ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္လ)

၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္အတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဒီလထဲမွာ ကိုယ္မသိမကၽြမ္းတဲ့သူေတြဆီက ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြကို ရရွိလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ သတင္းေကာင္း ၾကားရမယ္။ အဆင္ေျပလာမယ္။

လူနဲ႔ ဘီလူးလည္း အတူ ၾကည္ႏူးႏိုင္ပါသည္

လူနဲ႔ ဘီလူးလည္း အတူ ၾကည္ႏူးႏိုင္ပါသည္

လူနကၡတ္သမားနဲ႔ ဘီလူးနကၡတ္သမားေတြ စုံမက္ ေပါင္းဖက္ၾကရင္ လူနကၡတ္သမားမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးတတ္တယ္လို႔ ေဗဒင္အယူ ရွိပါတယ္။

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား (၂၀၂၀၊ ဇြန္)

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား (၂၀၂၀၊ ဇြန္)

ထုိေန႔မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ေတဇအရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးေခါင္းေလ်ွာ္ ျပဳပါက

လက္ဖဝါးျပင္က ျပတဲ့ နိမိတ္မ်ား

လက္ဖဝါးျပင္က ျပတဲ့ နိမိတ္မ်ား

ဘယ္ဘက္ျဖစ္ေစ ညာဘက္ျဖစ္ေစ လက္ေကာက္ရစ္ ယားယံပါက နိမိတ္ ေကာင္းသည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမႈ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ထေျမာက္မည့္ နိမိတ္ျဖစ္ေပသည္။

တ႐ုတ္ဖုန္းေ႐ႊပညာမွ ၾကည့္မွန္မ်ားအေၾကာင္း

တ႐ုတ္ဖုန္းေ႐ႊပညာမွ ၾကည့္မွန္မ်ားအေၾကာင္း

ၾကည့္မွန္သည္ ပုံရိပ္ကို ပြားမ်ားေစေသာ သေဘာရွိရာ ထမင္းစားခန္းတြင္ ၾကည့္မွန္ကို ထားရွိျခင္းသည္ စားေရရိကၡာ ေပါႂကြယ္ဝေစျခင္း၊ ႏွစ္ဆ ပြားမ်ားေစျခင္း သေဘာ ရွိသည္။

၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးအျမင္

၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးအျမင္

အေနာက္တိုင္းရာသီခြင္စနစ္မွာ မူလသခင္ၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကယ္စု႐ုပ္ပုံအရ အက်န္းမာဆုံး (တနည္းအားျဖင့္) မူလကိုယ္ခံအား အေကာင္းဆုံး ရာသီဖြားေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ဒါက ႏွစ္တစ္ႏွစ္အလိုက္ ထီကံအားသာခ်က္ ရွိနုိင္ေသာ ေန႔နံအမ်ဳိးအစားကို ေရြးျခယ္ျခင္းသက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ကေတာ့..

ႏွလုံးသားေရးရာအတြက္ စြယ္ေတာ္႐ြက္အစီအရင္

ႏွလုံးသားေရးရာအတြက္ စြယ္ေတာ္႐ြက္အစီအရင္

တစ္လခန႔္ ၾကာေသာ္ …ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရင္း ႐ႊင္ျပေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေဟာခန္းသို႔ ဝင္လာသည့္ သူမကို ေတြ႕ရ၏။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

၁၃၈၂ မွာ ကံဇာတာ အားသာခ်က္အရွိနုိင္ဆုံး ေန႔နံသားသမီးအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ထုိက္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။