႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးယၾတာ

အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ေဗဒင္ ေမးျမန္းရန္ အဆင္မေျပသည့္သူမ်ား၊ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးေနသည့္တိုင္ မည္သို႔ ယၾတာေခ်ရမွန္း မသိျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယၾတာအစီအရင္ေကာင္းတစ္ခုမွာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ယၾတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤယၾတာတြင္ မိမိ၏ လက္ရွိေရာက္ဆဲအသက္ကို အဓိကထား တြက္စစ္ေဆာင္႐ြက္ရေပသည္။ အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးပါက အသက္ကို ၃၁ ႏွစ္ယူပါ။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးပါက ၃၂ ႏွစ္ ကိုယူပါ။ စသျဖင့္ Living Age ကို ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရာက္ဆဲအသက္ကို ၇ ျဖင့္ စားျခင္းျဖင့္ အႂကြင္းအလိုက္ ယၾတာေဆာင္႐ြက္ပုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(၁)ႂကြင္း – တနဂၤေႏြေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၅-ပြင့္၊ ဖေယာင္းတိုင္ အဝါ ၅ တိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၂)ႂကြင္း – တနလၤာေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ တနလၤာေထာင့္တြင္ သီဟိုဠ္ၫြန႔္ ( သို႔မဟုတ္ ) သေျပ ၆ၫြန႔္ႏွင့္ သေဘၤာသီး ၆ စိတ္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၃)ႂကြင္း – အဂၤါေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ အဂၤါေထာင့္တြင္ ဒန္း (သို႔မဟုတ္) ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္၊ ကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴ ၁လက္ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၄)ႂကြင္း – ဗုဒၵဟူးေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္ အုန္း ၆ၫြန႔္၊ အုန္းရည္ ၄ခြက္ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၅)ႂကြင္း – ၾကာသပေတးေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ ၾကာသပေတးေထာင့္တြင္ ႀကံ (သို႔မဟုတ္) ကံေကာ္ ၂ၫြန႔္ ၊  ကိတ္မုန႔္ ၂ခ်ပ္ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၆)ႂကြင္း – ေသာေၾကာေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ ေသာၾကာေထာင့္တြင္ ဇီးၫြန႔္ ၃ၫြန႔္၊ ဇီးေဖ်ာ္ရည္ ၃ခြက္ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(ဝ)ႂကြင္း – စေနေန႔ မနက္တြင္ ဘုရားေစတီတစ္ဆူ၏ စေနေထာင့္တြင္ ႐ြက္လွ ၄ၫြန႔္၊ ဖေယာင္းတိုင္ အစိမ္း ၄တိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ေနေသာ ၾကာသပေတးသမီးတစ္ဦးကို ႐ုပ္နမ္ႏွစ္ပါးယၾတာ ျပဳမည္ဆိုပါစို႔။ အသက္ ၄၂ ကို ၇ ျဖင့္စားပါက ၀ – ႂကြင္းပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါတိုင္း စေနေန႔မနက္တြင္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရာ ယၾတာအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအတိုင္း ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းျခားတြင္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးယၾတာကို မၾကာခဏ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဘုန္းကံျမင့္မားျခင္း၊ ကံဇာတာ ျပန္ေကာင္းလာျခင္း၊ လုပ္ေရးကိုင္ေရးအဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ အႀကံအစည္ ေအာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)