ႏိုင္ငံျခားကံႏွင့္လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာ

ပညာေတာ္သင္ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအတြက္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတပါးသို႔ မျဖစ္မေန သြားလာရမည့္သူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။

ထိုသူမ်ားအတြက္ မိမိ သြားမည့္ႏိုင္ငံသည္ သြား၍ သင့္၊ မသင့္ အက်ိဳး ေပး၊ မေပး အလြယ္ တြက္စစ္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ ကိန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္။ ဦးစြာ ႏိုင္ငံျခားသြားမည့္သူသည္ သြားမည့္ႏိုင္ငံ၏ ေန႔နံစာလုံးတန္ဖိုးမ်ားကို သိထားရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ပထမဦးစြာ မိမိသြားလိုသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ ေန႔နံသင့္စာလုံးမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေပါင္းယူထားပါ။ ဥပမာ – စကၤာပူ = ၃+၂+၅ = ၁၀ ၊ ဂ်ပန္    = ၂+၅ = ၇ စသည္ျဖင့္ ေပါင္းယူပါ။

သြားမည့္ ႏိုင္ငံ၏ အမည္စာလုံးမ်ားကိုေပါင္းၿပီးလွ်င္ မိမိ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးနံကို ထပ္မံ ေပါင္းပါ။ ရေသာ ေပါင္းလဒ္အားလုံးကို ၇ ျဖင့္ စားပါ။ ရရွိလာေသာ အႂကြင္းအလိုက္ မိမိသြားမည့္ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းဆိုး၊ အက်ိဳးအျပစ္ကို သိရေပမည္။ ေအာက္တြင္ အႂကြင္းအလိုက္ ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ ကံဇာတာအက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၁ႂကြင္း – အက်ိဳးေပးသည္။ မိမိသြားမည့္ႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီအေထာက္ပံ့ေကာင္း ရမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ လုပ္ငန္း တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ အဆင္ေျပမည္။

၂ႂကြင္း – ေအာင္ျမင္မႈေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ ေနရာမွန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

၃ႂကြင္း – သာမန္အက်ိဳးေပးမႈသာ ရွိမည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားျပားေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ အက်ိဳး မျဖစ္တတ္ပါေခ်။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္သည္။

၄ႂကြင္း – အက်ိဳးမေပးတတ္ပါေခ်။ က်န္းမာေရး ျပႆာနာႏွင့္ လူမႈေရး အရႈပ္အေထြး ျပႆနာမ်ားတတ္သည္။ တပါးသူဒုကၡမ်ားပါ မိမိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မွ အဆင္ေျပမည္။

၅ႂကြင္း – အက်ဥ္းအက်ပ္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ႐ုန္းကန္ရမည္။ ေနရာထိုင္ခင္း ဗီဇာကိစၥ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လြယ္တတ္သည္။ ေရွ႕တိုးရခက္ ေနာက္ဆုတ္ရခက္ ကိစၥမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။

၆ႂကြင္း – ေရရွည္ေနထိုင္ရန္ အဆင္မေျပတတ္ပါေခ်။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ရွိသေလာက္ မထုတ္ႏိုင္ ျဖစ္မည္။ မိသားစုလိုက္ သြားမည္ဆိုပါက အဆင္ေျပမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မေရမရာမ ေသခ်ာေသာအေနအထားျဖင့္ ပန္းတိုင္ ေပ်ာက္တတ္သည္။

ဝႂကြင္း – အက်ိဳးမေပးပါ။ သြားရန္ ႀကံစည္ရာ၌ပင္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကံအနိမ့္အျမင့္ အတက္က် မ်ားတတ္သည္။ အိုးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္းလုပ္ငန္း မၾကာခဏ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္သည္။

ဥပမာ – ၁၃၅၅ ခုဖြား တနဂၤေႏြသားသည္ ဂ်ပန္သို႔ သြားမည္ဆိုပါစို႔ ။

ဇာတာရွင္သည္ ၅-ႂကြင္းေပရာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၅ ႂကြင္းသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကံဇာတာ အေျခအေနႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ဤနည္းအတိုင္း မိမိတို႔၏ ျမန္မာေမြးႏွစ္၊ ေမြးနံႏွင့္ သြားမည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကံဇာတာကို တြက္ခ်က္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ  – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)