ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပုံနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပိုင္း(၁)

ဒီနည္းက ဆန္းနကၡတ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္လႈိင္မူ ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းမူမွန္ ဆန္းက်မ္းအယူအဆ မဟုတ္ပါ။ ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္လႈိင္ဟာ မူရင္းမူမွန္ဆန္းက်မ္းမွ ခြဲထြက္ၿပီး တမူထူးျခားတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆအသစ္မ်ားကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္ျဖစ္တဲ့ အာယုစန္းလာ တိုင္ဆယ္ပါးေဟာကြက္ေတြမွာ ရတနာပုံတိုင္နကၡတ္ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ထိုနည္းတူ လက္ဆန္းမွာလည္း ရတနာပုံေဟာကြက္သစ္ကို ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္လႈိင္ တီထြင္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒီကိန္းဟာ ေငြေၾကးကံေကာင္းေစတဲ့ကိန္း ေငြဝင္ျခင္းကံ ျမင့္မားေသာကိန္း ရတနာပုံဆိုက္တဲ့ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ႂကြင္းဖြားမ်ားႏွင့္ရတနာပုံနကၡတ္ကိန္း

မိမိတို႔ရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇ နဲ႔ စားတဲ့အခါ ၁ ႂကြင္းသမားမ်ားဟာ ၁ ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ဟာ ပထမရတနာပုံ အသက္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲ မည္မွ်ေတြ႕ေတြ႕ ကူညီကယ္တင္မႈေပးပါမယ္။ အသက္ ၃၂ ႏွစ္မွာ ဒုတိယ ရတနာပုံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ဟာ တတိယရတနာပုံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၄၃ ႏွစ္မွာ စတုတၳ ရတနာပုံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။အားနည္းေသာ ရတနာပုံကိန္းႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ထုိနည္းတူ ၁ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားမ်ားအေနႏွင့္  အဆိုးဆုံး အသက္ပိုင္းဟာ အသက္ ၁၁ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားျခင္း ၊ က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာလြယ္ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အသက္ ၅၄ ႏွစ္ဟာ ဒုတိယအဆိုးဆုံးႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ဟာ အညံ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ အၾကြင္းဖြားမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)