၁၂ ရာသီဖြား အပတ္စဥ္ ေဟာစာတမ္း (၁၇.၂.၂၀၂၀ မွ ၂၃.၂.၂၀၂၀ အထိ)

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အထိ) – ဒီတစ္ပတ္ အလုပ္အကုိင္ကံက အေကာင္းဘက္မွာ ရွိေနဦးမွာပါ။ ဘက္ေပါင္းစုံက အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတြ ရလာပါလိမ့္မယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးက ပံုမွန္တမ္း အဆင္ေျပမွာပါ။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ကေတာက္ကဆေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အထိ) – အလုပ္ေတြ အဆင္မေျပဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ ရည္ရြယ္တာ စိတ္ကူးတာေတြလည္း ေသခ်ာ မျဖစ္ဘဲ ၾကာေနမယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားလြန္းလို႔ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အလုပ္ေတြက ေနာင္ပိုင္း ေကာင္းဖုိ႔ ရွိတယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲတာေတြ ရွိလိမ့္မယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အထိ) – အလုပ္အကိုင္ေတြ ေကာင္းလာမယ္။ ေနရာသစ္ေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲသစ္ေတြ ႀကံဳရမယ္။ ႀကံဳလာသမွ် လက္သင့္ခံလိုက္ပါ။ ေငြေၾကးကိစၥေတြမွာ ပံုမွန္ေလး အဆင္ေျပမယ္။ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာက ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္စရာေတြ ႀကံဳရမယ္။ စန္းပြင့္လာခ်ိန္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အထိ) – အလုပ္မွာ ျပႆနာေလး တက္ၿပီးမွ အေျခအေန ေကာင္းလာမယ္။ စပ္တူရွယ္ယာအလုပ္ေတြ ပိုေကာင္းႏုိင္တယ္။ ဝင္ေငြထက္ ထြက္ေငြေတြ သိပ္မ်ား သိပ္ကုန္မယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္မေျပတာေတြကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ညွိလာႏုိင္လိမ့္မယ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အထိ) – ကိုယ္ လုပ္ခ်င္တာကိုပဲ အာရံုစုိက္ပါ။ ေဘးကေန အာရုိက္ ေမႊေႏွာက္သမွ် လ်စ္လ်ဴရႈထားပါ။ အလုပ္ေတြ ေကာင္းလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥေတြက အဆင္မေျပလို ျဖစ္ၿပီးမွ ေကာင္းလာပါမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ႏွစ္ဦးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာမယ္။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အထိ) – အလုပ္ေတြ စေကာင္းေတာ့မယ္။ လုပ္စရာ ရွိတာ အေကာင္းဆံုး လုပ္သြားပါ။ ခရီးေတြ မ်ားမ်ား သြားပါ။ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိရင္ လက္ခံေပးပါ။ ေငြေၾကးကေတာ့ ရလိုက္ကုန္လိုက္ ျဖစ္မယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ ေအးခ်မ္းမႈေတြ ျပည့္ႏွက္လာပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ အထိ) – အလုပ္အကိုင္ကံ ေကာင္းမြန္လာမယ့္ သီတင္းပတ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က ေခါင္းမာတယူသန္လို႔ ရသင့္တာေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကံကေတာ့ ေကာင္းေနပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း နားလည္မႈေတြ ျပန္ရလာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အထိ) – ဒီအပတ္မွာ အလုပ္ေတြ ေကာင္းမလိုနဲ႔ ညံ့လိုက္၊ ညံ့မလိုနဲ႔ ေကာင္းလိုက္ ျဖစ္ေနမယ္။ ေငြကလည္း ဝင္သေလာက္ ျပန္ကုန္မလို ျဖစ္ေနမယ္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမွာ ရန္ျဖစ္ စိတ္ေကာက္စရာေတြ ႀကံဳရမယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်ေတြ မ်ားလာႏုိင္တယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အထိ) – လူေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းရမယ္။ အလုပ္ေတြ မ်ားၿပီး လုပ္သေလာက္လည္း အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးပုိင္းကေတာ့ ရလာတာနဲ႔ ျပန္ကုန္တာ တန္းတူကုိ ျဖစ္ေနမယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာေတာ့ စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့စရာေတြ ျဖစ္မယ္။ အဆင္ေျပဖုိ႔ ရွိေနတယ္။

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အထိ) – အလုပ္ေတြ ေကာင္းမယ့္ သီတင္းပတ္ပါပဲ။ ေဘးကေန ဝုိင္းကူ ေဖးမသူေတြလည္း ေပါမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးကိစၥေတြလည္း ကံေကာင္း အဆင္ေျပဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရွိလာပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အထိ) – ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္လာမယ့္ သီတင္းပတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားေလ ပုိေကာင္းေလပါပဲ။ ေငြေၾကးပုိင္းမွာေတာ့ ရတာနဲ႔ ကုန္တာက ထပ္တူ ျဖစ္ေနပါမယ္။ ႏွလံုးသားေရးမွာ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ၿပီး အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္လာပါမယ္။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အထိ) – လုပ္ငန္းကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္ တုိးတက္ဖုိ႔ ရွိတယ္။ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ စီစဥ္ႏုိင္ေလ ေအာင္ျမင္ေလ ျဖစ္မယ္။ ဝင္ေငြ ေကာင္းဖုိ႔ ရွိေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာ စိတ္ညစ္စရာေတြလည္း ရွိမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္တုိေဒါသထြက္စရာေလးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

၁၂ ရာသီဖြားအားလံုးအတြက္ ကံေကာင္းမယ့္ သီတင္းပတ္ ျဖစ္ပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)