ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းရက္ျမတ္

ျမန္မာ့႐ိုးရာေလာကီပညာအယူအဆအရ တန္ခူးလဆန္း ၂ ရက္ေန႔သည္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရန္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ရက္အားျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔) ျဖစ္သည္။

ထုိေန႔ရက္တြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႔၏ အာယုအရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ တေလ်ာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါဘယ ကင္းေဝးျခင္း၊ ေဘးဥပါဒ္ ကင္းစင္ျခင္း ဟူေသာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ရရွိေစပါမည္။ ေန႔နံအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အာယုအရပ္မ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါဇယားအတုိင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)