ေသာၾကာေန႔ဖြားတုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကံဇာတာ

ယခုႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သည္ ေသာၾကာေန႔ဖြား အမ်ားစုအတြက္ ကံေကာင္းမႈ ျဖစ္တည္လာႏုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

အားလုံး မျဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း ကံေကာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းကေတာ့ အားလုံးမွာ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းေတြကို ယူႏုိင္သူ၊ မယူႏုိင္သူ၊ မုခ်ၾကံဳရသူနဲ႔ေပၚလာေသာ္လည္း အက်ဳိးမခံစားရဘဲ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားရသူ စသည္ျဖင့္ေတာ့ ကြာဟႏုိင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္သည္ ေသာၾကာေန႔ဖြား မ်ားစြာအတြက္ ကံအခြင့္အလမ္းေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ အားသာၾကမည့္ ႏွစ္သစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အလုပ္အကုိင္

အလုပ္အကုိင္ တုိးတက္ျခင္း ၊ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစတတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္သျဖင့္ ေပးေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ဳိးကုိ ပုိမုိ ရရွိလြယ္ေစတတ္ျခင္း ရွိႏုိင္မည့္ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဝးေျမရပ္ျခားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၊ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္ေစ အက်ဳိးစီးပြား ပုိမုိရရွိလြယ္ေသာ ကာလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာေရး

ဒီႏွစ္ ေမတၱာေရးကေတာ့ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္မယ့္ ႏွစ္ပါပဲ။ ကြဲစရာအေၾကာင္း ခုိင္လုံလာသည့္ အသက္အရြယ္ အခ်ိန္အခါ  မူလအေၾကာင္းတရား ရွိေနေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေမတၱာေရး ကံေချခင္း၊ အဆုံးသတ္ရျခင္းေတြ က်ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ားစုေသာၾကာမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္ မခ်စ္သင့္ မျမတ္နုိးသင့္သူကုိ ပုိမို တြယ္တာမိေစတတ္ပါတယ္။

အနည္းစုေသာ ေသာၾကာအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရပ္ေဝးမွ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးမတူ ဘာသာမတူ အေျခအေနမတူ ကြာျခားလွသည္ျဖစ္ေသာ ထူးဆန္းသည့္ ေမတၱာေရး အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

ပညာေရး

ပညာသင္ဆု၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔ေတြကုိ ရရွိလုိေသာ လူငယ္တုိ႔အဖုိ႔ေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အထူး အခြင့္သာတတ္ပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔ကံ ရရွိတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။  ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရတဲ့ ေသာၾကာေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔ ဒီႏွစ္မွာ အစိမ္းေရာင္ကုိ အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့သံုးသင့္ၿပီး နံ႔သာေရာင္နဲ႔ ဝါညိဳေရာင္ကုိ ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

ဆီး၀မ္းေသြးေလ မညီညြတ္ျခင္း၊ အညစ္ေၾကးစြန္႔ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါဘယ ျဖစ္ပြားလြယ္ျခင္း ရွိတတ္ေသာ ကာလပါ။ က်န္းမာေရးအညံ႔ ၾကံဳေနသူမ်ား လိေမၼာ္ေရာင္ကုိ တစ္ႏွစ္လုး ေလ်ာ႔ၿပီး သုံးစြဲသင့္လွပါတယ္။

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္

ဒီတစ္ႏွစ္သည္ ေသာၾကာေန႔ဖြား အေျမာက္အမ်ား ကံေကာင္းမႈ ၾကံဳႀကိဳက္ႏုိင္ေသာ ကာလ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေနပါေစ တစ္ခ်က္ခ်က္မွာ ဝင္လာမယ့္ ကံေကာင္းမႈ အရိပ္လကၡဏာေလးေတြကုိလည္း (ကံဆုိးေနသူေတြအခ်ဳိ႕ေသာ္မွ) ျမင္ေတြ႕ေနရတတ္သည့္ ကာလမ်ဳိးလုိ႔ ေျပာရပါမယ္။

ကံေကာင္းမႈ ပုိမုိ လုိလားေတြ႕ႀကံဳခ်င္သူမ်ားအဖုိ႔ ျမင္းခြာပုံသံလုိက္တုံးေလးတစ္တုံးကုိ ခရမ္းျပာေရာင္ ကတၱီပါစေလးနဲ႔ ပတ္ၿပီး မိမိကုိယ္ေပၚမွာ ၊ လက္ကုိင္အိတ္ထဲမွာ စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ထားသင့္လွပါတယ္။

ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ ေသာၾကာေန႔ဖြား အမ်ားစုအဖုိ႔ အဓိက ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲကေတာ့ ေမတၱာေရး အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္မႈ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကုိဖုန္း / သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း / ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
09 789 333 791, 09 318 17 287

ေဟာခန္းလိပ္စာ – တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ အနီးဆုံး မွတ္တုိင္ – ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)