(၉) ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႀကဳံတတ္ေသာမရဏကိန္း

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာတြင္ မရဏကိန္းကို ၉ ႏွစ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ျဖတ္သန္းရေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ အသက္ပိုင္း ေရာက္တိုင္း မေသဆုံးေသာ္လည္း လူ႔ေလာကကို ေက်ာခိုင္းသြားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎မရဏကိန္းက်ေသာ ကာလအပိုင္းျခားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

ေရွးေခတ္က ယင္းတြက္ကိန္းကို ခႏၶာပ်က္ကိန္းဟုလည္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မရဏကိန္း (ဝါ) ခႏၶာပ်က္ကိန္း က်ေရာက္ေသာ အခါ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားထက္ ပိုသတိျပဳရန္ လိုၿပီး ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ၾကန႔္ၾကာတတ္ျခင္း၊ ေဆးမွားအစာမွား ႀကဳံလြယ္တတ္ျခင္း၊ အသက္ေဘးႏွင့္ နီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကဳံတတ္ျခင္း၊ အနာတစ္ျခား ေဆးတစ္ျခားျဖစ္ကာ ကုသမႈ မွားယြင္းတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ႀကဳံရတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းျခားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မရဏကိန္းတြက္ခ်က္ျခင္း – -မိမိေရာက္ဆဲအသက္ကို ေမြးနံၿဂိဳဟ္သက္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။  -ေပါင္းရေသာရလဒ္ကို ၃ႏွင့္ ေျမႇာက္ပါ။ -ရလာေသာ ေျမႇာက္လဒ္ကို ၉ ႏွင့္ စားပါ။  -အႂကြင္းသည္ ၀ ႂကြင္း (သို႔) ၆ႂကြင္းပါက မရဏကိန္းမိေသာ အသက္ပိုင္း ျဖစ္ေပသည္။  ဤေနရာတြင္ ေဗဒင္ႏွင့္ စိမ္းသူမ်ားအတြက္ ေန႔သားအလိုက္ ၿဂိဳဟ္သက္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဥပမာ – အသက္ ၆၀အတြင္း ေရာက္ေနေသာ ဗုဒၶဟူးသားကို တြက္စစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေရာက္ဆဲအသက္ (၆၀) + ဗုဒၶဟူးသား ျဖစ္၍ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သက္ (၁၇) ၊ ယင္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းေသာ္ ၆၀+၁၇ = ၇၇ ရမည္။ ၇၇ ကို ၃ျဖင့္ ေျမႇာက္ေသာ္ ၇၇×၃ = ၂၃၁  ရ၏။

ထိုေျမႇာက္ရကိန္း ၂၃၁ ကို ၉ ျဖင့္ စားေသာ္ (၆) ႂကြင္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဗုဒၶဟူးသားသည္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္အတြင္း မရဏကိန္း က်ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစစအရာရာ သတိျပဳအပ္ေပသည္။

မရဏကိန္း က်ေသာအခါ ယၾတာအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမွာ ဇီဝိတဒါန ငါးသက္ေစ့ လႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ေမြးနံေထာင့္တြင္ ဆီမီးသက္ေစ့ ပူေဇာ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပထားေသာ ဗုဒၶဟူးသားအတြက္ ယၾတာ ျပဳမည္ဆိုပါက…

ေမြးေန႔ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ငါးသက္ေစ့ အေကာင္ ၆၀ ကို (ျမစ္၊ ေခ်ာင္း စသည္) ေရအရွင္တြင္ လႊတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိ ေမြးနံေထာင့္တြင္ ဆီမီးသက္ေစ့ လႉပါ။ ၎ယၾတာကို ၃လ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ မရဏကိန္းအညံ့ဆိုးမွ ကင္းလြတ္ေပမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)