၂ ရာသီဖြား အပတ္စဥ္ ေဟာစာတမ္း (၁၀.၂.၂၀၂၀ မွ ၁၆.၂.၂၀၂၀ အထိ)

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အထိ) – ဒီအပတ္မွာ အလုပ္အကိုင္ကံ ေကာင္းေနမယ္။ အလုပ္ေတြ ေကာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္လုိ႔ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ႀကိဳးစားပါ။ ေငြေၾကးကိစၥေတြမွာေတာ့ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ စံုတြဲေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္ ျဖစ္မယ္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အထိ) – အလုပ္ထဲ စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္ေနမယ္။ အလြဲအေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္လို႔ ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ ေငြကေတာ့ ရလုိက္ကုန္လိုက္နဲ႔ အဖတ္မတင္ ျဖစ္ေနမယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာရလိမ့္မယ္။ အခုမွ ခ်စ္ေရးဆုိခ်င္သူေတြလည္း အုိေကမယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အထိ) – ဒီအပတ္မွာလည္း ဘာလုပ္လုပ္ အတုိက္အခံ ရန္ေတြ မ်ားေနမယ္။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း စိတ္တုိ ေဒါသ ျဖစ္မယ္။ လူမႈေရး အညံ့ ရွိတယ္။ ေငြေၾကးကေတာ့ အဆင္ေျပမွာပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ အျငင္းမပြားေအာင္ ေရွာင္ရင္ ေကာင္းမယ္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အထိ) – အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုေကာင္းေတာ့မယ္။ အလုပ္ကေန အက်ဳိးအျမတ္၊ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥလည္း အဆင္ေျပဖို႔ ရွိတယ္။ ေမတၱာေရးမွာ ႏွစ္ဦးသား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ သတိထား ေျပာဆုိဖို႔ လိုေနမယ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အထိ) – အလုပ္မွာ ညစ္စရာေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ၿပီး လုပ္တာကိုင္တာ အမွားအယြင္း ျဖစ္မယ္။ ေငြေၾကးကိစၥ ျပႆနာ ျဖစ္တတ္လို႔ ႀကိဳတင္ သတိ ျပဳရမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ေနရ၊ စိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ေနရမယ့္ ကာလပါပဲ။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အထိ) – အလုပ္အကုိင္ ေကာင္းခ်င္သားနဲ႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ေတြက သိပ္မ်ားေနမယ္။ ကိုယ့္ကိုပါ ထိခုိက္တဲ့အထိ အတုိက္အခံ ေပါေနမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥေတာ့ အဆင္ေျပမယ္။ ခ်စ္သူေရးရာေတြကေတာ့ အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ေနမယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ အထိ) – ဒီအပတ္မွာ တစ္ေနရာတည္း အထုိင္မက်ဘဲ အေျပးအလႊား အလုပ္ေတြ မ်ားမယ္။ အလုပ္ေတြလည္း အဆင္ေျပေနမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥမွာေတာ့ ေကာင္းလုိက္ညံ့လိုက္ပဲ။ အခ်စ္ေရးမွာ ျပႆနာေလးေတြ ရွိလာမယ္။

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အထိ) – အလုပ္မွာ စိတ္ပူပင္စရာခ်ည္းပဲ ျဖစ္လာမယ္။ စကားအေျပာအဆုိ ဆင္ျခင္ရမယ္။ ေနရင္းထုိင္ရင္းကုိ ရန္မ်ားေနတတ္တယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက် သိပ္မ်ားေနလိမ့္မယ္။ ေမတၱာေရးကံလည္း အားနည္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အထိ) – အလုပ္အကိုင္ေတြ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ေနပါတယ္။ နည္းနည္း လုပ္၊ မ်ားမ်ား က်န္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရမယ္။ ေငြေၾကးကံ အထူး ေကာင္းေနတယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ ကိုယ့္ဘက္က စိတ္ေလွ်ာ့ရင္ အုိေကပါလိမ့္မယ္။

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အထိ) – အလုပ္ေတြ အဆင္ေျပလာသလိုပဲ ေငြေၾကးဥစၥာေတြလည္း ဝင္လာဖို႔ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြအဝင္အထြက္တုိင္းမွာ စိတ္ညစ္စရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ အဆုိးအေကာင္းေတြ ဒြန္တြဲေနမယ္ သီတင္းပတ္ပါပဲ။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ထိ) – အလုပ္မွာ မၾကာခဏ အာရံုေနာက္စရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေျပလည္သြားမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥေတြ မွားယြင္းမႈ ျဖစ္တတ္တယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ နားလည္မႈ လြဲတတ္လို႔ ပြင့္လင္းဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အထိ) – ဒီအပတ္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္က ေကာင္းျခင္း မဂၤလာ ရွိေနပါတယ္။ စပ္တူအလုပ္ေတြ အက်ဳိးေပးလာမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥမွာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵအတုိင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း နားလည္မႈေတြေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။

၁၂ ရာသီဖြားအားလံုးအတြက္ ကံေကာင္းမယ့္ သီတင္းပတ္ ျဖစ္ပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)