ေမြးရက္ဂဏန္းအလိုက္ ကံေကာင္း၊ ကံဆိုးတတ္ေသာ ကာလမ်ား

အဂၤလိပ္ ေမြးရက္ဂဏန္းအလိုက္ ကံဇာတာ အားေကာင္းတတ္တဲ့ လပိုင္းေတြနဲ႔ ကံဇာတာ အားနည္းတတ္တဲ့ လပိုင္းေတြကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိတို႔လိုရာကိစၥအလိုက္ အဆင္ေျပေျပ အသုံးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

၁ ၊ ၁၀ ၊ ၁၉ ၊ ၂၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၈ ၊ ဇူလိုင္ ၁၀ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေအာက္တိုဘာ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ဒီဇင္ဘာ)

၂ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀ ၊ ၂၉ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ဇြန္ ၂၀ မွ ဇူလိုင္ ၂၇)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ဇူလိုင္) (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၃ ၊ ၁၂ ၊ ၂၁ ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေအာက္တိုဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ဇြန္)

၄ ၊ ၁၃ ၊ ၂၂ ၊ ၃၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၁ ၊ ဇူလိုင္ ၁၅ မွ ၾသဂုတ္ ၁၅)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ) (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၅ ၊ ၁၄ ၊ ၂၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ မွ စက္တင္ဘာ ၂၁)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေမ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ဒီဇင္ဘာ)

၆ ၊ ၁၅ ၊ ၂၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၀ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၁)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေမ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ႏိုဝင္ဘာ)

၇ ၊ ၁၆ ၊ ၂၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၁)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ဇန္နဝါရီ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ အထိ) (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၈ ၊ ၁၇ ၊ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၁)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ မတ္)

၉ ၊ ၁၈ ၊ ၂၇ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

ကံေကာင္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ား – (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၁ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁)

ကံအားနည္းတတ္ေသာ ကာလမ်ား – (ေမ ၊ ဇြန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ႏိုဝင္ဘာ)

ေဖာ္ျပပါ ကံေကာင္းတတ္တဲ့ ကာလေတြမွာ အစီအစဥ္သစ္ စတာ၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ စတင္တာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္ဝင္တာ၊ မဂၤလာကိစၥေတြ က်င္းပတာမ်ိဳး လုပ္သင့္ၿပီး ကံနိမ့္ႏိုင္တဲ့ ကာလေတြမွာေတာ့ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ စိတ္ဖိစီးလာတာ၊ က်န္းမာေရး ညံ့တာနဲ႔ အလုပ္အႀကံအစည္ေတြ ပ်က္ျပားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ဒီကာလ ေရာက္ရင္ က်ိန္းေသ ေကာင္းမယ္၊ ပုံေသ ညံ့မယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ တြက္ထားလို႔ မရေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္းတာေတြ ပိုလုပ္ႏိုင္ၿပီး ညံ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ။

ဂဏန္းေဗဒင္သုတ တိုးပြားရရွိၾကပါေစ  – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)