နာမည္က ကံကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါသလား

ဆုိေတာ့ ေျပာရရင္ နာမည္သည္ ကံကုိ မဖန္တီးေရးခ်ာ႔ မဖန္တီးပါေၾကာင္းပါဗ်ာ။ အမည္သညာဟူသည္မွာ ထုိပုဂၢိဳလ္ သယ္လာခဲ့ေသာ အတိတ္ ကုသုိလ္ကံအကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေပးတုိ႔မွ မည္သည့္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ကုိ ထင္ရွားျပေနျခင္းတစ္မ်ဳိးသာလ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

လကၡဏာပညာရွင္တုိ႔က လက္ဖ၀ါးေပၚမွ အေရးအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈျပီးေနာက္…. မည္သည့္ အေရးအေၾကာင္း လကၡဏာသည္ မည္သည့္အက်ဳိးေပး ၏ သေကၤတ အခ်င္းအရာမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ေ၀ဖန္သည္ကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း……

ဂဏန္းေဗဒပညာရွင္တုိ႔က ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ေမြးရက္ ဂဏန္း စသည္တုိ႔ကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျပီးေနာက္… မည္သည့္ ဂဏန္းၾကီးစုိးျခင္းသည္ မည္သည့္အက်ဳိးတရား၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္ေဝဖန္သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း…. နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္တုိ႔က …ဇာတာရွိ စန္းလဂ္၊ ျဂိဳဟ္ေန၊ နကၡတ္စီးနင္းပုံတုိ႔ကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျပီးေနာက္….. မည္သည့္ျဂိဳဟ္ျမင္ျဂိဳဟ္ယွဥ္ ျဂိဳဟ္ပူးျဂိဳဟ္ေနတုိ႔သည္ ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္ ပုဂၢိဳ္လ္သယ္လာသည့္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကံအက်ဳိးေပးတုိ႔ ျဖစ္တန္သည္ကုိ သုံးသပ္သည္ကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း…….

အမည္သညာမွည့္ေခၚပုံ နွင့္ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ၊ ေနထုိင္ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ပုံတုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္ျပီးလွ်င္…… ဤပုဂၢိဳလ္ကား အကုသုိလ္ကံ ၾကီးစုိးလြန္းေသာ အမည္ရွင္ ၊ ..ဤပုဂၢိဳလ္ကား …ဤအမည္နွင့္ ဤအသက္ပုိင္းျဖတ္သန္းေသာ္…ေကာင္းစားမည့္ အမည္ရွင္.. စသည္ျဖင့္…

မုိးရြာခါနီးလ်င္..ပုရြက္တုိ႔ အျမင့္တက္ျခင္း ၊ ပုတ္သင္တုိ႔ အေရာင္စိမ္းျခင္း စသည္ျဖင့္ေသာ လကၡဏာကုိ ဆင္ျခင္သကဲ့သုိ႔ ဆင္ျခင္ ၾကည့္ရႈနုိင္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေလသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ထပ္ေျပာပါဦးမည္..။ အမည္သည္ ကံကုိ မဖန္တီးပါ။ သယ္လာေသာ အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံတုိ႔ထဲမွာ မည္သည့္ကံဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေနသည္ကုိသာ ..အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္ျပနုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေသာအမည္သညာလည္း ရွိ… ေကာင္းေသာ ျပဳမူေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ရွိေသာ သူသည္ ေကာင္းစားလြယ္၏။  မေကာင္းေသာအမည္သညာလည္း ရွိ…မေကာင္းေသာ ျပဳမူေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ရွိေသာသူမွာမူ…အကုသုိလ္ကံ နွိပ္စက္ခံရျခင္း ၾကီးမားလ်က္ ပ်က္ဆီးလြယ္ကူေလေတာ့သတည္း..။

ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)