ေရွးေခတ္ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ား သံုးခဲ့ေသာ သက္စစ္ယၾတာအစီအရင္

သက္စစ္ယၾတာအစီအရင္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မိမိေရာက္ရွိေနေသာ အသက္ပိုင္းအလိုက္ လိုရာကိစၥအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ေရွးေခတ္ဆန္းဆရာႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ယၾတာအစီအရင္ထူးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဗဒင္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာသည့္ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အသုံးျပဳ အႀကံျပဳခဲ့ရာ၌ ထူးျခားခဲ့ေသာယၾတာအစီအရင္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဆန္းက်မ္းပညာ၏ ဣဌအနိဌသေဘာကို က်ားမအလိုက္ ခြဲျခားထားသည့္ စနစ္က်ေသာ ယၾတာအစီအရင္ဟု ဆိုရေပမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

လုပ္ေဆာင္ပုံလုပ္ေဆာင္နည္းမွာ လက္ရွိ မိမိေရာက္ဆဲအသက္ကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာက္ဆဲအသက္ဟု ဆိုရာတြင္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးပါက ၂၁ အျဖစ္ မွတ္ယူရပါမည္။ ၃၁ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူသည္ ၃၂ႏွစ္ဟု မွတ္ယူရမည္။

မိမိေရာက္ဆဲအသက္ကို တည္ၿပီး ၄-ျဖင့္ စားပါ။ ရလဒ္ကို မွတ္သားရပါမည္။ အႂကြင္း မလိုပါ။ ဥပမာ – အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ရွိ ဗုဒၶဟူးသားကို တြက္ျပပါမည္။ အသက္ကို တည္၍ ၄-ျဖင့္စားပါက ၇-သည္ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး အႂကြင္း ၂ ရေပမည္။ ရလဒ္ကိုသာ ယူရမည္ျဖစ္ေပရာ (၇) ရေပမည္။ ထိုရလဒ္ (၇) အတိုင္း လႉဖြယ္ပစၥည္းကို အေရအတြက္ကို ယူရပါမည္။

အဆိုပါရလဒ္အေရအတြက္အတိုင္း တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီတစ္ဆူတြင္ မိမိေမြးနံေထာင့္မွစ၍

-အတတ္ပညာႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ထြန္းေတာက္ေစရန္ ဆီမီး၊ အလင္းတိုင္ လႉဒါန္းရမည္။

– မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္း၊ ေရာင္းေရးဝယ္တာပြင့္လန္းျခင္း လူခ်စ္လူခင္မ်ားလိုျခင္းမ်ားအတြက္ ပန္းလႉဒါန္းရမည္။

– အပူေသာက ၿငိမ္းလိုျခင္း၊ အမႈျပႆနာ ေအးခ်မ္းလိုျခင္း၊ စိတ္ေအးခ်မ္းလိုျခင္းမ်ားအတြက္ ေရလႉရမည္။

– စီးပြားဥစၥာျပည့္စုံလိုျခင္း၊ လိုရာဆႏၵျပည့္စုံလိုျခင္းမ်ားအတြက္ ဆြမ္း၊အာဟာရ လႉဒါန္းရေပမည္။

လႉဒါန္းေသာအခါ မိမိေမြးနံေထာင့္မွ စတင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားဆိုပါက လက္ယာရစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုပါက လက္ဝဲရစ္ လႉဒါန္းရေပမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

မွတ္သားရန္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လဆန္းရက္ (သို႔) လျပည့္ေန႔မ်ားအတြင္း မိမိေမြးေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ ရက္တစ္ခုတြင္ လိုရာကိစၥအလိုက္ လႉဒါန္းယၾတာျပဳရေပမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လဆုတ္ရက္ (သို႔) လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိေမြးေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သည့္ ရက္တစ္ခုတြင္း ကိစၥအလိုက္ လႉဒါန္းရေပမည္။

ဥပမာ တြက္ျပခဲ့ေသာ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ဗုဒၶဟူးသားသည္ လဆန္းရက္ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ တိုက္ဆိုင္ေသာေန႔ရက္ တစ္ခုတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးထြန္းေတာက္မႈအတြက္ဆိုပါက ဆီမီးအလင္းတိုင္ ၇-တိုင္ကို ေမြးနံ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွ စေနေထာင့္ ၊ စေနေထာင့္မွ ၾကာသပေတး၊ ၾကာသပေတးမွ ရာဟုစသျဖင့္ ေစတီလက္ယာရစ္ ေထာင့္မ်ားအတိုင္း လႉဒါန္း၍ ဆုေတာင္းသြားရပါမည္။ ေနာက္ဆုံးအဂၤါေထာင့္တြင္ အဆုံးသတ္ပါမည္။

(မွတ္ခ်က္ – ဗုဒၶဟူးသမီး ျဖစ္ပါက ေမြးနံဗုဒၶဟူးေထာင့္မွ အဂၤါေထာင့္၊ အဂၤါမွ တနလၤာ၊ တနလၤာမွ တနဂၤေႏြ စသည္ျဖင့္ လက္ဝဲရစ္လွည့္ကာ ကိစၥရပ္အလိုက္ ဆီမီး (သို႔) ပန္း (သို႔) ဆြမ္းတစ္ခုခု လႉဒါန္းသြားရပါမည္)

ထိုကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္ခြင္ေထာင့္အတိုင္း လႉဒါန္းႏိုင္ပါက ယၾတာကိစၥ ၿပီးေျမာက္ေပမည္။ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းလိုျခင္း အေရာင္းအဝယ္ ပြင့္လန္းျခင္းမ်ားအတြက္ ဆီမီး ၇-တိုင္ေနရာတြင္ ပန္း၇-ပြင့္ကို အစားထိုးလႉဒါန္းရေပမည္။

ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လိုရာကိစၥ ၿပီးေျမာက္အဆင္ေျပျခင္းရွိပါမည္။ ေရွးေခတ္အခါက ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ရွားပါးယၾတာပညာခန္းတစ္ခု မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္သန္၍ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)