လက္ဖဝါးျပင္က ျပတဲ့ နိမိတ္မ်ား

လကၡဏာပညာရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ လက္ဖဝါးျပင္က နိမိတ္မ်ား အေၾကာင္းမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ထိုနိမိတ္မ်ားထဲမွ လက္ဖဝါး ယားယံျခင္းအေၾကာင္းကို ဦးစြာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

(၁) လက္ဖဝါး ယားယံျခင္းႏွင့္ နိမိတ္မ်ား

-ညာလက္ဖဝါး ယားယံလွ်င္ မိတ္သစ္ေဆြသစ္ တိုးပြားျခင္း၊ ဝင္ေငြ တိုးပြားျခင္း၊ လာဘ္႐ႊင္ျခင္း ရွိမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြဝင္မည္။ -ဘယ္လက္ဖဝါး ယားလွ်င္ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစည္ လြဲေခ်ာ္မႈ မ်ားတတ္သည္။ ေႂကြးေတာင္းရတတ္သည္။ အေမြအႏွစ္ ရတတ္သည္။

-လက္ဖမိုး ဆီေပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယားယံေသာ္လည္းေကာင္း မေကာင္းပါေခ်။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ ျပႆာနာ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ ခြဲခြာရတတ္ျခင္း ရွိေပမည္။ -ဘယ္ဘက္ျဖစ္ေစ ညာဘက္ျဖစ္ေစ လက္ေကာက္ရစ္ ယားယံပါက နိမိတ္ ေကာင္းသည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမႈ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ထေျမာက္မည့္ နိမိတ္ျဖစ္ေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

-လက္မ ယားယံျခင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ -လက္ခလယ္ ယားယံမူ က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာအားနည္းလြယ္တတ္ေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။  -လက္သူႂကြယ္ ယားယံမူ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ဆက္လက္၍ လက္သည္းပြင့္ နိမိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္။

(၂) လက္သည္းပြင့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျဖဴစက္ေပၚျခင္းအတြက္ နိမိတ္မ်ား

-ေယာက်္းေလး ညာ ၊ မိန္းကေလးဘယ္ လက္သည္းထိပ္တြင္ အျဖဴစက္ေလးမ်ား ေပၚလာပါက စန္းပြင့္မည္။ ခ်စ္သူ ရတတ္သည္။ ရွိၿပီးသူမ်ားပင္ အသစ္ ရတတ္သည္။-လက္ညိဳးထိပ္ လက္သည္းေပၚတြင္ အျဖဴစက္ေပၚပါက အခ်စ္ေရးကိစၥေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားမည္။

-လက္သူႂကြယ္လက္သည္းေပၚတြင္ အျဖဴစက္ႏွစ္စက္ ေပၚလာပါက ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။  ဆက္လက္၍ လက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း တို႔အတြက္ နိမိတ္မ်ားကို ျပဆိုပါမည္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၃) လက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာနိမိတ္မ်ား

-လက္သန္းကို တစ္ခုခုႏွင့္ ထိခိုက္မိျခင္း ညႇပ္မိျခင္း ရွိပါက အက်ိဳးမေပးေသာ ခရီး သြားရတတ္ျခင္း၊ လူလိမ္ခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ -လက္မကို တစ္ခုခုႏွင့္ ညႇပ္မိျခင္း ထိခိုက္ျခင္းရွိပါက ခ်စ္သူ၏ လွည့္ပတ္ျခင္းခံရတတ္သည္။

-လက္ညိဳးကို ညႇပ္မိပါက ထိခိုက္မိက လူလိမ္ခံရတတ္သည္။ -လက္ခလယ္ ညႇပ္မိ၊ ထိခိုက္မိပါက က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာအားနည္းတတ္သည္။  -လက္သူႂကြယ္ကား ထူးျခားခ်က္ရွိသည္။ လက္သူႂကြယ္ ညႇပ္မိ၊ ထိခိုက္မိလွ်င္ အမႈျပႆနာအားလုံး အဆင္ေျပသြားမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

-လက္မ မီးေလာင္ေသာ္ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲရဲျခင္း၊ စြန႔္ပစ္ခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ -လက္ညိဳး မီးေလာင္လွ်င္ လူလိမ္ခံရျခင္း ၊ေငြေၾကးဆုံးတတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ -လက္ခလယ္ မီးေလာင္လွ်င္ က်န္းမာေရး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။

-လက္သူႂကြယ္ကား အျခားလက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္မတူထူးျခားသည္။ လက္သူႂကြယ္ မီးေလာင္လွ်င္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အပူေသာကမီးမ်ား အဆင္ေျပသြားမည္။ -လက္ေခ်ာင္းမ်ား မီးေလာင္လွ်င္ စီးပြားလုပ္ငန္း ပ်က္တတ္သည္။

-လက္ေကာက္ဝတ္ကို ထိရွျခင္း ယားယံျခင္း တစ္ခုခုျဖစ္ပါက မၾကာမီ ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံရမည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ျဖစ္ရပ္ေပၚ ေဒါသမျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေဒါသျဖစ္ပါက အေကာင္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္တတ္သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)