အတာစားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအယူအဆ (၁၃၈၅ ခုႏွစ္)

အတာစားျခင္းသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးက်ေရာက္ေသာရက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဟာသၾကၤန္ အတက္ေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ ေန႔ဖြားမ်ားကို အတာစားသည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆသည္။

သၾကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဘာဏုရာဇာေခၚ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သၾကၤန္မင္း)ကို ေန႔သားသမီးအားလုံးတို႔မွ သၾကၤန္ပန္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး အတက္ေန႔တြင္ အျခားေသာေန႔ဖြားမ်ားထက္ ၄င္းအတက္ေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ ေန႔ဖြားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ အထူးတာ၀န္က်ျခင္းကို အတာစားျခင္းဟု ေခၚဆိုသတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ယခု ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း၊ တစ္ဆင့္ အသံလႊင့္ တင္ဆက္ျခင္းတို႔ကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

အတာစား ျခင္းသည္ အေကာင္းအဆိုး သတ္မွတ္ရာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေက်သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အတာစားျခင္းအက်ိဳးတရားကို ခံစားၾကရမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဆိုသည္။ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သူမ်ားသည္ အညံ့ရွိမည္ဟု ယူဆခဲ့ပုံရသည္။

ယခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္အတက္ရက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၁၃၈၄ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးရက္သည္ ၁၆.၄.၂၀၂၃ ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ အတာစားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၆.၄.၂၀၂၃ ရက္ေန႔ မဟာသၾကၤန္တက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ ည ၁၀-နာရီ ၁၆-မိနစ္ ၄၉-စကၠန္႔တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ေရမိုးခ်ိဳး ကိုယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာအ၀တ္အစားကို ၀တ္ဆင္ၿပီး ရတနာျမတ္သုံးပါး၊ မိဘ ဆရာသမားမ်ားကို ရည္မွန္း၍ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး၊ အေမႊးတိုင္မ်ား ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းၿပီး သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားအား အမွ်ေပးေဝပါ။

ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔၏ ျဂဟဇာပြင့္ရာအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သၾကၤန္မင္း) ကို မိမိတို႔ျပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္ဒါနကို အမွ်ေပးေဝ၍ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ပါေၾကာင္း ေမတၱာပို႔ ပန္ၾကားျခင္းျဖင့္ အတာစားကုန္ရာသည္။ (ယခု ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း၊ တစ္ဆင့္ အသံလႊင့္ တင္ဆက္ျခင္းတို႔ကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

ဤသို႔ အတာစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကံေကာင္းျခင္း၊ လုပ္ကိုင္သမွ်ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ား မစျခင္း ရွိမည္ဟု ဆိုထားခ်က္ရွိသည္။

အကယ္၍ ၄င္းေန႔မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၄င္းအတက္ေန႔ တစ္ရက္တာ အတြင္းတြင္ သၾကၤန္ထမင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စားသုံးမႈျပဳပါ။သူတပါးအားလည္း ဒါနျပဳျခင္း ကုသိုလ္ျပဳပါက အျပစ္ လြတ္သည္ ဟူ၏။ ဤကား အတာစားျခင္း၏ အယူအဆပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ….

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)