၂၀၂၂ ၊ ဇြန္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

အမည္(အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။ အိမ္ ၿခံ ေျမလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရမည္။ အာမခံလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ ကံအားနည္းေသာလျဖစ္သည္ ။ သစၥာတရားခ်ိဳးေဖာက္ခံရတတ္သည္။ စကားအလိမ္အညာခံရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သ၀န္တိုမႈ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိလာတတ္သည္။ စကားမ်ားမ်ားေျပာလွ်င္ ကေတာက္ကဆမ်ားလာတတ္သည္။

ပညာရွာသူမ်ားအဖို႔ သတင္းစကား အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းမည္။ က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္ သြား သြားဖုံးပိုင္းသတိျပဳပါ။

ယၾတာ- ေမြးေန႔မနက္တြင္ သစ္သီးဆြမ္းကပ္လႉပါ။

အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ျမင့္မားခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ကား စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ဖလွယ္မႈမွ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ၀န္ထမ္းဆိုက ရာထူးလစာ အေျပာင္းအလဲေကာင္းေပၚေပါက္မည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ ယာယီ မေျပာပေလာက္ေသာ အညံ့ေလးမ်ား ရွိတတ္သည္။ ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းအဆင္ေျပသြားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္သားသမီးရတနာထြန္းကားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္လုပ္ငန္းစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈႀကဳံမည္။

ပညာေရးတြင္ ကံအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပၚထြန္းမည္။ က်န္းမာေရး ထူးထူးျခားျခား အညံ့မရွိေသာကာလျဖစ္သည္။

ယၾတာ- ေရသန္႔ ၃ဘူး ဘုန္းေတာ္ႀကီးလႉပါ။

အမည္(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ခရီးသြားရန္ စီစဥ္မႈမ်ားပ်က္ယြင္းလြယ္မည္။ သူခိုးႏွင့္ လူလိမ္လူေကာက္သတိျပဳရမည့္လျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းဝိုင္းတြင္း ေငြေၾကးျပႆနာေျဖရွင္းရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳသင့္ေသးပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ား ေအာက္လူဒုကၡေပးတတ္သည္ ။

အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ခံစားမႈ အားနည္းလာတတ္ၿပီး ေသြးေအးလာတတ္သည္။ အခ်ိန္မေပးႏိုင္မႈ မ်ားလည္းရွိလာတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ညစ္စရာမ်ားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ခရီးထြက္ရျခင္း သြားရျခင္းႀကဳံပါကအညံ့သက္သာမည္။

ပညာေရး သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဒူး နားႏွင့္ပက္သက္ေသာေဝဒနာသတိျပဳပါ။

ယၾတာ – ေမြးေန႔မနက္တြင္ ဇီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္လႉပါ။

အမည္(ယ၊ရ၊လ၊၀)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ ရန္အတိုက္ခံမ်ားၾကားမွ ႐ုန္းကန္ေနရတတ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္အတိုက္ခံမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ေရထြက္စားေသာက္ကုန္၀င္လာက နိမိတ္မေကာင္းတတ္ပါ။ အိမ္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စိတ္ညစ္ရတတ္သည္ ။

အခ်စ္ေရးကံအားနည္းေသာလျဖစ္သည္။ ေဘးစကား ေသြးသား အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၀င္လြယ္မည္။ နားလည္မႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စကားပဋိပကၡမ်ားရတတ္သည္။ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း ေငြေၾကးကိစၥအေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္ျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။

ပညာေရးတြင္ အားနည္းေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္ လည္ပင္း လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အဆုတ္အားနည္းျခင္း သတိျပဳပါ။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔မနက္တြင္ သရက္သီးဘုရားလႉပါ။

အမည္(ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားသစ္မ်ား စတင္ရန္မသင့္ေသးပါ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကတိက၀တ္ႏွင့္လုပ္ရသည္မ်ား သတိထားလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ေငြေၾကး အကုန္အက်မ်ားတတ္ေသာလျဖစ္သည္။ အမႈျဖစ္ေနသူမ်ား လက္သင့္ခံျခင္း ေရွာင္ပါ။

အခ်စ္ေရးကံ သင့္ျမတ္ေနမည္။ လက္ေဆာင္ရျခင္း သတင္းစကားေကာင္းၾကားရျခင္းမ်ားရွိမည္။ အ္ိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္က်န္းမာေရးအနည္းငယ္သတိျပဳရမည္မွအပ အျခားအညံ့မရွိပါ။

ပညာေရးကံ သင့္ျမတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ႏွလုံး ဦးေခါင္းပိုင္ဆိုင္ရာေဝဒနာမ်ားသတိျပဳပါ။

ယၾတာ – ေငြ ၅ ရာကို သီလရွင္အားလႉပါ။

အမည္ (သ၊ ဟ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာတတ္သည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ ၀န္ထမ္းဆိုပါက အထက္လူႏွင့္အဆင္မေျပ ေအာက္လူဒုကၡေပးတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းသည္။ စန္းပြင့္ျခင္း ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရတတ္ျခင္းရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္အလႉဒါနျပဳရတတ္ျခင္း ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား သြားရတတ္ျခင္းရွိမည္။

က်န္းမာေရးတြင္ ထိမိခိုက္မိ အေသးစားျဖစ္တတ္သည္ ။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လက္နက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား သတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ရမည္။ ပညာေရးတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားမွ တန္ကာက်မည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔ညေနတြင္ ငါး ၇ေကာင္လႊတ္ပါ။

အမည္(တ၊ထ၊ဓ၊န၊ဒ| ဌ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားေရးရာတြင္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းေပၚထြန္းသည့္အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ားျပန္ေပၚမည္။ ရပ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ အဆင္ေျပမႈရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအလဲေကာင္း ေပၚေပါက္မည္။

အခ်စ္ေရးကံအားနည္းသည္။ ခြဲခြာေနရတတ္ျခင္း ကြဲကြာရန္အေၾကာင္းဖန္ျခင္းမ်ား ေပၚတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း အတၱႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ပညာေရးတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ေနသည္။ က်န္းမာေရး အညံ့မရွိပါေခ်။

ယၾတာ- စေနေန႔ ညေနတြင ဆီမီးသက္ေစ့ အိမ္ဘုရားတြင္ပူေဇာ္ပါ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)