ခရီးမသြားအပ္ေသာေန႔ႏွင့္အခ်ိန္အခါ

ျမန္မာ့အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ႀကီးတြင္ ေန႔ဖြားအလိုက္ ခရီးမသြားအပ္ေသာ ေန႔ႏွင့္အခ်ိန္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ၎အခ်ိန္တြင္ သြားမိပါက ေဘးရန္မ်ားျခင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရတတ္ျခင္းမ်ားႀကဳံရတတ္ေၾကာင္း အဂၤဝိဇၨာက်မ္းရင္းတြင္ အတိအလင္းဖြင့္ဆိုထားခ်က္ရွိသည္။

မူလဆိုထားခ်က္မွာ ဉၾသျမည္သံအခ်ိန္မွန္ ဧကန္မသြားရာ ဟု တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ဉီးအား အေျခတည္ၿပီး သာဓကျပခဲ့ေပသည္။

က်မ္းရင္း၏ ဆိုလိုခ်က္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ဉီးသည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ၎၏ ပၪၥပြတ္အခါျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးအခါတြင္ ဆပြတ္အရပ္ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးမသြားအပ္ ဟုဖြင့္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ မိမိေမြးေန႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေသာေန႔ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀ အတြင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆပြတ္အရပ္သို႔ မသြားအပ္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ စိမ္းသူမ်ားအဖို႔ ေန႔ဖြားအလိုက္ အသင့္တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား – တနဂၤေႏြေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးမသြားေကာင္းပါ။
တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား – တနလၤာေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီး မသြားေကာင္းပါ။
အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား – အဂၤါေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးမသြားအပ္ပါေခ်။
ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ား – ဗုဒၶဟူးေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ႕အရပ္သို႔ စတင္ ခရီး မသြားေကာင္းပါေခ်။
ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ား – ၾကာသပေတးေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အရပ္ သို႔ ခရီး စတင္ မသြားေကာင္းပါေခ်။
ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား – ေသာၾကာေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီး စတင္မသြား ေကာင္းပါေခ်။
စေနေန႔ဖြားမ်ား – စေနေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း အေနာက္အရပ္သို႔ ခရီး စတင္မသြား ေကာင္းပါ ။

အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ႀကီးအရ မိမိေမြးေန႔တြင္ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ေဒသသို႔ ခရီး စတင္သြားမိပါက အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သလို ေဘးဒုကၡမ်ားတတ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုျပထားပါသည္။

အကယ္၍ မျဖစ္မေန အခ်ိန္လည္းေ႐ြးမရ သြားရမည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အရပ္ေထာင့္မလြတ္ကင္းေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာအရပ္ေဒသသို႔ မသြားမီ အျခားအရပ္ေဒသတစ္ခုခုသို႔ အရင္သြားၿပီးမွ အရပ္ေထာင့္ လြတ္ေအာင္ တစ္ဆင့္ ထပ္မံသြားသင့္ျခင္းသည္ ယၾတာမည္ေပသည္။

ဉပမာ – တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ဉီးသည္ တနဂၤေႏြ ၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအတြင္း ေျမာက္အရပ္သို႔ မျဖစ္မေန သြားရမည္ဆိုပါဆို႔..။

ဉီးစြာ ေျမာက္အရပ္သို႔ တန္းမသြားဘဲ အေရွ႕အရပ္တစ္ေနရာသို႔ အရင္သြားၿပီးမွ သြားလိုေသာ ေနရာသို႔ သြားရေပမည္။ ထိုအခါ ေျမာက္အရပ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ သြားျခင္း ျပန္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ထိုအခါ အညံ့လြတ္ေျမာက္မႈ ရေပမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ၎အခ်ိန္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အရပ္သို႔ မသြားျခင္းသည္ အသင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန သြားရမည္ဆိုပါမွ မ်က္ႏွာလြဲေျပာင္းျခင္းဉပေဒသကို အသုံးခ်အပ္ေပသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)