႐ိုးရာေဗဒင္ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္း ရွာေဖြျခင္း

တခ်ိဳ႕က အတိတ္ကံ ေကာင္းလြန္းလွေတာ့ ႀကဳံသလို ကံစမ္း႐ုံႏွင့္ ထီဆုႀကီးႀကီး ေပါက္တတ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ကံအားနည္းသူေတြက်ေတာ့ အေတာ္ႀကီး တြက္ခ်က္ကံစမ္းႏိုင္မွ ဆုတစ္ခု ဝင္တတ္ၾကသည္။ အတိတ္ကံဒါန မ်ိဳးေစ့ ဘယ္လို ရွိေနတယ္ဆိုသည္ကိုေတာ့ မျမင္ႏိုင္သည့္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ ကုသိုလ္ကံဆက္သည့္ ဒါနမ်ိဳးေစ့မ်ား ခ်ရင္း (ဘာသာေရး၊ အလႉအတန္းမ်ား ျပဳရင္း) ရုိးရာေဗဒင္ပညာကို အသုံးျပဳ၍ ထီထိုးကံစမ္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

သက္ေရာက္ေဗဒင္ျဖင့္ ထီထိုးျခင္း – ေရာက္ဆဲ အသက္ကို တည္၍ ၈ ႏွင့္ စားပါ။ ေန႔သားအလိုက္ ေအာက္ပါ အႂကြင္းရေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ထီထိုး ကံစမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအႂကြင္းႏွစ္မ်ားသည္ ထီကံ ပြင့္လန္းတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ေဖာ္ျပပါ အႂကြင္းရေသာႏွစ္မ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါး၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရွိျခင္း၊ နတ္ပြဲ လုပ္ျခင္း၊ နတ္ တင္ျခင္း၊ ေႁမြကို အိပ္မက္ မက္ျခင္း၊ အိမ္ထဲသို႔ ေႁမြဝင္ျခင္း စေသာ နိမိတ္မ်ားလည္း ျပလာလွ်င္ ထီထိုးကံစမ္းၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ (ထီေပါက္ေစႏိုင္ေသာ အိပ္မက္မ်ားအေၾကာင္း သီးသန႔္ တင္ျပပါဦးမည္)

ထီထိုးကံစမ္းမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ ေမြးဖြားသည့္ ျမန္မာခုႏွစ္အလိုက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းေစသည့္ ဂဏန္း သခ်ၤာမ်ားကို ခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ မိမိ ေမြးဖြားသည့္ ျမန္မာေမြးႏွစ္ကို တည္၍ (၇) ႏွင့္ စားပါ။ ရေသာအႂကြင္းအရ ေအာက္ပါဂဏန္းမ်ားကို မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဉာဏ္ေျပးသလို ကံစမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာ – အသက္ (၄၀) ထဲတြင္ ေရာက္ေနေသာ အဂၤါသားသမီးတစ္ဦး ဆိုပါစို႔၊ အသက္ကို (၈) ႏွင့္ စားေသာ္ (ဝ) ႂကြင္းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု အသက္ ၄၀ ထဲတြင္ ထီေပါက္ႏိုင္ေျခ ရွိေနၿပီဆိုလွ်င္ သူ၏ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို (၇) ႏွင့္စား၍ ရေသာ အႂကြင္းမွ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ထီထိုးကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေငြဝင္ထီေပါက္ ခ်မ္းသာေရာက္ၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)