ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ရာသီခြင္ေဗဒင္ ေသာ့ခ်က္ေဟာကိန္း

၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ရာသီခြင္ေဗဒင္ ေသာ့ခ်က္ေဟာကိန္း

၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ရာသီခြင္အားလုံးအတြက္ အဓိက အေရးပါလာမယ့္ ၊ အထင္အရွား ျဖစ္ပ်က္လာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေသာ့ခ်က္ ေဟာကိန္းအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ – ဧၿပီ ၁၉) ဘဝအေျခအေန ျဖစ္ေစ၊ ေနရာဌာန ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ဝင္ေငြရလမ္း တိုးပြားမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္သလို ကုန္စရာထြက္ေပါက္ေတြလည္း မ်ားလာမယ္။ မိမိဘဝလမ္းခရီးကို ျပန္သုံးသပ္ရမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ – ေမ ၂၀) ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျပန္ရမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ ဘဝအေျခအေနအဆင့္အတန္းကေန စၿပီး အဘက္ဘက္က ျပည့္စုံကုံလုံလာမယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေကာင္းေတြ ျမင္ေတြ႕ရမယ္။ ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ – ဇြန္ […]

၁၂ ရာသီခြင္ တစ္လစာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (ဇန္နဝါရီ ၊ ၂၀၂၃)

၁၂ ရာသီခြင္ တစ္လစာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (ဇန္နဝါရီ ၊ ၂၀၂၃)

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ – ဇန္နဝါရီ ၁၉) – အလုပ္၊ စီးပြားကိစ         ၥေတြမွာ ႀကိဳးစားသေလာက္ မျဖစ္လာလို႔ စိတ္ညစ္ရမယ္။ စြန္႔စားရတဲ့၊ မေသခ်ာတဲ့အလုပ္ေတြ ေရွာင္ရမယ္။ အလုပ္မွာ နည္းနည္းမွ အမွားမခံ ျဖစ္မယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားလိမ့္မယ္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မမွ်ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ အသံုးအစြဲကို အေတာ္ေလး ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ဒီဇင္ဘာလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ဒီဇင္ဘာလ)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ကံေကာင္းမည့္ ရာသီဖြား (၅) ခု

၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ကံေကာင္းမည့္ ရာသီဖြား (၅) ခု

၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ကံေကာင္းမည့္ ရာသီဖြား (၅)ခုကို ရာသီခြင္နကၡတ္အေနအထားအရ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္… ၁) တူရာသီဖြားမ်ား( Sep 23 – Oct 23 ) တူရာသီဖြားမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး အိမ္ေထာင္ေရး တိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာပါမယ္ ။ အလုပ္အကိုင္သစ္ အခြင့္လမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ) ၂) ဓႏုရာသီဖြားမ်ား (Nov 22 – Dec 21) ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါမယ္။ ေငြေၾကး လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းလာပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီး […]

ႏွစ္ေဟာင္းအကုန္၊ ႏွစ္သစ္အကူးမွာ ကံထူးႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

ႏွစ္ေဟာင္းအကုန္၊ ႏွစ္သစ္အကူးမွာ ကံထူးႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

ေဖာ္ျပပါ ငါးလတာအတြင္း ဘယ္ရာသီခြင္ေတြက ေငြေၾကးကံဇာတာ ထူးျခားပြင့္လန္းလာမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

အဂၤါၿဂိဳဟ္အသြားအလာႏွင့္ ၁၂ ရာသီဖြားကံဇာတာ

အဂၤါၿဂိဳဟ္အသြားအလာႏွင့္ ၁၂ ရာသီဖြားကံဇာတာ

အဂၤါၿဂိဳဟ္ အသြားအလာ မမွန္သည့္ ၂ လခြဲခန႔္ကာလအတြင္း ၁၂ ရာသီဖြားမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ ကံဇာတာ အေျခအေနတို႔ကို ႀကိဳတင္သိရွိ သိျပဳႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လိုတိုရွင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁၂ ရာသီခြင္ တစ္လစာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၂၂)

၁၂ ရာသီခြင္ တစ္လစာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၂၂)

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ – ဧၿပီ ၁၉) – ကံေကာင္းမယ့္လ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ရွာေနရင္ ရမယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ႀကိဳးစားခဲ့သမွ် အဆင္ေျပလာမယ္။ အေပ်ာ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္တယ္။ ေမတၱာေရးမွာ ကံေတြ ပြင့္လာမယ္။ ေငြေၾကးကိစၥမွာ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလမွာ က်န္းမာေရးေတာ့ ညံ့တတ္တယ္။

တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းမွာ အလုပ္မ်ဳိးစံု လုပ္ႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းမွာ အလုပ္မ်ဳိးစံု လုပ္ႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

ဒီဘက္ေခတ္မွာ အာရံုမ်ားစရာေတြ စုျပံဳလာတဲ့အတြက္ အလုပ္မ်ဳိးစံုကို တၿပိဳင္တည္း ေကာင္းေကာင္း စီမံႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကလည္း လိုအပ္လာပါတယ္။ အမ်ားစုက တခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္ေပါင္းစံုကို တၿပိဳင္တည္း လုပ္ဖို႔ ခက္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ တခ်ိန္တည္းမွာ မတူညီတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး အလုပ္ ၃ ၊ ၄ ခု ကို လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားၿပီး မညည္းညဴစတမ္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္ေတြကေတာ့ … မိန္ရာသီဖြား ငါးႏွစ္ေကာင္႐ုပ္ပံုနဲ႔ ရာသီခြင္ ျဖစ္ၿပီး ေဒြးဒဟရာသီထဲမွာလည္း ပါ၀င္ေနလို႔ မိန္ရာသီဖြားေတြဟာ မတူညီတဲ့ အလုပ္ေတြကို တခ်ိန္တည္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္သြားႏိုင္ၾကပါတယ္။ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ ရွိၾကၿပီး ရွိတဲ့စြမ္းရည္ကိုလည္း အထိေရာက္ဆံုး သံုးတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့.. သိဟ္ရာသီဖြား ဆရာႀကီးရာသီဖြားေတြ […]