ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြနဲ႔ မေပးအပ္ေသာ နာမည္တြဲမ်ား

ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြနဲ႔ မေပးအပ္ေသာ နာမည္တြဲမ်ား

ဤေနရာတြင္ ပကၡအမည္တြဲမ်ားကို အဓိကေရွာင္အပ္ေသာ အခန္းက႑ျဖင့္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ နာမည္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ပညာ၏ သိမ္ေမြ႕လွေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။… Read More »

၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေတြေ၀ဒြိဟျဖစ္စရာမ်ား ၾကံဳမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အသံ၀င္ျခင္းမ်ားသတိျပဳပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ကိန္းရွိသည္။… Read More »

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေငြဝင္၊ ထီေပါက္ ကံေကာင္းမယ့္သူမ်ား

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေငြဝင္၊ ထီေပါက္ ကံေကာင္းမယ့္သူမ်ား

ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ (၁၇.၄.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၄.၂၀၂၀ အတြင္း) ထီေပါက္ ေငြဝင္ကိန္း ရွိမည့္သူမ်ားကို ေန႔နံႏွင့္ အသက္အလိုက္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါသည္။… Read More »

အတာစားျခင္းႏွင့္ ရိုးရာအယူအဆ

အတာစားျခင္းႏွင့္ ရိုးရာအယူအဆ

ဤသို႔ အတာစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကံေကာင္းျခင္း၊ လုပ္ကိုင္သမ်ွေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သမၼာေဒဝ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား မစျခင္း ရွိမည္ဟု ဆိုထားခ်က္ရွိသည္။… Read More »

ႏွစ္သစ္အခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ

ႏွစ္သစ္အခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ

ဤသို႔ သၾကၤန္အခါတြင္ စနစ္တက် ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းျဖင့္ လာမည့္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ဘုန္းကံပြင့္လန္းျခင္း၊ မေကာင္းေသာေဘးရန္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းျပီး လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိေစမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ညြန္းဆိုထားပါသည္။… Read More »

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိျခင္း

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိျခင္း

သၾကၤန္မင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွ ဝင္မည္ျဖစ္ေပရာ အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ အတာအိုးကို ထားရွိရေပမည္။… Read More »

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွ အၾကံစည္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္လွစ္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသမီးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အၾကံဥာဏ္ စကားကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။ … Read More »

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ)

ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဒိဝါတပတိဂါထာႏွင့္ ရွင္သီဝလိ ၁၀ ဂါထာေတာ္ကို တပါတည္း ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ … Read More »

ေန႔နံအလိုက္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းႏွင့္ လာဘ္ဖြင့္အစီအရင္

ေန႔နံအလိုက္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းႏွင့္ လာဘ္ဖြင့္အစီအရင္

တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္လွဴဒါန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၊ လာဘ္လာဘပြင့္လန္းျခင္း၊ ေငြေၾကး ကံေကာငး္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။… Read More »

ေနာက္ေက်ာကုိ ထုိးမယ့္ဓား

ေနာက္ေက်ာကုိ ထုိးမယ့္ဓား

ဒီကိန္းခန္းဟာ လူတုိင္း အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ မူလဇာတာနဲ႔ အမည္သာဘာဝအရ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။… Read More »