နာမည္ႏွင့္ဘဝအက်ိဳးေပးကံ

နာမည္ႏွင့္ဘဝအက်ိဳးေပးကံ

နာမည္အေဟာပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္တိုင္း အေရွ႕တိုင္း ေဗဒင္အေဟာပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ၎တို႔ထဲမွ ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ တြက္စစ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ သေရာဒယပညာရပ္လာ ဝဂၢစက္မ်ားျဖင့္ အမည္တြက္စစ္နည္းကို သုတအလို႔ငွာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

ေန႔နံအလိုက္ အပတ္စဥ္ လာဘ္ပြင့္ဆြမ္း ကပ္လွဴနည္း

ေန႔နံအလိုက္ အပတ္စဥ္ လာဘ္ပြင့္ဆြမ္း ကပ္လွဴနည္း

ယခု ေဖာ္ျပမည့္ လာဘ္ပြင့္ဆြမ္းလွဴနည္းကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းစီးပြား အဆင္ေျပျခင္း၊ ေငြ၀င္စီးပြားတက္ျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးကို လက္ေတြ႔က်က် ခံစားရေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ ႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံ

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ ႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံ

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ အႂကြင္ဖြားအလိုက္ ေနထိုင္မႈဘဝပုံစံ ကိုက္ညီပါက ဘဝတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေပမည္။  တြက္စစ္နည္းမွာ မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇-ျဖင့္ စားပါ။

ေန႔နံအလိုက္ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ သတိထားသင့္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား

ေန႔နံအလိုက္ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ သတိထားသင့္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား

မလိုအပ္ေသာ ထိခိုက္မႈေဘး၊ ႐ုတ္တရက္ က်ေရာက္တတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိလာတတ္ေသာေၾကာင့္ အစစအရာရာ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနသင့္ဘဲ သတိႏွင့္ယွဥ္၍ ေျပာဆို ေနထိုင္သြားလာသင့္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဘုန္းကံေတာက္ပေစေသာ နဝင္းက်င့္စဥ္

ဘုန္းကံေတာက္ပေစေသာ နဝင္းက်င့္စဥ္

နဝင္းက်င့္စဥ္အစီအရင္သည္ ပိတ္ေနေသာ ဘုန္းကံမ်ား ပြင့္လန္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအရပ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေငြဝင္လာဘ္႐ႊင္ျခင္းမ်ား ဒိဌဓမၼ ခံစားရေစေသာ အက်ိဳးထူးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေပသည္။

၂၀၂၂ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

၂၀၂၂ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

ရန္အတိုက္ခံမ်ား ေက်ာ္လႊားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားျခင္း ခရီးေဝးကိစၥ အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ ခ်စ္သူသစ္ရျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းမ်ားႀကဳံတတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ ျပည့္၀စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ သစ္ပင္ေဗဒင္ တြက္စစ္နည္း

ျမန္မာ့႐ိုးရာ သစ္ပင္ေဗဒင္ တြက္စစ္နည္း

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္ေတြထဲက ထူးျခားေသာ သစ္ပင္ေဗဒင္တြက္နည္းတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ တြက္ခ်က္အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ႏို၀င္ဘာလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ႏို၀င္ဘာလ)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)