၂၀၂၂ ၊ ၾသဂုတ္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

အမည္(အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ေငြေၾကးကိစၥမ်ားတြင္ ေငြ၀င္ေကာင္းေသာ္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္ ျခင္း၊ ေငြမၿမဲျခင္းမ်ားရွိမည္။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးတြင္ စိတ္ကုန္ခမ္းျခင္း၊ စိတ္မပါတတ္ျခင္းမ်ားေန တတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို႔ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားႀကဳံမည္။

က်န္းမာေရးတြင္ ဦးေခါင္း ႏွလုံး အ႐ိုးအဆစ္ပိုင္း အနည္းငယ္သတိျပဳပါ။ ပညာေရးပိုင္းတြင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႔ ညေနတြင္အုတ္ခဲ ၆လုံးကို ထုေခ်ၿပီး လမ္းခင္းျခင္းကုသိုလ္ျပဳပါ။

အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားကိစၥမ်ားတြင္ သတိထားလုပ္ကိုင္ရမည့္လျဖစ္သည္။ စြန္႔စားျခင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါ။ အၿပိဳင္အတိုက္ခံမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားေႏွာင့္ေႏွး တတ္သည္ ။

ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးတြင္ အတၱႀကီးမႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ မိမိအတၱ မာနေၾကာင့္ စကားပဋိပကၡျဖစ္ရတတ္ျခင္းသတိျပဳပါ။

ပညာေရးတြင္ ကံအားနည္းတတ္ေသာ လျဖစ္သည္ ။ ႀကိဳးစားသေလာက္ အရာမ ထင္ျဖစ္တတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေျခ ၊ လက္ ထုံၾကင္ျခင္း၊ ထိခိုက္တတ္ျခင္းမ်ား အနည္းငယ္ သတိျပဳရမည္။
ယၾတာ- အဂၤါေန႔ မနက္တြင္ အလင္းတိုင္အနီ ၈တိုင္ဘုရားပူေဇာ္ပါ။

အမည္(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

စပ္တူရွယ္ယာ အက်ိဳးတူစီးပြားလုပ္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ သမၼာသမတ္က်က် လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္။

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကံ ေကာင္းမည္။ စာနာတတ္ေသာ သူမ်ိဳးႏွင့္ ဆုံေတြ႕ရတတ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေကာင္းရ မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာတတ္မည္။

ပညာရွာသူမ်ားအဖို႔ အေျပာင္းအလဲေကာင္းျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အညံ့မရွိပါ။
ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႔မနက္တြင္ ေရသန္႔ ၂ဘူး ရဟန္းသံဃာလႉပါ။

အမည္(ယ၊ရ၊လ၊၀)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီပြား တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေႏွးကြးေနတတ္မည္။ ေအာက္လက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈအခ်ိဳ႕ ရွိလာတတ္သည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ေပၚတတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္က်န္းမာေရး အညံ့ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရ တတ္သည္။

ပညာရွာသူမ်ားအဖို႔ အဖ်က္၀င္တတ္သည္။ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ အားေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေရာဂါေဟာင္းျပန္ေပၚတတ္ျခင္းသတိျပဳရမည္။
ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔ညေနတြင္ ႏြမ္းပါးေသာ သူတစ္ဦးအား ေဖ်ာ္ရည္ဒါနျပဳပါ။

အမည္(ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားလုပ္ရာတြင္ အမွားပါတတ္ျခင္းသတိျပဳပါ။ မွ်မွ်တတ ေတြးေခၚေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ အတိတ္မွ ျပႆနာေဟာင္း လူေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းစရာေပၚတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ျပႆနာဖန္တီးလာျခင္းရွိတတ္သည္။ စိတ္အခန္႔မသင့္ပါက မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ ။

ပညာေရးတြင္ စိတ္မပါျခင္း သင္ယူလိုစိတ္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အပူႏွင့္ပက္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား သတိထားကိုင္ တြယ္ပါ။ အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ – ငါး ၁၈ေကာင္ကို တနလၤာေန႔ညေနတြင္လႊတ္ပါ။

အမည္ (သ၊ ဟ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္း ေငြအေပးအယူကိစၥ အထင္လြဲခံရတတ္ျခင္းသတိျပဳပါ။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ မညီေသာကိစၥမ်ား လုံးဝေရွာင္ပါ။ မိမိဘက္ကမွန္ကန္မႈရွိ ပါက အခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အတုအေယာင္မ်ားႏွင့္လည္း ဆုံစည္းရတတ္သည္။ အ္ိမ္ေထာင္ေရးတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဖုန္းကြယ္ထားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ရတတ္သည္။

ပညာရွာသူမ်ားအဖို႔ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ထိမိခိုက္မိ အေသးစားထိခိုက္မႈမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။
ယၾတာ – စေနေန႔ညေနတြင္ ခရီးတိုတစ္ခုထြက္ပါ။

အမည္(တ၊ထ၊ဓ၊န၊ဒ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ ဏ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာခရီးထြက္ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ ေငြ၀င္တိုးတက္မႈမ်ားႀကဳံမည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္တတ္ၿပီး တစ္ဦးမက ပက္သက္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ႀကဳံမည္။

ပညာေရးတြင္ ရည္မွန္းသေလာက္ေအာင္ျမင္မည္။ ႀကိဳးစားသေလာက္ ကံအခြင့္ အလမ္းရမည္ ။ က်န္းမာေရးတြင္ ယဥ္ ကား စီးႏွင္းမႈ ေမာင္းႏွင္မႈ အနည္းငယ္သတိျပဳပါ။
ယၾတာ – အဂၤါေန႔ညေနတြင္ ေငြ ၇-ဂဏန္း ပံ့သကူပစ္ပါ။

ဆရာလင္းေ၀ေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)