ေမြးႏွစ္အလိုက္ ဂဏန္းေဗဒင္

ဂဏန္းေဗဒင္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲမွာ ဒီနည္းစနစ္ကေတာ့ ေမြးဖြားတဲ့ခုႏွစ္ရဲ႕အစြန္းဂဏန္းႏွစ္လုံးကို ယူၿပီး ေဟာေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ ေယဘုယ် ဆန္ေပမယ့္ စိတ္ဝင္စားစရာေတြလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တြက္နည္းက သိပ္လြယ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးႏွစ္ဟာ ၁၉၉၀ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္ေနရင္ နံပါတ္(ဝ) ဂဏန္းေဟာကိန္းကို ဖတ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ သို႔မဟုတ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ေမြးခဲ့ရင္ေတာ့ နံပါတ္ (၄) ဂဏန္း အေဟာကို ဖတ္ရပါမယ္။ ေအာက္မွာ နမူနာျပ ခုႏွစ္ေတြနဲ႔အတူ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

နံပါတ္ (ဝ) – ၁၉၆၀ ၊ ၁၉၇၀ ၊ ၁၉၈၀ ၊ ၁၉၉၀ ၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၀ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

သုညစြန္းႏွစ္မွာ ေမြးဖြားသူေတြဟာ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးလည္း ေကာင္းၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားအစစ္အမွန္ကို သိႏိုင္သူက မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး ေဖာ္ေ႐ႊမႈ ရွိသေလာက္ နားလည္ရခက္တဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၁) – ၁၉၆၁ ၊ ၁၉၇၁ ၊ ၁၉၈၁ ၊ ၁၉၉၁ ၊ ၂၀၀၁ ၊ ၂၀၁၁ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

တစ္ဂဏန္းစြန္းႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ ဘာမဆို နံပါတ္တစ္ ျဖစ္ရမွ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းမွ ေက်နပ္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္၊ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလိုစိတ္လည္း ျပင္းျပၾကပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ အေလွ်ာ့မေပးတတ္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္တတ္ၾကပါတယ္။

နံပါတ္ (၂) – ၁၉၆၂ ၊ ၁၉၇၂ ၊ ၁၉၈၂ ၊ ၁၉၉၂ ၊ ၂၀၀၂ ၊ ၂၀၁၂ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏွစ္ဂဏန္းစြန္းႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ လူတစ္ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးလို ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ ရွိသူေတြနဲ႔ဆို တစ္မ်ိဳး၊ လူစိမ္းသူစိမ္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ တစ္မ်ိဳး ပုံစံ ကြဲသြားတတ္ၾကပါတယ္။ အၿမဲတမ္း လႈပ္ရွားသြားလာေနခ်င္ၿပီး တစ္ေနရာတည္းမွာ အနည္မထိုင္ခ်င္တဲ့၊ အၿမဲတမ္းတစ္ခုခုကို လုပ္ေနခ်င္တဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

နံပါတ္ (၃) – ၁၉၆၃ ၊ ၁၉၇၃ ၊ ၁၉၈၃ ၊ ၁၉၉၃ ၊ ၂၀၀၃ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

