၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ ဖုန္းေ႐ႊယၾတာအစီအမံမ်ား

၂၀၂၂-ခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္႐ိုးရာေဗဒင္ပညာအရ က်ားႏွစ္ျဖစ္သည္။ Flaying Star-8 အရ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို အေနာက္ေျမာက္ အရပ္မွ လႊမ္းမိုးေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၎အရပ္မ်က္ႏွာမွ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈစြမ္းအားကို ယူေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

– ဒဂၤါးျပားေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ က်ား႐ုပ္သည္ ကံေကာင္းခ်မ္းသာျခင္း၏ နိမိတ္ကို ေဖာ္ၾကဴးေပရာ လုပ္ငန္းေနရာ၊ ေနအိမ္ေနရာမ်ား၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္တြင္ ၎အ႐ုပ္ကို ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးဓန ေပါႂကြယ္ဝလာေစပါမည္။

– အပိုဝင္ေငြႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားအတြက္  အနီေရာင္ဖဲႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားေသာ I-Ching ဒဂၤါးသုံးျပားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

– စားဝတ္ေနေရးအခက္ခဲမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ တံျမက္စည္းမ်ားႏွင့္ ေျခသုတ္ဝတ္မ်ားကို လူျမင္ကြင္းတြင္ ထားျခင္းမွ ေရွာင္ပါ။

– ေငြေၾကးကုန္က်မႈ ေလလြင့္မႈမရွိေစရန္ အိမ္သာအဖုံးကို လူမသုံးခ်ိန္တြင္ ဖုံးအုပ္ထားပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

-ေနအိမ္တြင္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေၾကးဝါ၊ သစ္သား (သို႔) ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျခသုံးခ်ာင္းပါသည့္ ဖား႐ုပ္ကို ေနအိမ္တြင္ ထားရွိပါ။

-ဘ႑ာေရး ကံေကာင္းေစရန္ မီးဖိုခန္းေနာက္ဖက္နံရံတြင္ မွန္တစ္ခ်ပ္ တပ္ဆင္ထားပါ။

– မေကာင္းေသာအတိုက္အခိုက္မ်ား ကာကြယ္ရန္ ေနအိမ္ (သို႔) အလုပ္ခန္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ နဂါး႐ုပ္ထု၊ နဂါးပါေသာပုံကို ထားရွိပါ။ (အိပ္ခန္းတြင္း နဂါးမထားရပါ။)

– မိသားစုကံေကာင္းေစရန္ သစ္ေခ်ာင္း ၆ ေခ်ာင္း (သို႔) ၈ေခ်ာင္းပါေသာ ေလတိုက္လွ်င္  လႈပ္ခတ္ အသံျမည္ေသာ ေခါင္းေလာင္းကို အေရွ႕အရပ္တြင္ တပ္ဆင္ထားပါ။

ဤကား ၂၀၂၂-ခုႏွစ္ က်ားႏွစ္အတြက္ လူတိုင္းအသုံးခ်ႏိုင္ေသာ ဖုန္းေ႐ႊယၾတာအစီအမံမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၾကပါေစသတည္း…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)