ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ျမန္မာ့႐ိုးရာေလာကီပညာအယူအဆအရ တေပါင္းလဆန္း ၅၊ ၆၊ ၈ ရက္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရန္ ရက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ရက္အားျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၈ ႏွင့္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

 

ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႕၏ ဂဟပတိအရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး တေလ်ာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆး ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။ ေန႔သားအလိုက္ ဂဟပတိအရပ္မ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါဇယားအတုိင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)