ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

မနွစ္က ၁၃၈၁ခုနွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြ ကံအားနည္းခဲ့သမွ်၊ အဖိခံ၊ အေထာင္းခံ၊ စိတ္ဖိအားေတြမ်ားခဲ့ရသမွ် ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ စတင္ အသက္ရႈေခ်ာင္စ ျပဳလာတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္လာပါမယ္။

အထူးသျဖင့္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားကုိမွ….ၾကာသာပေတးနံအစ + ၾကာသာပေတးနံအဆုံး အမည္ရွင္ေတြနဲ႔ ၊ ၾကာသာပေတးနံအစ + တနလၤာနံအဆုံး အမည္ရွင္ေတြ ဒီတစ္နွစ္ ကံအခြင့္အလမ္း ပုိမုိအားသာခ်က္ ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသာပေတးနံအစ + ၾကာသာပေတးနံအဆုံးအမည္ရွင္ေတြကုိေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး အမည္ရွင္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ ဘုန္းျမတ္၊ ဘုိဘုိ၊ ျပည့္ျပည့္၊ ျမမုိး စသည္..)(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

တစ္ကယ္လုိ႔ ထုိအမည္ရွင္ေတြသည္ …အသက္အားျဖင့္.. ၄နွစ္၊ ၁၁နွစ္၊ ၁၈နွစ္၊ ၂၅နွစ္၊ ၃၂နွစ္၊ ၃၉နွစ္၊ ၄၆နွစ္၊ ၅၃နွစ္၊ ၆၀နွစ္၊ ၆၇နွစ္၊ ၇၄နွစ္၊ ၈၁နွစ္၊ ၈၈နွစ္၊ ၉၅နွစ္ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ (သုိ႔မဟုတ္) အသက္အားျဖင့္… ၁နွစ္ ၊ ၈နွစ္၊ ၁၅နွစ္၊ ၂၂နွစ္၊ ၂၉နွစ္၊ ၃၆နွစ္၊ ၄၃နွစ္၊ ၅၀နွစ္၊ ၅၇နွစ္၊ ၆၄နွစ္၊ ၇၁နွစ္၊ ၇၈နွစ္၊ ၈၅နွစ္၊ ၉၂နွစ္ အတြင္း ျဖတ္သန္းေနသည့္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားမ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ကံေကာင္းမႈ ပုိမုိရရွိၾကပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါအသက္ပုိင္းမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ (ၾကာသာပေတးအစ+ၾကာသာပေတးအဆုံး) အမည္ရွင္ေတြ မဟုတ္ေသာ္မွ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ကုိ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးေပးကံမ်ားကုိ နီးစပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြ သည္တစ္နွစ္မွာ…လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ၊ အငယ္ေတြ၊ တူ/တူမေတြ ရဲ႕ ေတာ္လွန္မႈ၊ မနာခံမႈ၊ ရန္ျပဳမႈမ်ဳိးေတြကုိ ၾကံဳလြယ္တတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအတြက္ သည္တစ္နွစ္မွာ …ေကာင္းေသာ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား၊ ေကာင္းေသာဖိတ္ၾကားခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳလြယ္တတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုခု ရလာၿပီဆုိတာနဲ႔ သိပ္မၾကာခင္မွာ ကံေကာင္းမႈပါ တြဲပါလာပါလိမ့္မယ္။

ေမတၱာေရးက႑မွာေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး က႑ေတြမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္မႈ အလြန္ ေလ်ာ႔နည္းလာတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ သတိ မမူမိဘဲ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာ.ကုိယ္ဆႏၵကုိ ဦးစားေပး ဇြတ္အတင္း ညိွႏိႈင္းစည္းရုံးမိမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္သင့္တဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ပုိမုိ မ်ားျပားလာမယ့္ကာလ မုခ်ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္.. အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ အဂၤါနံ (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ ..ဒီႏွစ္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး အေတာ္ကုိ ဂရုစုိက္ၾကရပါမယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ဒီအမည္ရွင္ေတြသည္ …စပ္တူအစုစပ္က႑ေတြမွာလည္း ဒီတစ္နွစ္ ျပႆနာေလးေတြ မ်ားတတ္ပါတယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ ကုိယ့္သေဘာဆႏၵနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနမယ့္သူေတြ ေတြ႕ေနရတတ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္မႈျပဳခံရတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ …ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားနုိင္ဖုိ႔ အတြက္ သတိ ဟာ…ဒီတစ္နွစ္မွာ အေကာင္းဆုံး သဘာ၀ယၾတာပါပဲ။

