ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ႏုိဝင္ဘာလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ႏုိဝင္ဘာလ)

၂၀၂၀ ၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္/စက္တင္ဘာ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္/စက္တင္ဘာ)

နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္းတြင္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေလးျမတ္စြာ ရြတ္ပြား ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကုသုိလ္ကံအေၾကာင္းတရားအလိုက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝျခင္း၊ ေငြေၾကးဓန ဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိၾကပါေစေသာ္၀္…

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္လ)

၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္

မလြတ္တမ္း ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ ၾကယ္တံခြန္တစ္စင္း

မလြတ္တမ္း ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ ၾကယ္တံခြန္တစ္စင္း

ၾကယ္တံခြန္ ေပၚလာရင္ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ ဆုိတဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္းေတြရဲ႕ နိမိတ္ေကာက္ အယူအဆေတြကိုေတာ့

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္လ)

၂၀၂၀၊ ဇူလိုင္အတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးအျမင္

၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးအျမင္

အေနာက္တိုင္းရာသီခြင္စနစ္မွာ မူလသခင္ၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကယ္စု႐ုပ္ပုံအရ အက်န္းမာဆုံး (တနည္းအားျဖင့္) မူလကိုယ္ခံအား အေကာင္းဆုံး ရာသီဖြားေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။

ကုမ္ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁၂ ရာသီခြင္ကံၾကမၼာ

ကုမ္ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁၂ ရာသီခြင္ကံၾကမၼာ

ရာသီခြင္တစ္ခုမွာ ပ်မ္းမွ် ၂ ႏွစ္ခြဲေလာက္ ၾကာတတ္တဲ့ စေနၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ရာသီခြင္ အကူးအေျပာင္းမွာ ၁၂ ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကလည္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကံအေနအထားကုိ အဌဂဠဳန္စက္နဲ႔ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေနရင္ ပိုေပ်ာ္ရႊင္မယ့္ ရာသီဖြားမ်ား

တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေနရင္ ပိုေပ်ာ္ရႊင္မယ့္ ရာသီဖြားမ်ား

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ကိုယ္ေရ ေနရင္ ပိုအဆင္ေျပတဲ့သူေတြ၊ တနည္းအားျဖင့္ Single, FA ဘဝမွာ ပုိ သာယာတတ္သူေတြေပါ့။