ခရီးသြားရာ နမႏၲာအရပ္ကို ေရွာင္ပါ

ခရီးသြားရာ နမႏၲာအရပ္ကို ေရွာင္ပါ

မိမိ သြားလာမည့္ အရပ္ေဒသသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း သြားလာအပ္ေသာ အရပ္ေဒသ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အလြယ္တကူ ကိုယ္တုိင္ တြက္စစ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကံအေနအထားကုိ အဌဂဠဳန္စက္နဲ႔ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဧၿပီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ဧၿပီလ)

၂၀၂၀၊ ဧၿပီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတာစားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအယူအဆ (၁၃၈၂)

အတာစားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအယူအဆ (၁၃၈၂)

အတာစားျခင္းသည္ အေကာင္းအဆိုး သတ္မွတ္ရာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေက်သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အတာစားျခင္း အက်ိဳးတရားကို ခံစားၾကရမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဆိုသည္။

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆုိျခင္း

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆုိျခင္း

သၾကၤန္မင္းကို သူေျပာလူေျပာႏွင့္ သိၾကားမင္းဟု အေခၚေဝၚမ်ား အစားထိုးေခၚလာခဲ့ၾကျခင္းသည္ အယူအဆမွားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႏုိင္သူမ်ား

၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႏုိင္သူမ်ား

ျမန္မာ့ေကာဇာ မဟာဘုတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္သူေတြ နဲ႔ ရပ္ေဝးေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သူေတြကုိ ေယဘုယ်ေဟာကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ ကံဇာတာျမင္ကြင္း

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ ကံဇာတာျမင္ကြင္း

လာမယ့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ ၃ၾကြင္းႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ မတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ မတ္လ)

၂၀၂၀၊ မတ္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီ နယူးအာယနစနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

အိပ္မက္မေကာင္းလွ်င္ …

အိပ္မက္မေကာင္းလွ်င္ …

အိပ္မက္ႏွင့္ပက္သက္၍ နက္နဲေသာဆန္းက်ယ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္မွာကား အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိပ္မက္တိုင္းသည္ နိမိတ္ကို ေဖာ္ျပေနသည္ကား မဟုတ္ေသးပါေခ်။

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႕၏ ဂဟပတိအရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး တေလ်ာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆး ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။