တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနလၤာသားသမီးေတြအတြက္ ဒီတစ္နွစ္မွာ …ပထမဆုံးၾကံဳလာမွာက …အေျပာင္းအလဲေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ ပထမဆုံး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ငါဘာမ်ားေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိလာျပီလဲ ဆုိတာကုိ သုံးသပ္ၾကရပါေတာ့မယ္။

ထုိ႔အတူ ဒီႏွစ္ထဲမွာ တနလၤာေတြဟာ စိတ္ခံစားခ်က္ …အတက္အက်ျမန္ျပီး အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္သည့္ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရာမွာ စိတ္နွစ္ခြ ျဖစ္စရာေတြ၊ မေရမရာ ျဖစ္ရျခင္းေတြ၊ လမ္းနွစ္ခြ ေရြးရခက္ျခင္းေတြ မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ နွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တနလၤာေန႔ဖြားေတြ သည္တစ္နွစ္မွာ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရာမွာ အခက္အခဲၾကံဳလာသည္ရွိေသာ္ ျဖစ္နုိင္သမွ် တစ္နွစ္လုံး လိေမၼာ္ေရာင္ေတြကုိ သတိထား ေရွာင္က်ဥ္သုံးစြဲသင့္ပါတယ္။

ဒီနွစ္ထဲမွာ တနလၤာေန႔ဖြားေတြ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးလြယ္သည့္ ကံလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ က႑ေတြမွာ (အထူးသျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔ကုိ ေငြေၾကး ကူညီမယ္ဆုိရင္ အထူးသတိထားပါ )။ ျဖစ္နုိင္ရင္ အဆုံးခံႏုိင္၊ ၾကံ႕ၾကာဖင့္ေနွးမႈကုိ ခံႏုိင္ပါမွ ၊ ခံနုိင္သည့္ပမာဏကုိ ကူညီသင့္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မိမိကူညီလုိက္သည့္သူက လူမွန္လူေကာင္း ျဖစ္ေနေသာ္မွ မိမိကံက ဆုံးရႈံးလြယ္သည့္ ကံဆုိက္ေနခ်ိန္မွာ ျပန္ဆပ္ရမည့္ လူဘက္မွာလည္း ျပန္မဆပ္နုိင္တာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၾကံ႕ၾကာဖင့္ေနွး ထစ္ေငါ့ရသည့္ အေျခအေနေတြ ၾကံဳၾကိဳက္လာတာမ်ဳိး ျဖစ္လြယ္ေနတတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တနလၤာေတြအေနနဲ႔ ဒီတစ္နွစ္ေကာင္းက်ဳိးကေတာ့ အေ၀းကေန …ေကာင္းေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား ၊ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရတတ္ျခင္းပါပဲ။ ထုိ႔အတူ မထင္မွတ္ဘဲ မထင္မွတ္ထားသူအခ်ဳိ႕ သုိ႔တည္းမဟုတ္ .စေနေန႔ဖြားအခ်ဳိ႕ ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးကြဲ ဘာသာကြဲတုိင္းတစ္ပါးသားအခ်ဳိ႕မွ ေကာင္းက်ဳိး ေပးတာမ်ဳိးလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား ဒီႏွစ္ ၁၃၈၁ ခုနွစ္ထဲမွာ မျပီးေသးေသာ တစ္ပုိင္းတစ္စ ျဖစ္ေနေသးသည့္ အလုပ္ေတြကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ ရရွိလာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ပုိင္းတစ္စ ျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပီးေအာင္ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒိႏွစ္ထဲမွာ အထူးၾကိဳးစားအားစုိက္ၾကည့္ၾကသင့္ပါတယ္။

ရရွိလာသည့္ စြမ္းရည္ကုိ အသုံးခ်ခြင့္ရခ်ိန္မွာ အသုံးခ်ၾကည့္ၾကေစလုိပါတယ္။ ထုိ႔အတူပါပဲခင္ဗ်ာ။

၁၃၈၁ခုနွစ္သည္ …တနလၤာေန႔ဖြားေတြကို …တစ္ၾကိမ္နဲ႔ မေအာင္ျမင္ေတာင္ ဇြဲမေလ်ာ႔ဖုိ႔၊ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ၾကိဳးစားျပီး ေအာင္ျမင္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ဆုပ္ကုိင္နုိင္ဖုိ႔ မုခ် အခြင့္အေရး ေပးတတ္သည့္ ကာလျဖစ္တာမုိ႔…လက္မေလ်ာ႔ဘဲ ၾကိဳးစားအားထုတ္နုိင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား။

အထူးသျဖင့္ တနလၤာေန႔ဖြားျဖစ္ၿပီး အသက္ပုိင္းအားျဖင့္ … ၁၈နွစ္ ၊ ၂၅နွစ္ ၊ ၃၂ နွစ္ ၊ ၃၉နွစ္ ၊ ၄၆နွစ္ ၊ ၅၃နွစ္ ထဲမွာလည္း ျဖတ္သန္းေနမယ္ရင္ ထုိ႔အတူ အသက္အားျဖင့္ ၂၃နွစ္တင္းတင္းျပည့္ျပီးခ်ိန္မွ ၂၅နွစ္ ၁လ ၁၅ရက္ အတြင္း ျဖတ္သန္းေနဆဲ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနမယ္ဆုိရင္ေသာ္လည္းေကာင္း….၊ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

အသက္အားျဖင့္ ၂၉နွစ္ ၄လ ၁၅ရက္မွ …၃၁နွစ္ ၆လ အတြင္း ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း..၊ အသက္အားျဖင့္ …၄၂နွစ္ ၆လ မွ… ၄၃နွစ္ ၉လ အတြင္း ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း…၊

အသက္အားျဖင့္ …၄၈နွစ္ ၉လ မွ….၅၀တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ ကာလအတြင္း ျဖတ္သန္းေနဆဲ ..အခ်ိန္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနမယ္ ဆုိရင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ၾကိဳးစား ျပန္လည္ေအာင္ျမင္နုိင္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကာလပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေကာင္းေသာၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအားျဖင့္ ေကာင္းေသာျပန္လည္ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔ုကုိ ..တနလၤာေန႔ဖြား သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ရရွိနုိင္သည္ ခ်မ္းသာျခင္း ရွိၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစ။

ေလးစားျခင္းျဖင့္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)