သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆုိျခင္း

ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္ေသာ မဟာသႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ အႀကိဳ၊ အက်၊ အၾကတ္၊ အတက္ ရက္မ်ားသည္ ေကာဇာႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ားျဖစ္သည္။

သၾကၤန္စာမ်ားတြင္ ဘာဏုရာဇာဟုေခၚေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းကို သၾကၤန္မင္းဟု ေခၚတြင္သည္။ အေနာက္တိုင္းအလိုအရဆို Apollo (Sun) ဟု ေခၚေသာ ေနနတ္သားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အမ်ားသူငွာေျပာသကဲ့သို႔ သၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ သိၾကားမင္းဆင္းသည္ ဟူေသာ စကားသည္ သၾကၤန္စာအရ မွားယြင္းလွ၏။ အမွန္မွာ သၾကၤန္မင္း ျဖစ္သည္။ သၾကၤန္မင္းကို သူေျပာလူေျပာႏွင့္ သိၾကားမင္းဟု အေခၚေဝၚမ်ား အစားထိုးေခၚလာခဲ့ၾကျခင္းသည္ အယူအဆမွားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သၾကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ သၾကၤန္မင္းအား တနဂၤေႏြမွ ရာဟုနံသင့္ထိ (၈)မ်ိဳးေသာ ပန္းအၫြန္႔မ်ားႏွင့္ အတာအိုးထိုးၿပီး ႀကိဳဆိုသည့္ ဓေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ အတြက္ သၾကၤန္အႀကိဳေန႔သည္ ၁၂.၄.၂၀၂၀ (တနဂၤေႏြ) ေန႔ျဖစ္ပါ၏။

၁၃၈၂-ခုႏွစ္ သၾကၤန္စာအရ “ဘာႏုရာဇာေခၚ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သၾကၤန္မင္း)သည္ ႏြားႏို႔သစ္ အဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကို၀တ္ဆင္လ်က္ ၊ေႁမြကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား အဲေမာင္း၊ က်န္လက္တစ္ဖက္ကား ခြၽန္းေတာင္းကို ကိုင္၍ ၊ အေနာက္‌ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ ေတာင္သို႔ ဝင္၏ ။ ဤကား သၾကၤန္မင္း လာမည့္ လမ္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အတာပန္းအုိး စနစ္တက် ထုိး၍ သႀကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆုိႏုိင္ရန္ ထုိးရမည့္ ေန႔နံသင့္ ပန္းအညႊန္႔မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သၾကၤန္ပန္းအိုးျဖင့္ ႀကိဳဆိုရာတြင္ ၄င္းေန႔နံသင့္ ပန္းတစ္မ်ိဳးစီကို အတာအိုးအတြင္း တစ္ၫြန္႔စီ (၈)မ်ိဳး ေရခံၿပီး ထိုးရမည္။ ထို႔ျပင္ ေနအိမ္ရွိ ေန႔သားအလိုက္ ေန႔သင့္နံသင့္ ထပ္ထိုးရမည္။ ဥပမာ-ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြ၂ေယာက္၊ ၃ဂၤါ ၁ေယာက္ရွိသည္ဆိုပါက ၄င္းပုံမွန္ပန္း (၈)မ်ိဳးအျပင္ အုန္း ၂ၫြန္႔၊ ဇီး ၁ၫြန္႔ ထပ္မံထိုးေပးရပါမည္။ က်န္ေန႔သားမ်ားလည္း ေနအိမ္ရွိ ေန႔သားအလိုက္ နံသင့္ပန္းကို ထပ္မံ ထိုးေပးရမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သၾကၤန္မင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွ ဝင္မည္ျဖစ္ေပရာ အလုပ္ေနရာ ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္တြင္ အတာအိုး ထားရွိရေပမည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ သႀကၤန္မင္းအား သၾကၤန္ပန္းျဖင့္ စနစ္တက် ႀကိဳဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီနကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)