တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

ေကာဇာျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ မွာ ကံဇာတာ အားသာခ်က္အရွိနုိင္ဆုံး ေန႔နံသားသမီးအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ထုိက္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား အဖုိ႔ ဒီတစ္ႏွစ္မွာ ကံဇာတာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း ႀကံဳရတတ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္အားျဖင့္ ၄ နွစ္၊ ၁၁နွစ္၊ ၁၈နွစ္၊ ၂၅နွစ္၊ ၃၂နွစ္၊ ၃၉နွစ္၊ ၄၆နွစ္၊ ၅၃နွစ္၊ ၆၀နွစ္၊ ၆၇နွစ္၊ ၇၄နွစ္၊ ၈၁နွစ္၊ ၈၈နွစ္၊ ၉၅နွစ္. အတြင္း ျဖတ္သန္းေနဆဲ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ထူးထူးျခားျခား ကံဇာတာတုိးတက္ျခင္း ၾကံဳနုိင္သည့္ ႏွစ္မ်ဳိးဟု မုခ်ဆုိရမည္သာ။

သိသိသာသာ စတင္ျပီး ၾကံဳလာမွာကေတာ့ …ယခင္က မိမိတုိ႔ကုိ ဖုတ္ေလသည့္ငါးပိ ရွိတယ္လုိ႔ေတာင္ မထင္ၾကသူမ်ားက သည္တစ္နွစ္ေတာ့ ..အလုိလုိျပံဳးျပ၊ ႏႈတ္ဆက္၊ အသိမွတ္ျပဳမႈေလးေတြ ျပလာၾကတာကုိ စတင္ ေတြ႕လာရတတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ကေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြသည္ အေရးတယူ ထား ဆက္ဆံမႈခံရ၊ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းခံရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။

ေဗဒင္ေမးလိုသူ၊ အမည္ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ ပညာရွင္လမ္းညႊန္

ဒီအခ်က္ကေလးက ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ကယ္ေတာ့ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ရာထူးမတက္ အထက္လူႀကီးက အသိမွတ္မျပဳ ကုိယ့္ကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တာေတြ ခံေနရတာမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဒီႏွစ္ထဲမွာ တက္သင့္တဲ့ ရာထူး တက္ခြင့္ရ၊ ထုိက္တန္သည့္ေနရာကုိ ေရာက္ရတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ဒီအခ်က္ကေလးကပဲ တြန္းပုိ႔လာမွာ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ထူးျခားတာကေတာ့ ..သည္တစ္ႏွစ္မွာ .တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား အႀကီးအကဲျဖစ္ခြင့္၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ကံ အလြန္အားသာလာတတ္ပါတယ္။ နံပါတ္တစ္ ဆုိတဲ့ေနရာကို ရဖုိ႔အတြက္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည့္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြ သည္နွစ္မွာေတာ့ ဆႏၵျပည့္၀ခြင့္ အခြင့္အလမ္း အလြန္သာလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါအတုိင္း အသက္ပုိင္းေတြပါ တုိက္ဆုိင္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ဒီတစ္ႏွစ္သည္ ကံေကာင္းမႈေတြ ဝန္းရံေနပါလိမ့္မယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

သတိျပဳရမွာက  သူတစ္ပါးေငြ မိမိလက္ထဲ လာေရာက္ သိမ္းဆည္းခုိင္းထားတာမ်ဳိး၊ တာ၀န္ယူ သိမ္းဆည္းေပး ေနရတာမ်ဳိးသည္ ..ယခုနွစ္အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားကုိ လာဘ္လာဘ တိတ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေလးေတာ့ သတိျပဳရပါမယ္။

ဒီတစ္နွစ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြသည္ ေမတၱာေရးက႑ကုိေတာ့ အနည္းငယ္ သတိထားၾကရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္မွာ အဆင္မသင့္တာနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခုိက္ရန္ လြယ္ကူေစတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္နုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အေျခအေနေတြ ၾကားထဲကေန ျမတ္ႏုိးစုံမက္ရသူ ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကြဲ ဘာသာကြဲ စသည္ျဖင့္ အေျခအေန ကြာဟေသာ နယ္ပယ္ရပ္ဝန္းမ်ဳိးက နဖူးစာ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြကေတာ့ သည္တစ္နွစ္မွာ  ခပ္ညံ႔ည့ံေလး သုိ႔တည္းမဟုတ္ အားနည္းသူေလးေတြကုိမွ ေမတၱာ သက္၀င္လာမိေစတတ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ခ်စ္မႈေရးရာက႑မ်ဳိး ၾကံဳလြယ္ေနခ်ိန္လုိ႔သာ ဆုိၾကပါစုိ႕။

အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး ပုိမုိဂရုစုိက္သင့္တဲ့အမည္ရွင္ေတြကေတာ့ အမည္အဖ်ားစာလုံး (ေနာက္ဆုံးစာလုံးကုိ) ေသာၾကာနံ စေနနံမ်ားျဖင့္ မွည့္ထားမိေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ( ဥပမာအားျဖင့္ ..ေအာင္မင္းထြန္း၊ ေအးျမတ္ေႏြး ၊ ေအးေအးသင္း၊ ျမသြယ္၊ ျမင့္သန္း၊ ေအာင္သိန္း ..စသည္ျဖင့္ )(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြသည္ ယခုျမန္မာနွစ္ ၁၃၈၂ခုနွစ္မွာ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရ လြယ္ကူျခင္း ရရွိနုိင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ တနလၤာနံ ျဖင့္ အဆုံးသတ္မွည့္ေခၚထားေသာ (ေအာင္ခန္႔၊ ေအးေအးခင္၊ ျမေကသီခုိင္..စသည္ျဖင့္) အမည္ရွင္ေတြသည္ အက်ဳိးစီးပြား ကံပုိင္းမွာ ပုိမုိ အားသာခ်က္ရရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ပညာသင္ဆဲအရြယ္ေတြဆုိရင္လည္း ..ေကာင္းေသာပညာေရးကံေတြ၊ သင္ၾကားခြင့္ေတြ၊ ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမည္ရွင္ေတြသည္ …က်န္းမာေရးပုိင္းမွာေတာ့ အာရုံေၾကာပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ အေရျပားပုိင္းဆုိင္ရာႏွစ္ခုကို သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိပါမယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြသည္ ယခုနွစ္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ အသစ္ ၊ မ်ဳိးေစ့အသစ္ ခ်မလဲဆုိတာကုိ … ေဆာင္ရြက္အေကာင္ထည္ေဖာ္နုိင္စြမ္း ရရွိလာၾကပါမယ္။ သတိျပဳရမွာက စပ္တူအစုစပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳမိၾကဖုိ႔ ပါပဲ။ ျဖစ္နုိင္သမွ် တစ္ဦးတည္း နုိင္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ဒီတစ္နွစ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား ေနေရးထုိင္ေရးက႑၊ ေနရာထုိင္ခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေျခခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း စသည္ျဖင့္ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ ခက္ပါမယ္။ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ နဲ႔ အၿပီးမသတ္နုိင္ျခင္း၊ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာက႑ေတြမွာ စိတ္ဒြိဟမ်ားရျခင္းေတြေတာ့ ရွိတတ္သည့္ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ အနွစ္ခ်ဳပ္ၾကပါစုိ႔။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္ႏွစ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအားလုံးအတြက္ ကံေကာင္းမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ ရရွိတတ္ခ်ိန္ပါ။ ဒီႏွစ္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ကုိ အထူးေဆာင္သင့္လွပါတယ္။ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာအလုိက္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုိးကြယ္မႈ က႑ပုိင္းေတြမွာ ခါတုိင္းထက္ ပုိမုိျပီး ..ဆည္းကပ္မႈ ျပဳေပးျခင္းျဖင့္လည္း …သိသိသာသာ ယခုနွစ္မ်ဳိးသည္ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္လြယ္ေစတတ္ခ်ိန္ပါ။

ဒီတစ္နွစ္သည္ ..တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြအတြက္ ၾသဇာအာဏာကုိ ေပးစြမ္းလာသည့္ ႏွစ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အျခားသူေတြကုိ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္ခ်ဳပ္ခုိင္းေစနုိင္စြမ္း ပါ၀ါရရွိေနသည့္ကာလမ်ဳိး ျဖစ္တာမုိ႔ လုိအပ္ရင္ သုံးတတ္ရင္ ယခုနွစ္မ်ဳိးသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အမ်ားကုိ ဦးေဆာင္နုိင္မည့္ ကာလတစ္ခုလည္း မုခ် ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အားလုံးေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း ရွိၾကပါေစသတည္း။ ေလးစားသမႈျဖင့္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)