ေန႔နံအလိုက္ ကံဇာတာညိဳးမွိန္တတ္ေသာ ႏွစ္မ်ား

ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာမွာ ေန႔သားသမီးအားလုံးအတြက္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွမ်ိဳးစုံကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ႏွစ္အပိုင္းအျခားေတြ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ႏွစ္ေတြဟာ ကံဇာတာ ညိဳးမွိန္အားနည္းတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကံအားနည္းခ်ိန္မွာ မူလဇာတာအရ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ ရလာတဲ့ အႂကြင္းအလိုက္ ကံဇာတာ ဘယ္အထိ နိမ့္သြားႏိုင္လဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေန႔သားအလိုက္၊ အႂကြင္းအလိုက္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ ႏွစ္ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ မိသားစုနဲ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူနဲ႔မွ အဆင္မေျပေတာ့တာ၊ လူမႈျပႆနာ ႀကဳံရတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလို က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာအားနည္းတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၁) ႂကြင္းတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြမွာ ပိုသတိျပဳရပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တနလၤာသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြကို ေရာက္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ မထင္မွတ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ အမႈအခင္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္း ေရာက္ရတာနဲ႔ မီးေဘးသင့္တာ၊ ကိုယ္မွာ ဒဏ္ရာအနာတရေတြ ျဖစ္တာ၊ အဆိပ္သင့္တာမ်ိဳးေတြ ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ တနလၤာဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အဂၤါသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြကို ေရာက္လာရင္ လုပ္ငန္းစီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးျပႆနာ ေပၚတတ္ပါတယ္။ လာဘ္ ပိတ္တာ၊ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ႀကဳံတာေတြ ျဖစ္တတ္သလို ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို (၇) နဲ႔ စားလို႔ (၂) ႂကြင္းတဲ့ အဂၤါသားသမီးေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄)  ႂကြင္းတဲ့ႏွစ္ေတြကို ေရာက္လာရင္ စီးပြားေရးေတြ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲလာတာ၊ အတိုက္အခံေတြ သိပ္မ်ားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သလို လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မွာပါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၁) ႂကြင္းရင္ ပိုသတိထားရပါမယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းတဲ့ႏွစ္ကို ေရာက္လာရင္ အဲဒီႏွစ္ထဲမွာ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥ ၊ လူမႈေရးျပႆနာ စတာေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေျမ၊ အေမြကိစၥနဲ႔ တျခား အရႈပ္အရွင္းေတြ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၅) ႂကြင္းရင္ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာ ေဒါသထြက္ခ်င္ ေပါက္ကြဲခ်င္စရာေတြ သိပ္မ်ားလာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္၊ ေနရာအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး ရပ္ေဝးေဒသ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာေတြလည္း မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (ဝ) ႂကြင္းသူဆိုေတြဆိုရင္ ပိုသတိျပဳရပါမယ္။ ရန္မ်ား၊ အတိုက္အခိုက္မ်ားတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

စေနသားသမီးမ်ား – အသက္ကို တည္ (၈) နဲ႔စားလို႔ (၄) ႂကြင္းမယ္ ဆိုရင္ ခရီးအသြားအလာ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။ လမ္းခရီးမွာ မေတာ္တဆ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းမွာ အတိုက္အခံ မ်ားၿပီး အမႈအခင္းအခ်ဳပ္အေႏွာင္ေတြပါ ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၃) ႂကြင္းတဲ့ စေနသားသမီးဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီး သတိျပဳ ေနထိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

၇ ရက္သားသမီးအားလုံး ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္အားလုံးကေန ကင္းေဝးခ်မ္းသာရၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)