သုံးဂဏန္းစြန္းတဲ့ႏွစ္မွာ ေမြးဖြားလာရင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမ်ိဳးစုံလင္ေအာင္ ပါလာတတ္သူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ဘယ္ကိစၥမွာမဆို အျမင္ရႈေထာင့္အစုံနဲ႔ ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါးေနရာမွာ ကိုယ္ပါ ဝင္ခံစားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္သူေတြ၊ အကဲခတ္ပါးနပ္ၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၄) – ၁၉၆၄ ၊ ၁၉၇၄ ၊ ၁၉၈၄ ၊ ၁၉၉၄ ၊ ၂၀၀၄ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေလးဂဏန္းစြန္းတဲ့ႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ ေဘးနားပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆိုတာ သူ႔အလိုလို သတိထားတတ္ၾကသူေတြ ျဖစ္ၿပီး တျခားသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚပိုင္းမွာ ထူးျခားထက္ျမက္သူေတြလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၅) – ၁၉၆၅ ၊ ၁၉၇၅ ၊ ၁၉၈၅ ၊ ၁၉၉၅ ၊ ၂၀၀၅ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ငါးဂဏန္းစြန္းတဲ့ႏွစ္မွာ ေမြးခဲ့ရင္ ဘယ္က စမ္းစမ္း၊ ညာကပဲ စမ္းစမ္း အၾကမ္းေရာ အႏုပါ ဘက္စုံထူးခြၽန္သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝမွာ အတက္အက်၊ အနိမ့္အျမင့္မ်ိဳးစုံကိုလည္း ျဖတ္သန္းရတတ္ၿပီး ရသစုံတဲ့ ဘဝမ်ိဳးကိုလည္း ခံစားရတတ္ပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့အရာနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘဝကို ႀကိဳးစားယူႏိုင္ၾကပါတယ္။

နံပါတ္ (၆) – ၁၉၆၆ ၊ ၁၉၇၆ ၊ ၁၉၈၆ ၊ ၁၉၉၆ ၊ ၂၀၀၆ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေျခာက္ဂဏန္းစြန္းႏွစ္ေတြမွာ ေမြးလာခဲ့ရင္ အရာရာကို အဆိုးဘက္က ျမင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကို စြဲလန္းမိတတ္သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတပါးကိုလည္း ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္သူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို (ဒါမွမဟုတ္) ခ်စ္ရသူေတြကို ထိလာရင္ လက္တုံ႔ျပန္ဖို႔ ဝန္မေလးတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

နံပါတ္ (၇) – ၁၉၆၇ ၊ ၁၉၇၇ ၊ ၁၉၈၇ ၊ ၁၉၉၇ ၊ ၂၀၀၇ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ခုႏွစ္ဂဏန္းစြန္းတဲ့ႏွစ္မွာ ေမြးလာခဲ့ရင္ နားလည္ရ ခက္တဲ့၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိပ္သည္းတဲ့လူမ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေဖာ္ေ႐ႊၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့၊ ဆက္ဆံရ လြယ္ကူတဲ့သူလို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ သိမ္းဆည္းထားသူ၊ ပေဟဠိဆန္တဲ့ကိစၥေတြ ရွိေနတတ္သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၈) – ၁၉၆၈ ၊ ၁၉၇၈ ၊ ၁၉၈၈ ၊ ၁၉၉၈ ၊ ၂၀၀၈ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ရွစ္ဂဏန္းစြန္းႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားရင္ အေတြးအေခၚေကာင္းသူ၊ အရာရာကို ျဖန႔္ထြက္ေတြးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး အေတြးသစ္အျမင္သစ္ေတြ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း ရွိသူေတြလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ စကားဝိုင္းမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ၿပီး မိတ္ေဆြေတြ၊ မိသားစုေတြကိုလည္း အေလးအနက္ထားတတ္ၾကသူ ျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၉) – ၁၉၆၉ ၊ ၁၉၇၉ ၊ ၁၉၈၉ ၊ ၂၀၀၉ မွာ ေမြးဖြားသူမ်ား

ကိုးဂဏန္းစြန္းတဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ျမင္တတ္သူ၊ အရမ္းကို အေသးစိတ္လြန္းသူေတြ ျဖစ္တတ္ၾကၿပီး အေသးအဖြဲကအစ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္တတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိစၥတင္မဟုတ္ဘဲ သူမ်ား အေရးကိစၥေတြမွာလည္း အေသးစိတ္က်ၿပီး ကိုယ္လုပ္သမွ် ၿပီးျပည့္စုံမွ ႀကိဳက္တတ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္သုတ တိုးပြားရရွိၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)