မိသားစုအတြက္ ေပးဆပ္အနစ္နာခံရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ဖြားဇာတာအရ မိမိ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇ ႏွင့္ စားျခင္းျဖင့္ ရလာေသာ အႂကြင္းအရ ၁ႂကြင္းဖြား၊  ၂ ႂကြင္းဖြား စသည္ျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

မိမိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇ ျဖင့္ စား၍ ၁ႂကြင္းေသာ တနလၤာပုတိဖြားမ်ားႏွင့္ စေနအထြန္းဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ မိသားစု အသိုင္းအဝန္းအေပၚ အနစ္နာခံေပးဆပ္ရမႈ မ်ားတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ၂ ႂကြင္းေသာ ဗုဒၶဟူးသိုက္ဖြားမ်ားသည္လည္း ဘဝငယ္႐ြယ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ မိသားစု အသိုင္းအဝန္းအေပၚ မ်ားစြာ ေပးဆပ္ အနစ္နာခံရတတ္ေလ့ရွိသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၃ ႂကြင္းေသာ ၾကာသပေတးသိုက္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုအသိုက္အဝန္းအေပၚ အနစ္နာခံေပးဆပ္ရေလ့ ရွိတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးတရား နားမလည္တတ္သူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

၄ ႂကြင္းေသာ အဂၤါသိုက္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ဒုကၡေပးတတ္ေသာ၊ ေသြးသားရင္းခ်ာမ်ား အေပၚ မ်ားစြာ အနစ္နာခံေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

၅ ႂကြင္းေသာ ဗုဒၶဟူးညေနဖြား (ရာဟုေန႔ဖြား) မ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ မိသားစုအသိုင္းအဝန္းအေပၚ အႏြံတာခံ ေပးဆပ္ရင္း မိမိဘဝစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကိုပါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရပ္ဆိုင္းရသည္ထိ ေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

၆ ႂကြင္းေသာ ေသာၾကာ ဘဂၤဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ မိသားစုအသိုင္းအဝန္းအေပၚ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား၍ ေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးရသည္အထိ အနစ္နာခံေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

၀ ႂကြင္းေသာ တနဂၤေႏြပုတိဖြားမ်ားသည္လည္း မိသားစုအသိုက္အဝန္းအေပၚ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္အသိုင္းအဝိုင္း၏ အၿငိဳျငင္ဆင္းရဲျခင္းခံရသည္ထိ အနစ္နာခံ၍ ေပးဆပ္ရသည့္ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါဇာတာရွင္မ်ား၏ နာမည္တည္ေဆာက္ပုံ အေနအထားအရ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ရမႈ အတိုင္းအတာ ကြာဟသြားပါလိမ့္မည္။ ထိုဇာတာရွင္မ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္တာ သဘာဝယၾတာအေနျဖင့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတ္အားသေ႐ြ႕လႉဒါန္းျခင္း၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအား အာဟာရ ဒါနျပဳျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ မၾကာခဏ ျပဳေပးသင့္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)