အႂကြင္းဖြားအလိုက္ အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာ

အႂကြင္းဖြားအလိုက္ အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာ

အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာမ်ားသည္ မူလေမြးခုႏွစ္ကိုသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦခ်င္းစီ၏ ဇာတာႏွင့္ တြက္စစ္သည္ေလာက္ ထိေရာက္မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေဗဒင္ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွတ္သားေလ့လာႏိုင္ရန္အလု႔ိငွာ ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္အစီးအနင္းနဲ႔ ေဗဒင္အႀကံျပဳခ်က္

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္အစီးအနင္းနဲ႔ ေဗဒင္အႀကံျပဳခ်က္

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ အသြားမမွန္ ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်ိန္ ၅ လေက်ာ္အတြင္းမွာ ဘယ္ရာသီခြင္ေတြအေပၚ အမ်ားဆုံး ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္လိုေတြ ေနထိုင္သင့္သလဲဆိုတာကို ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္ကေန မွ်ေဝေပးပါမယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၁၊ ေအာက္တုိဘာလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၁၊ ေအာက္တုိဘာလ)

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း(တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္) ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ တစ္ရက္တာအေတာအတြင္း ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ မြန္းတည့္မ်ဥ္း ထပ္မံ ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကုိပါ ထပ္မံ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ စန္းေရာ၊ မြန္းတည့္မ်ဥ္းပါ ျဖတ္သန္းခ်ိန္ နာရီပုိင္းအတြင္း သီးသန္႔ အခ်ိန္ယူ၍ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လိုသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ စန္းျဖတ္ခ်ိန္ တစ္ရက္တာအတြင္း ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ယူ၍ ရြတ္ဖတ္ႏုိင္သလို မြန္းတည့္မ်ဥ္း ျဖတ္ခ်ိန္ကို သီးသန္႔ယူ၍လည္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏုိင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္နာရီမ်ားတြင္ ရတနာေရႊမုိးေငြမုိး ရြာသြန္းေစႏုိင္ေသာ မဟာေဝဒဗၺမႏၱာန္ေတာ္၊ လာဘ္လာဘအရာတြင္ ဧတဒဂၤ ရရွိေသာ ရွင္သီ၀လိကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဂါထာ၊ လာဘ္ရႊင္ေငြဝင္ဂါထာအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာေတာ္ စသည္တုိ႔ကို […]

ဥၾသျမည္သံ အခ်ိန္မွန္ ဧကန္ မသြားရာ

ဥၾသျမည္သံ အခ်ိန္မွန္ ဧကန္ မသြားရာ

ျမန္မာ့႐ိုးရာအဂၤဝိဇၨာပညာအရ ေန႔နံအလိုက္ ကိုယ့္ေမြးေန႔မွာ မသြားအပ္တဲ့အရပ္နဲ႔ မသြားသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ သြားမိရင္ ဘာျဖစ္တတ္သလဲဆိုရင္ ခိုက္တတ္ပါတယ္လို႔ပဲ ေျဖပါရေစ။

က်န္းမာေရးအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္

က်န္းမာေရးအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္

အဂၤလိပ္လို ကိုယ္ေမြးဖြားတဲ့ရက္အလိုက္ ဘာ ေရာဂါ၊ ေဝဒနာေတြ ခံစားရတတ္သလဲ၊ ဘယ္လို ႀကိဳတင္သတိျပဳအပ္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

သက္ေစ့နံတူ ကုသိုလ္ယူ ယၾတာ

သက္ေစ့နံတူ ကုသိုလ္ယူ ယၾတာ

တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္ခန႔္အထိ ကုသိုလ္ျပဳေပး႐ုံႏွင့္ ေဘးကင္းရန္ကြာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေစႏိုင္သည့္ သက္ေစ့နံတူကုသိုလ္ယူယၾတာကို လိုတရပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ခ်မ္းသာေငြဝင္ ဖုန္းေ႐ႊအစီအရင္

ခ်မ္းသာေငြဝင္ ဖုန္းေ႐ႊအစီအရင္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့ေနေသာ ဖုန္းေ႐ႊေလာကီပညာရပ္တြင္ ေနအိမ္အေဆာက္အဦ အခန္းေထာင့္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းဆိုင္ရာ အရပ္မ်က္ႏွာေထာင့္ ရွိသည္။ ထိုအရပ္မ်က္ႏွာ ရွာေဖြပုံကို ယခု ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ မိမိတို႔ အေဆာက္အဦ (သို႔) အခန္းထဲမွ ေန၍ အိမ္အျပင္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလိုက္ပါ။ လက္ဝဲဘက္ ထိပ္ျခမ္းေထာင့္သည္ ေငြေၾကးဓနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာေထာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအရပ္မ်က္ႏွာတြင္ အမႈိက္မ်ား ရႈပ္ပြေနျခင္း ၊ ပစၥည္းမ်ား ရႈပ္ေထြးေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရပါ။ ဓား၊ လက္နက္ ၊ တံမ်က္စည္း စသည့္ အနိဌပစၥည္းမ်ားလည္း မရွိအပ္ပါ။ ရွိေနပါက မိမိ၏ ေငြေၾကးစီးပြားတိုးတက္မႈ ရပ္တန႔္တတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website […]

ဂဏန္းေဗဒင္လစဥ္ေဟာကိန္း (ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၂၁)

ဂဏန္းေဗဒင္လစဥ္ေဟာကိန္း (ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၂၁)

အဂၤလိပ္လို ေမြးဖြားတဲ့ရက္အလုိက္ ဒီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္းကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလံုး အသံုးတည့္ အက်ဳိးရွိေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

ဂရိဒ႑ာရီထဲက ပင္လယ္ဘုရင္ နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္ဟာ ဇြန္ ၂၅ ကေန စၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ မိန္ရာသီခြင္ထဲမွာ အသြားမမွန္ဘဲ ေနာက္ျပန္လွည့္ေနပါတယ္။