က်န္းမာေရးပုိင္းမွာလည္း …ဒီအမည္ရွင္ေတြအဖုိ႔ ..(လက္ရွိ COVID-19 အဆုတ္ျပင္းထန္ကပ္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစား) ကုိ အျခားအမည္ရွင္ေတြထက္ နည္းနည္း ပုိၿပီးေတာ့ ဂရုစုိက္သင့္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ ဒီအမည္ရွင္ေတြသည္ ..၊ ဆီး၊ မ်က္စိ၊ ျခင္ဆီ၊ အဆုတ္တုိ႔မွာ အားနည္းလြယ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ငွက္ကေလးေတြ အစာေကၽြးတာ၊ ငွက္ကေလးေတြ ေဘးမဲ့လႊတ္ေပးတာ လုပ္သင့္သလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဂၤါေန႔မွာ သံဃာေတာ္ေတြကုိ ယပ္၊ ပန္ကာ၊ ေလသန္႔စက္၊ ေလသန္႔႔ေဆး စသည္ျဖင့္ ၀ါေယာဓါတ္ေဆာင္ေသာ ကုသုိလ္ေလးေတြကုိ မလႊဲမေသ ျပဳေပးသင့္ပါတယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား အားလုံးအတြက္ကေတာ့ …ဒီတစ္နွစ္ က်န္းမာေရးက႑မွာ ဘုမၼိျဂိဳဟ္လႊမ္းမုိးျခင္း ခံရေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္တာမုိ႔…ဆီး၊ ၀မ္း ၊ ေသြး၊ ေလ ညီညြတ္မွ်တဖုိ႔သည္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အနွစ္ျပန္ခ်ဳပ္ပါ့မယ္။ ဒီႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ အဓိက အႀကံျပဳလိုတာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ (စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ လႈမႈေရး ဘာအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။) အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္းနဲ႔ ဆုိင္ေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေလးေတြသာ အဓိက လုပ္သြားၾကပါခင္ဗ်ား။

ဘာသာျခားမိတ္ေဆြမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ လူစည္ကားရာေနရာမ်ဳိးမွာ ၊ အမိႈက္ပုံး၊ အမိႈက္ျခင္းေလးပဲ လွဴလွဴ၊ ဆပ္ျပာေလးပဲ ခ်ေပးထားထား၊ လက္သန္႔ေဆးေလးပဲ လွဴလွဴ လုပ္နုိင္သလုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရား ပုထုိး ေစတီ စသည္ျဖင့္တုိ႔မွာ…အမိႈက္ပုံး ၊ ေထြးခံ၊ စသည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ တတ္နုိင္သူမ်ားကေတာ့ ကုဋီေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းျခင္းသည္ ဒီတစ္နွစ္အတြက္ အထူးအေရးပါပါလိမ့္မယ္။

ယုံသူလည္း ယုံ..မယုံသူလည္း သေဘာပါပဲခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ သိျမင္တာကုိေတာ့ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြ အားလုံးကုိ မွ်ေ၀ေပးခဲ့လုိက္ပါတယ္။ အားလုံးေသာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားအေပါင္း မိတ္သဂၤဟမ်ား၊ စာဖတ္သူမ်ား အားလုံး မေကာင္းေသာ ကပ္ေဘး၊ အႏၱရယ္ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းလြတ္ခ်မ္းသာျပီး ..စီးပြားတုိးတက္ နုိင္ၾကသည္ျဖစ္ၾကပါေစခင္ဗ်ား။ ေလးစားလ်က္  – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)