နတ္ေဒဝတာေတြက ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ၾကသလဲ

ဘာသာအသီးသီးမွာ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ နတ္ေဒဝတာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ နတ္သိၾကားေတြ ရွိသလို တရုတ္မွာလည္း မုိးနတ္မင္းႀကီး၊ ဂရိမွာလည္း ဇုနတ္မင္း စသျဖင့္ အမည္ကြဲ၊ ပံုစံတူ နတ္မင္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ နတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေဒဝတာနံ ကိုယ္မျမင္ရေပမယ့္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အိမ္ေစာင့္နတ္တို႔၊ ေတာေစာင့္နတ္တို႔၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္တို႔ ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေစာင့္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္က Duty ခ်ထားလို႔ ေစာင့္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အိမ္ကို အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ နတ္ကို အိမ္ေစာင့္နတ္လို႔ ေခၚတာေနာ္။ ေအး… အိမ္ကိုေစာင့္ရမယ္လို႔ တာဝန္ေပးထားတာလို႔ေတာ့ မေအာက္ေမ့ေလနဲ႔။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာလည္း ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ကိုယ့္မွာ အိမ္ေလး ေဆာက္ထားၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ အိမ္ေျမႇာင္တို႔ ပိုးဟပ္တို႔ အေကာင္ပေလာင္ ေတြဟာ ေရာက္လာတာပဲေလ။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ္မျမင္ရတဲ့ နတ္ေတြ ဘာေတြဆိုတာလည္း ကိုယ့္အိမ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး သူတို႔ဘုံဗိမၼာန္ေတြ ျဖစ္ေနတာ။ အဲဒါကိုပဲ အိမ္ေစာင့္နတ္ လို႔ ေခၚတာ။ သစ္ပင္ကို အမွီျပဳၿပီး ဘုံဗိမၼာန္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ႐ုကၡစိုးလို႔ ေခၚတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘုံဗိမၼာန္ေပၚလာရင္ ဘုမၼစိုးလို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒါေတြက ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတတ္တယ္။

အဲဒီလိုရွိေနတာကို “သူလည္း သူ႔ဟာသူေန၊ ကိုယ္လည္း ကိုယ္ဟာကိုယ္ေန” ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္က အသိအမွတ္ ျပဳၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္တိုင္း မိမိအနီးပါးမွာရွိတဲ့ နတ္ေတြကို ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အမွ်ေဝပါတယ္၊ အမွ်ယူၾကပါလို႔ အမွ်ေဝလို႔ အမွ်ရတဲ့အခါက်ရင္ ဘုန္းတန္ခိုးေတြ တိုးတက္သြားတယ္။

နတ္ဆိုတာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတဲ့ အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ဘူး။ သာဓုေခၚလိုက္လို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တိုးသြားရင္ အစြမ္းတန္ခိုးေတြ တိုးသြားတယ္။ စီးပြားတိုးသြားတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ လူေတြက်ေတာ့ အလုပ္အကိုင္လုပ္မွ စီးပြား တိုးတက္တယ္။ လူေတြက လုပ္ကိုင္စားေသာက္မွ စီးပြားဥစၥာျဖစ္တယ္။ ဒီအတိုင္း ထိုင္ေနလို႔ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ နတ္ေတြက်ေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလိုက္လို႔ သာဓုေခၚလိုက္ရရင္ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးသြားတယ္။ အရည္အခ်င္းေတြ တက္သြားတယ္။ အဝတ္အစားေတြ ပိုေကာင္းလာတယ္။ ဘုံဗိမၼာန္ေတြ ပိုေကာင္းလာတယ္။ စားစရာ ေသာက္စရာေတြ ပိုျပည့္စုံလာတယ္။ အရွိန္အဝါေတြ ပိုတက္လာတယ္။ ကိုယ္ကမျပတ္ ေမတၱာပို႔ေပးတယ္၊ အမွ်ေဝေပးတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအမွ်ကို သာဓုေခၚရတဲ့နတ္ေတြဟာ တန္ခိုး တိုးတက္သြားတယ္။

ကိုယ္မျမင္ရလို႔ မယုံဘူးမေျပာနဲ႔။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္က ဘယ္လိုေျပာထားတုန္းဆိုေတာ့ “ယသၼိ ံပေဒေသကေပၸတိ၊ ဝါသံ ပ႑ိတဇာတိေယ” စဥ္းစားဉာဏ္ ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အရပ္တစ္ခုခုမွာ ေနတယ္ဆိုရင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီး အဲဒီကုသိုလ္ေကာင္းမႈရဲ႕ အဖို႔ဘာဂကို ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ နတ္ေတြကို အမွ်ေဝပါတဲ့။ အမွ်ေဝလိုက္လို႔ရွိရင္ နတ္ေတြက ကိုယ့္ကို ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္။ ကိုယ္က အမွ်အတန္း ေပးေဝေတာ့ သူတို႔မွာ ဘုန္းတန္ခိုးေတြ တက္တယ္။ ဘုန္းတန္ခိုးတက္ေတာ့ ကိုယ့္အေပၚမွာ အၾကင္နာတရားေတြ ထားလာတယ္။

နတ္ေတြရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အေကာင္းခ်ည္းပဲ ေတြ႕တယ္။ တိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ႀကဳံလာတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပလာတယ္။ အႏၲရာယ္ေတြ ကင္းလာတယ္။ မိခင္က သားသမီးအေပၚမွာ ေစာင့္ေရွာက္သလို နတ္ေတြက ကိုယ့္အေပၚမွာ အၾကင္နာေတြ ေမတၱာေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ကိုယ္မျမင္ရတဲ့ နတ္ေတြကို ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ လုပ္တိုင္း အမွ်ေဝရမယ္။ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္၊ ဆီမီး၊ ပန္း၊ လႉဒါန္းၿပီးရင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အိမ္ေစာင့္နတ္တို႔ ဘာတို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အမွ်အတန္း ေပးေဝရမယ္။

လူနဲ႔ နတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ပူးေပါင္းခ်စ္ၾကည္လုိ႔ စီးပြားဥစၥာ တုိးပြားခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း – ဧက

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)