နာမည္ေတြအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (၂)

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ဦး ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ ခင္ခင္ဦး ၊ ေမာင္ေမာင္ဦး ၊ ေက်ာ္ဦး .စသျဖင့္ေသာ သူတုိ႔မွာ အစစအရာရာ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ေနာက္က်ရတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အမည္ကုိ လူက လုိက္မမီသည့္ အခါတုိ႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ အက်ဳးိတုိ႔ ရရွိတတ္ကုန္၏။

ဥပမာအားျဖင့္ … သင္း ျဖင့္ မွည့္ထားျပီး ၊ အမည္ကုိ လူကလုိက္ဖက္ညီေအာင္ မေနထုိင္လွ်င္ (ထုိပညတ္ကပင္လွ်င္ ..ဆန္႔က်င့္ဘက္ သဘာ၀ျဖင့္ .. လူကုိ ျပန္ၿပီး ဒုကၡေပးတတ္၏။ ) သင္းသည္ သင္းပ်ံ႕ျခင္း ၊ ရနံ႔ ဆုိင္ရာ ဂႏၶာရုံ ပညတ္မ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သဘာ၀ျဖင့္ ဒုကၡေပးသည့္ အခါ .. ၊ အေသးစား ထိခုိက္မႈအားျဖင့္ ..အဆုိပါအမည္ရွင္၏ ကုိယ္နံ႔မွာ ျပင္းထန္ျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း ထြက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာတတ္ျပီး ၊ မူလဇာတာ အေနအထားပါ ညံ႔ခဲ့ပါမူ …၊ သူတစ္ပါး နွာေခါင္းရႈံ႕စရာ ဘ၀အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ သင္း ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ သူမ်ားအဖုိ႔ ( သီလ ) ကို သူတစ္ထူးတုိ႔ထက္ပင္ ပုိမုိေစာင့္ထိမ္းမွ အမည္က အက်ဳိးျပဳနုိင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ေလာကတြင္ သီလသည္သာ အေမႊးပ်ံ႕ဆုံး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သင္းျဖင့္ မွည့္ထားျပီး သီလနည္းပါးေလေလ၊ ဒုကၡေဘးဘယာ သာမန္ထက္ ပုိမ်ားေလေလပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသုိ႔ပမာတူပင္ ဦးျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူတုိ႔မွာ ၊ ဦး ဟူသည္ ေစာလွ်င္ျခင္း ၊ ကနဦးအစျဖစ္ျခင္း သေဘာ ရွိျခင္းေၾကာင္ ့ ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ သားဦး သမီးဦး ျဖစ္ပါမွ ဆန္း၀င္ၿပီး အမည္နွင့္လူ လုိက္ဖက္ညီ၏။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အလားတူပင္ နံနက္ကုိ သူတစ္ပါး မနုိးခင္ ထျခင္း၊ အိမ္တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းမ်ဳိး ျပဳေပးရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အမည္နွင့္လူဆန္း၀င္သျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္လြယ္၏ ။ ဒါနအမႈတုိ႔တြင္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ဦးစြာ မိမိမွ ျပဳရာ၏ ။ သုိ႔မွသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလည္း မိမိတြင္ ဦးစြာ ရလြယ္၏။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ပါမူ အစစအရာရာ ေနာက္က်တတ္ၿပီး ၊ ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အရြယ္သုံးပါး တတိယအရြယ္တြင္မွ ေကာင္းစားတတ္ျခင္း မ်ဳိးတုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ေၾကာင္း … ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ …ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း (ေခၚ) ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)