သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာေဗဒဟု ေခၚဆိုေသာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာရပ္အရ လက္ရွိ မိမိ အသက္ပိုင္းကံကို အလြယ္တကူ တြက္စစ္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ မိမိ၏ အဂၤလိပ္ ေမြးသကၠရာဇ္ အျပည့္အစုံမွ ေမြးရက္ ၊ ေမြးလႏွင့္ အဂၤလိပ္ခုႏွစ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္လုံး (ေရွ႕ဂဏန္း ေထာင္ရာဂဏန္းပယ္) ၿပီး တစ္လုံးတည္းေပါင္းပါ။ ရလာေသာ ဂဏန္းတစ္လုံးတည္းကိုမွ မိမိလက္ရွိ ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းႏွင့္ ဂဏန္းတစ္လုံးတည္း ရေအာင္ ထပ္ေပါင္းပါ။ ရလာေသာ ဂဏန္းအတိုင္း ေဟာကိန္းကို ဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ – ၄. ၂. ၁၉၈၆ ေမြးသူအတြက္ တြက္မည္ဆိုပါက ၄+၂+၈၆ = ၉၂ = ၉ +၂ = ၁၁ = ၁+၁  = ၂ ၎တစ္လုံးတည္းကို လက္ရွိအသက္ ၃၄ႏွင့္ ထပ္ေပါင္းေသာ္ ၃၄ + ၂ = ၃၆ = ၃+၆ = ၉ ဂဏန္း တစ္လုံးတည္းသာ က်န္ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း ၉ ဂဏန္းအတိုင္း လက္ရွိအသက္ပိုင္း၏ ကံဇာတာကို ဖတ္ရႈရန္ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ Page ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၁-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  –  လုပ္ငန္းသစ္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ မထင္မွတ္ေသာေနရာမွ ေငြဝင္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ ဘဝအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ ။ ႏွလုံး လည္တိုင္ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား သတိျပဳပါ။ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးတို႔ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရမည္။ ပညာကံ စာေမးပြဲကံ ေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၂-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ခရီးမ်ား သြားလာရမည္။ စိတ္ခံစားမႈဘက္ ပိုမို ဦးစားေပးတတ္ေသာ ကာလျဖစ္မည္။ မိသားစုတြင္း အလႉအတန္းကိစၥမ်ား ႀကဳံရမည္။ နီးစပ္ရာ၊ ခင္မင္ရေသာ ပုဂၢိဳဟ္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝန္းတြင္ သမီးမိန္းကေလးဖြားျမင္ေသာ နိမိတ္မ်ား ႀကဳံၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ခရီးကိစၥ ေပၚေပါက္ျခင္း ေငြဝင္ျခင္းရွိမည္။ ေသြးတိုး ေသြးက် ေရာဂါႏွင့္ အစာအိမ္ ေရာဂါမ်ားသတိျပဳပါ ။ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ယတိျပတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ လုပ္ရန္ အခြင့္မသာေသာ ကာလျဖစ္သည္။

၃-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – စိတ္ကူးထားသည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ စြန႔္စားၿပီး လုပ္ရေသာကိစၥမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေမတၱာေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းေငြေၾကးစီးပြားတိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းေနရာ ရာထူးကိစၥမ်ား တိုးတက္မႈရွိမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

၄-ဂဏန္းရေသာအသက္ပိုင္း  – မိသားစုက်န္းမာေရး ျခဴျခာအားနည္းတတ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆည္းပူးျခင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရမည္။ ယဥ္ကား စီးႏွင္းျခင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ ေလာဘကို ေရွ႕တန္းတင္၍ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားပါ။ (ေဗဒင္သုတ Page ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၅-ဂဏန္းရေသာအသက္ပိုင္း  – အစစအရာရာ သတိထားသင့္ေသာ ကာလအပိုင္းျခားျဖစ္သည္။ ရန္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ သည္းမခံႏိုင္ပါက အမႈျပႆနာ ျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ သူတပါးကိစၥ ၾကားဝင္ယူ အာမခံျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ ကတိစကား ေပးလြယ္တတ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။

၆-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္မည္။ ႏွလုံးသားေရးရာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ အကူအညီ ရမည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၇-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ပစၥည္း ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အနစ္နာခံလုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ရပ္ေဝးႏွင့္ပက္သက္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးျခဴျခာအားနည္းတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာခရီးသြားရမည္။

၈-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ရတတ္ေသာ အသက္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ထီေပါက္ျခင္း ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြအစုလိုက္၊ အပုံလိုက္ ဝင္ျခင္းက ကံေပၚထြန္းသည္။ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ႀကဳံေစကာမူ အဆင္ေျပသြားမည္။ (ေဗဒင္သုတ Page ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၉-ဂဏန္းရေသာ အသက္ပိုင္း  – ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား တတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမတိုင္း ေနသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ယာဥ္၊ ကား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား သတိျပဳထားသင့္သည္ ။ ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲေနက် စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္း လြယ္တတ္သည္။ ကံဇာတာ အားနည္းနိမ့္က်ေသာ အသက္ပိုင္းျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)