ေအာင္ျမင္ေစရာ နဝင္းအခါ

ေလာကီကိစၥအဝဝ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရာမွာ မိမိတို႔ အႀကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစတဲ့ နဝင္းအခ်ိန္အခါဆိုတာ ေမြးနံအလိုက္ ေန႔ရက္တိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီအခါကို ေသခ်ာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး မိမိတို႔ လိုရာကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တာ မ်ားလို႔ ဒီနဝင္းအခါကို ေဗဒင္ပညာအရ (ေဇယ်ံ – ေအာင္ျမင္ျခင္း) အခါလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေန႔သားသမီးအလိုက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံအခ်ိန္ကာလကို ေအာက္ပါဇယားေတြအတိုင္း အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံ အခ်ိန္အခါမ်ား

ဥပမာ တစ္ခုနဲ႔ ျပပါမယ္။ အဂၤါသားသမီးတစ္ဦးဟာ ၾကာသပေတးေန႔မွာ အလုပ္ကိစၥ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ေစ၊ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ေတ့ဆိုင္ဖို႔ ျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဂၤါေန႔ဖြားအတြက္ ဇယားမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ၾကာသပေတးေန႔ရဲ႕ မနက္ ၁၀း၃၀ နဲ႔ ၁၂ နာရီအတြင္းဟာ ေဇယ်ံအခါ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခါအတြင္း ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ေန႔သားသမီးေတြလည္း အထက္ပါအတိုင္း ႀကံဆအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေဇယ်ံအခါ ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳမႈအျပင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေဇယ်ံအခါတိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ယၾတာတစ္ခုကိုလည္း လက္ေဆာင္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဒါကေတာ့ ေန႔စဥ္ ေဇယ်ံအခါ ေရာက္လာရင္ အိမ္က ဘုရားမွာ အလင္းတိုင္ (၁) တိုင္ ပူေဇာ္ၿပီး မိမိတို႔ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနက် ဂါထာ၊ ဂုဏ္ေတာ္၊ ပရိတ္၊ ပ႒ာန္း စတာေတြကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရင္း လိုရာဆႏၵ ျပည့္ဝေအာင္ ဆုေတာင္း ယူႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ေန႔နံအားလုံး ေဇယ်ံအခါကို ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)